Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
´╗┐

Clipboard Nesnesi ?le ăal??ma

AăIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda Clipboard nesnesi Řzerinde bulunan ifadenin Picture nesnesi išersine aktar?lmas? sa?lanm??t?r. Burada Clipboard nesnesi išin bilgi vermek gerekirse ?u ?ekilde aš?klayabiliriz; ÷rne?in windows Řzerinden herhangi bir resimi veya yaz?y? kopyalad???n?zda k?sacas? herhangi bir?eyi kopyala (Ctrl+c) yapt???n?zda kopyalad???n?zá Clipboard nesnesinde tutulur. Írne?in yine klavyedeki PrtSc (PrintScreen) tu?una bas?ld???ndaáekran?n foto?raf?ášekilmektedir bu resim Clipboard nesnesine atand???ndan program?m?zda e?er butona t?klan?rsa ekran?n foto?raf? picture nesnesi išine s??d?r?l?r. E?er clipboard nesnesi išinde bir?ey yoksa yani windows Řzerinde herhangi bir kopyalama i?lemi yap?lmam??sa veya uygun olmayan bir format (biz picture nesnesi išine aktar?m yapt???m?zdan ona uygun bir formatta olmal?) sešilmi?se ve bizim program?m?zda da butona t?klan?rsa program exception Řretecektir. Exception ile ilgili ders a?a??daki linkten ÷?renilebilir.

Exception Uygulamas?

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki G÷rebilmeniz ?šin ▄ye Olman?z Gerekmektedir...

▄ye Kay?tá

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. #include "vcl/clipbrd.hpp"
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9. #pragma package(smart_init)
 10. #pragma resource "*.dfm"
 11. TForm1 *Form1;
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 14. ááááááá : TForm(Owner)
 15. {
 16. }
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18.  
 19. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 20. {
 21. Image1->Picture->Assign(Clipboard());
 22. }
 23. //---------------------------------------------------------------------------
 24. void __fastcall TForm1::Hata(TObject *Sender,Exception *E)
 25. {
 26. ShowMessage("Programda Bir Hata Olu?tu");
 27. Application->ShowException(E);
 28. }
 29. //---------------------------------------------------------------------------
 30. void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
 31. {
 32. Application->OnException=Hata;
 33. }
 34. //---------------------------------------------------------------------------
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
Son G├╝ncelleme ( Pazar, 02 Eyl├╝l 2012 23:47 )  
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m