Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Bellek Kullan?m? Ö?renme


Bellek Kullan?m? Ö?renme

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda bilgisayar?n o anda ne kadar bellek kulland??? yüzdesel ifade olarak gösterilmi?tir. Yani program? çal??t?rd???n?zda o s?rada bilgisayar?n kulland??? fiziksel bellek (RAM) miktar? yüzdesel (örnek %55) olarak gösterilmekte bilgisayar?n sahip oldu?u toplam fiziksel RAM miktar? ise byte olarak Form'un ba?l???na atanm??t?r. Bu i?lemler için  GlobalMemoryStatus API'si kullan?lm??t?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma link "CGAUGES"
 10. #pragma resource "*.dfm"
 11. TForm1 *Form1;
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 14.         : TForm(Owner)
 15. {
 16. }
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18.  
 19.  
 20. void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
 21. {
 22. TMemoryStatus m;
 23. GlobalMemoryStatus(&m);
 24. double x=m.dwTotalVirtual;
 25. Form1->Caption=x;
 26. CGauge1->Progress=m.dwMemoryLoad;
 27. }
 28. //---------------------------------------------------------------------------
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Eylül 2012 23:48 )  
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do