Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Bellek Kullan?m? Ö?renme


Bellek Kullan?m? Ö?renme

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda bilgisayar?n o anda ne kadar bellek kulland??? yüzdesel ifade olarak gösterilmi?tir. Yani program? çal??t?rd???n?zda o s?rada bilgisayar?n kulland??? fiziksel bellek (RAM) miktar? yüzdesel (örnek %55) olarak gösterilmekte bilgisayar?n sahip oldu?u toplam fiziksel RAM miktar? ise byte olarak Form'un ba?l???na atanm??t?r. Bu i?lemler için  GlobalMemoryStatus API'si kullan?lm??t?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma link "CGAUGES"
 10. #pragma resource "*.dfm"
 11. TForm1 *Form1;
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 14.         : TForm(Owner)
 15. {
 16. }
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18.  
 19.  
 20. void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
 21. {
 22. TMemoryStatus m;
 23. GlobalMemoryStatus(&m);
 24. double x=m.dwTotalVirtual;
 25. Form1->Caption=x;
 26. CGauge1->Progress=m.dwMemoryLoad;
 27. }
 28. //---------------------------------------------------------------------------
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Eylül 2012 23:48 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.