Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder DateTimePicker MonthCalendar Nesneleri


DateTimePicker MonthCalendar Nesneleri

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda DateTimePicker ve MonthCalendar nesneleri üzerinde bir çal??ma yap?lm??t?r. DateTimePicker bildi?iniz üzere basit anlamdan tarih seçme kutusudur. Fakat program?m?zda iki adet farkl? DateTimePicker göreceksiniz. Birincisi tarih seçme i?lemine yararken di?erinde ise her biri (saat,dakika,saniye) azalt?p artt?r?labilir ?ekilde ayarlanabilen bir saat ile kar??lacaks?n?z. DateTimePicker'?n tarih mi saat mi olaca??n? ise özellik penceresindeki Kind özelli?i belirler. dtkDate seçerseniz tarih, dtkTime seçerseniz saat olur. Biz saat olan türüne program?m?zda basit bir atama örne?i gösterdik asl?nda yap?lmas? gereken sistem saatini çekip onu atamakt?r. Ama burada önemli olan nas?l atamas? yap?ld???n?n gösterilmesi idi sistem saati ilgili örnekler zaten sitemizde mevcuttur.

MonthCalendar nesnesi ise bir takvimdir. ShowTodayCircle özelli?i true ise bugunun tarihinin gösterildi?i yerde bir k?rm?z? elip çizer false ise çizilmez. FirstDayOfWeek özelli?i nesne üzerine haftan?n hangi günden ba?layaca??n?n ayarlanmas? için kullan?labilir. Baz? günler çal??an ?irketler için ideal bir özellik olabilir.Boyutunu büyültüp küçültürek gösterilecek ay say?s?n? ayarlayabilirsiniz.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
 19. {
 20. DateTimePicker2->Time=StrToTime("23:14:30");
 21. }
 22. //---------------------------------------------------------------------------
 23.  
 24.  
 25.  
 26.  
 27.  
 28.  
 29.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Çarşamba, 12 Eylül 2012 19:34 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.