Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder FilterComboBox Nesnesi ?le Geli?kin Windows Gezgini Yapma Dosyalar? Uygun Formatta Görüntüleme


FilterComboBox Nesnesi ?le Geli?kin Windows Gezgini Yapma Dosyalar? Uygun Formatta Görüntüleme

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu program?m?zda oldukça geli?mi? özelliklere sahip olan bir windows gezgini ile kar??n?zday?z ama temel konu olarak buradaki amaç FilterComboBox nesnesinin anlat?lmas?d?r. Program?m?zda yine DriveComboBox, DirectoryListBox ve FileListBox'tan olu?an bir yap? vard?r. Fakat burada FileListBox'ta hangi dosyalar?n gösterilece?ini FilterComboBox nesnesinin ayarlayabiliriz. Bu ayar? yapmak için FilterComboBox nesnesinin FileList özelli?ine ilgili FileListBox nesnesi atand?ktan sonra hangi tür dosyalar?n gösterilece?i Filter k?sm?ndan eklenebilir. Birden fazla sat?r eklemek mümkündür bu sayede istenilen dosya türlerinin daha rahat bulunmas? sa?lanacakt?r. Program?m?zda ayr?ca bu s?n?fland?rman?n haricinde gizli dosyam?, ar?iv dosyas?m?, sistem dosyas?m?, sadece okunabilir dosyam?, normal bir dosyam?, resimli bir dosyam? oldu?una dair parametreler mevcuttur. E?er dosya bmp,wmf veya ico uzant?ya sahip ise sol taraftaki bir image nesnesi içinde gösterilecek aksi halde sa? taraftaki bir Memo nesnesi içinde içeri?i gösterilecektir. Program? çok daha fazla geli?tirmek mümkündür.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::FormShow(TObject *Sender)
 19. {
 20. DirectoryListBox1->Directory="C:\\";
 21. }
 22. //---------------------------------------------------------------------------
 23.  
 24. void __fastcall TForm1::CheckBox1Click(TObject *Sender)
 25. {
 26. if(CheckBox1->Checked)
 27. FileListBox1->FileType<<ftHidden;
 28. else
 29. FileListBox1->FileType>>ftHidden;
 30. FileListBox1->Update();
 31. }
 32. //---------------------------------------------------------------------------
 33.  
 34. void __fastcall TForm1::CheckBox2Click(TObject *Sender)
 35. {
 36. if(CheckBox2->Checked)
 37. FileListBox1->FileType<<ftSystem;
 38. else
 39. FileListBox1->FileType>>ftSystem;
 40. FileListBox1->Update();
 41. }
 42. //---------------------------------------------------------------------------
 43. void __fastcall TForm1::CheckBox3Click(TObject *Sender)
 44. {
 45. if(CheckBox3->Checked)
 46. FileListBox1->FileType<<ftReadOnly;
 47. else
 48. FileListBox1->FileType>>ftReadOnly;
 49. FileListBox1->Update();
 50. }
 51. //---------------------------------------------------------------------------
 52. void __fastcall TForm1::CheckBox4Click(TObject *Sender)
 53. {
 54. if(CheckBox4->Checked)
 55. FileListBox1->FileType<<ftNormal;
 56. else
 57. FileListBox1->FileType>>ftNormal;
 58. FileListBox1->Update();
 59. }
 60. //---------------------------------------------------------------------------
 61. void __fastcall TForm1::CheckBox5Click(TObject *Sender)
 62. {
 63. if(CheckBox5->Checked)
 64. FileListBox1->FileType<<ftArchive;
 65. else
 66. FileListBox1->FileType>>ftArchive;
 67. FileListBox1->Update();
 68. }
 69. //---------------------------------------------------------------------------
 70. void __fastcall TForm1::CheckBox6Click(TObject *Sender)
 71. {
 72. FileListBox1->ShowGlyphs=CheckBox6->Checked;
 73. }
 74. //---------------------------------------------------------------------------
 75. void __fastcall TForm1::FileListBox1DblClick(TObject *Sender)
 76. {
 77. String Ext;
 78. Ext=UpperCase(ExtractFileExt(FileListBox1->FileName));
 79. if((Ext==".BMP")||(Ext==".WMF")||(Ext==".ICO"))
 80. {
 81.  Memo1->Visible=false;
 82.  Image1->Visible=true;
 83.  Image1->Picture->LoadFromFile(FileListBox1->FileName);
 84. }
 85. else
 86. {
 87. Memo1->Visible=true;
 88. Image1->Visible=false;
 89. Memo1->Lines->LoadFromFile(FileListBox1->FileName);
 90. }
 91. }
 92. //---------------------------------------------------------------------------
 93.  
 94.  
 95.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Eylül 2012 23:34 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.