Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C++ Builder Geli?mi? Windows Gezgini Yapma
´╗┐

Geli?mi? Windows Gezgini Yapma

AăIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu program DriveComboBox, DirectoryListBox ve FileListBox nesneleri kullan?larak windows gezgini yap?lm??t?r. Bu nesnelerin birbirlerine nas?l ba?land?klar? sitemizdeki di?er programlarda mevcuttur. Sitemizde yine bir windows gezgini program? mevcut olmakta fakat o programda FileListBox nesnesi Řzerindeki šift t?klan?p šal??t?rabilenler sadece exe uzant?ya sahip dosyalard?r. Bu program?m?zda ise ShellExecute API'si kullan?larak windows i?letim sisteminin tan?d??? dosya tŘrlerinin aš?lmas?á sa?lanarak daha geli?kin bir windows gezgini yap?lm??t?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki G÷rebilmeniz ?šin ▄ye Olman?z Gerekmektedir...

▄ye Kay?tá

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13. ááááááá : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18.  
 19. void __fastcall TForm1::FileListBox1DblClick(TObject *Sender)
 20. {
 21. String ac=FileListBox1->Items->Strings[FileListBox1->ItemIndex];
 22. ShellExecute(0,"open",ac.c_str(),"" ,"",SW_SHOW);
 23. }
 24. //---------------------------------------------------------------------------
 25.  
 26.  
 27.  
 28.  

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
 
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m