Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Fare Koordinatlar? Ö?renme veya Bulma


Fare Koordinatlar? Ö?renme veya Bulma

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda fare koordinatlar? windows API'si yard?m?yla ö?renilmektedir. GetCursorPos API'si fare koordinatlar? ö?renip TPoint s?n?f?ndan tan?mlanan x ve y koordinatlar?n? tutacak de?i?kenlerini tutacak bir de?i?kene atan?r.  Buradaki en önemli detay?n form üzerindeki de?ilken bile fare koordinatlar?n?n ö?renebilecek olmas?d?r. Yani Form'u MouseMove olay?ndan çok daha geli?mi?tir. MouseMove olay? sadece form üzerinde çal???rken bu programda penceredeki herhangi bir noktan?n koordinatlar? geri döndürülmektedir. Ekran?n sol üst kö?esi (0,0) koordinat de?erlerine sahipken sa? alt kö?e belirledi?iniz ekran çözünürlü?ünün max de?erlerine sahiptir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18.  
 19. void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
 20. {
 21. TPoint pt;
 22. GetCursorPos(&pt);
 23. Label1->Caption=pt.x;
 24. Label2->Caption=pt.y;
 25. }
 26. //---------------------------------------------------------------------------
 27.  
 28.  
 29.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Eylül 2012 23:35 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.