Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Geli?mi? Windows Gezgini Yapma


Geli?mi? Windows Gezgini Yapma

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu program DriveComboBox, DirectoryListBox ve FileListBox nesneleri kullan?larak windows gezgini yap?lm??t?r. Bu nesnelerin birbirlerine nas?l ba?land?klar? sitemizdeki di?er programlarda mevcuttur. Sitemizde yine bir windows gezgini program? mevcut olmakta fakat o programda FileListBox nesnesi üzerindeki çift t?klan?p çal??t?rabilenler sadece exe uzant?ya sahip dosyalard?r. Bu program?m?zda ise ShellExecute API'si kullan?larak windows i?letim sisteminin tan?d??? dosya türlerinin aç?lmas?  sa?lanarak daha geli?kin bir windows gezgini yap?lm??t?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18.  
 19. void __fastcall TForm1::FileListBox1DblClick(TObject *Sender)
 20. {
 21. String ac=FileListBox1->Items->Strings[FileListBox1->ItemIndex];
 22. ShellExecute(0,"open",ac.c_str(),"" ,"",SW_SHOW);
 23. }
 24. //---------------------------------------------------------------------------
 25.  
 26.  
 27.  
 28.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.