Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
´╗┐

Dosya Ízniteliklerini Í?renme

AăIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu program herhangi bir dosyan?n ve klas÷rŘn(dizinin) ÷zniteliklerini (gizli dizin ar?iv etiket sistem yaln?zca okunur) ÷?renmeye yarar.áFileGetAttráAPI'si išine parametre olarak ald??? dosya veya klas÷rŘn ÷zelliklerini bir integer de?i?ken išine al?r. E?er ald??? say?sal de?er faHidden ile and i?lemine tabi tutuldu?unda sonuš 1 yani true ise dosya veya klas÷r gizlidir, faReadOnly ile and i?lemine tabi tutuldu?unda sonuš true ise dosya veya klas÷r yaln?zca okunabilir , faSysFile ile and i?lemine tabi tutuldu?unda sonuš true ise sistem dosyas?d?r, faArchive ile and i?lemine tabi tutuldu?unda sonuš true ise dosya ve klas÷r ar?iv, faDirectory ile and i?lemine tabi tutuldu?unda sonuš true ise klas÷r, faVolumeID ile and i?lemine tabi tutuldu?unda sonuš true ise dosya veya klas÷r etiket ÷zelli?ine sahiptir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki G÷rebilmeniz ?šin ▄ye Olman?z Gerekmektedir...

▄ye Kay?tá

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13. ááááááá : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 19. {
 20. int attr;
 21. AnsiString s;
 22. attr=FileGetAttr("deneme.txt");
 23. if(attr & faHidden ) s="Gizli";
 24. if(attr & faReadOnly) s=s+" Yaln?zca Okunabilir";
 25. if(attr & faSysFile) s=s+" Sistem";
 26. if(attr & faArchive) s=s+" Ar?iv";
 27. if(attr & faDirectory) s=s+" Dizin";
 28. if(attr & faVolumeID) s=s+" Etiket";
 29. ShowMessage(s);
 30. }
 31. //---------------------------------------------------------------------------
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
Son G├╝ncelleme ( Pazar, 09 Eyl├╝l 2012 21:10 )  
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m