Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C++ Builder Clipboard Nesnesi ?le Çal??ma


Clipboard Nesnesi ?le Çal??ma

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda Clipboard nesnesi üzerinde bulunan ifadenin Picture nesnesi içersine aktar?lmas? sa?lanm??t?r. Burada Clipboard nesnesi için bilgi vermek gerekirse ?u ?ekilde aç?klayabiliriz; örne?in windows üzerinden herhangi bir resimi veya yaz?y? kopyalad???n?zda k?sacas? herhangi bir?eyi kopyala (Ctrl+c) yapt???n?zda kopyalad???n?z  Clipboard nesnesinde tutulur. Örne?in yine klavyedeki PrtSc (PrintScreen) tu?una bas?ld???nda ekran?n foto?raf? çekilmektedir bu resim Clipboard nesnesine atand???ndan program?m?zda e?er butona t?klan?rsa ekran?n foto?raf? picture nesnesi içine s??d?r?l?r. E?er clipboard nesnesi içinde bir?ey yoksa yani windows üzerinde herhangi bir kopyalama i?lemi yap?lmam??sa veya uygun olmayan bir format (biz picture nesnesi içine aktar?m yapt???m?zdan ona uygun bir formatta olmal?) seçilmi?se ve bizim program?m?zda da butona t?klan?rsa program exception üretecektir. Exception ile ilgili ders a?a??daki linkten ö?renilebilir.

Exception Uygulamas?

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. #include "vcl/clipbrd.hpp"
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9. #pragma package(smart_init)
 10. #pragma resource "*.dfm"
 11. TForm1 *Form1;
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 14.         : TForm(Owner)
 15. {
 16. }
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18.  
 19. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 20. {
 21. Image1->Picture->Assign(Clipboard());
 22. }
 23. //---------------------------------------------------------------------------
 24. void __fastcall TForm1::Hata(TObject *Sender,Exception *E)
 25. {
 26. ShowMessage("Programda Bir Hata Olu?tu");
 27. Application->ShowException(E);
 28. }
 29. //---------------------------------------------------------------------------
 30. void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
 31. {
 32. Application->OnException=Hata;
 33. }
 34. //---------------------------------------------------------------------------
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Eylül 2012 23:47 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.