Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Dosya Özniteliklerini Ö?renme


Dosya Özniteliklerini Ö?renme

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu program herhangi bir dosyan?n ve klasörün(dizinin) özniteliklerini (gizli dizin ar?iv etiket sistem yaln?zca okunur) ö?renmeye yarar. FileGetAttr API'si içine parametre olarak ald??? dosya veya klasörün özelliklerini bir integer de?i?ken içine al?r. E?er ald??? say?sal de?er faHidden ile and i?lemine tabi tutuldu?unda sonuç 1 yani true ise dosya veya klasör gizlidir, faReadOnly ile and i?lemine tabi tutuldu?unda sonuç true ise dosya veya klasör yaln?zca okunabilir , faSysFile ile and i?lemine tabi tutuldu?unda sonuç true ise sistem dosyas?d?r, faArchive ile and i?lemine tabi tutuldu?unda sonuç true ise dosya ve klasör ar?iv, faDirectory ile and i?lemine tabi tutuldu?unda sonuç true ise klasör, faVolumeID ile and i?lemine tabi tutuldu?unda sonuç true ise dosya veya klasör etiket özelli?ine sahiptir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 19. {
 20. int attr;
 21. AnsiString s;
 22. attr=FileGetAttr("deneme.txt");
 23. if(attr & faHidden ) s="Gizli";
 24. if(attr & faReadOnly) s=s+" Yaln?zca Okunabilir";
 25. if(attr & faSysFile) s=s+" Sistem";
 26. if(attr & faArchive) s=s+" Ar?iv";
 27. if(attr & faDirectory) s=s+" Dizin";
 28. if(attr & faVolumeID) s=s+" Etiket";
 29. ShowMessage(s);
 30. }
 31. //---------------------------------------------------------------------------
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 09 Eylül 2012 21:10 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.