Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Disk Kapasitesi ve Bo? Alan Ö?renme


Disk Kapasitesi ve Bo? Alan Ö?renme

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu program bilgisayar?m?zda bulunan disklerin toplam boyutlar? ve bo? k?s?m boyutlar?n?n ne kadar oldu?unu ö?renmeye yöneliktir. Programda bulunan getdfree API'si 2 parametre almakta birincisi hangi disk olaca?? göstermektedir. 1 A, 2 B,3 C,4 D ?eklinde devam etmektedir neden böyle oldu?u daha önceki örneklerimizde de anlat?lm??t?r. ?kinci parametre ise struct dfree tipindeki bir de?i?kenin adresidir. Yani disk bilgileri dfree tipinden struct de?i?kenine aktar?l?r. Structa bulunan df_avail bo? cluster say?s?n? , df_bsec sektörde bulunan byte say?s?n?, df_sclus ise clusterde bulunan sektör say?s?n? göstermektedir. Bo? disk boyutunu hesaplamak için bu üçünün çarp?lmas? gerekti?i a?irkard?r (bir disk clusterlardan clusterlerde sektörlerden olu?ur) sonuç byte tipinden ç?kaca?? için 3 defa 1024 e bölünürse sonuç gigabyte olur. df_total toplamdiskte bulunan toplam cluster say?s?n? gösterir. Sonuç olarak yine benzer i?lemler yap?larak diskin toplam boyutu hesaplanabilir. Program daha fonksiyonel yap?larak tüm disklerin gösterilmesi sa?lanabilir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. #include <dos.h>
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9. #pragma package(smart_init)
 10. #pragma resource "*.dfm"
 11. TForm1 *Form1;
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 14.         : TForm(Owner)
 15. {
 16. }
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18.  
 19. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 20. {
 21. struct dfree bos;
 22. double b,t;
 23. getdfree(3,&bos);
 24. b=(double)bos.df_avail*(double)bos.df_bsec*(double)bos.df_sclus/(1024*1024*1024);
 25. ShowMessage("C Sürücüsündeki Bo? Alan: "+FloatToStr(b)+" GB");
 26. t=(double)bos.df_total*(double)bos.df_bsec*(double)bos.df_sclus/(1024*1024*1024);
 27. ShowMessage("C Sürücüsündeki Toplam Alan: "+FloatToStr(t)+" GB");
 28. }
 29. //---------------------------------------------------------------------------
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  
 36.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Eylül 2012 23:42 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.