Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Dosya Ad? Silme De?i?tirme Uzant? Yolu Tarihi Ö?renme


Dosya Ad? Silme De?i?tirme Uzant? Yolu Tarihi Ö?renme

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda bulunan DeleteFile API'si ile içerisine yaz?lan dosya diskten silinir. RenameFile API'si ile birlikte birinci parametre verilen dosya bulunur ve ikinci parametre bulunan ifade dosyaya yeni isim olaraka atan?r. ExtractFileExt içerisine yaz?lan dosyan?n sadece uzant?s?n? geri döndürür. ExtractFileName ise içerisine yaz?lan ifadeden sadece dosyan?n ismini geri döndürür. ExtractFilePath içerisine yaz?lan ifadenin sadece yolunu geri döndürür. FileAge içerisine yaz?lan dosyan?n olu?turulma tarihini geri döndürür. FileDateToDateTime dosya tarihi format tipini bildi?imiz tarih format?na çevirir. 

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 19. {
 20. DeleteFile("silinecek.txt");
 21. RenameFile("pika.jpg","pikachu.jpg");
 22. String uzanti=ExtractFileExt("pikachu.jpg");   ShowMessage(uzanti);
 23. String parca1=ExtractFileName("C:\\WINDOWS\\system32\\cmutil.dll");  ShowMessage(parca1);
 24. String parca2=ExtractFilePath("C:\\WINDOWS\\system32\\cmutil.dll");  ShowMessage(parca2);
 25. String parca=DateToStr(FileDateToDateTime(FileAge("C:\\WINDOWS\\system32\\cmutil.dll")));  ShowMessage(parca);
 26.  
 27. }
 28. //---------------------------------------------------------------------------
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Çarşamba, 12 Eylül 2012 19:33 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.