Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Do?du?unuz Günü Bulan Program (Do?um Gününüzü Bulan Program)


Do?du?unuz Günü Bulan Program (Do?um Gününüzü Bulan Program)

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu program hangi gün do?dunuzu ö?renmek amac?yla yaz?lm??t?r. Programa do?um tarihinizi uygun formatta girdi?inizde (bilgisayar saatinin oradaki tarih format?nda) program o tarih üzerinde DayOfWeek fonksiyonunu ko?up -1 de?erini ç?kar?r (-1 de?erini neden ç?kar?ld??? sorulabilir sebep aç?kt?r, günler bir string dizisinde tutulmaktad?r ve unutmayal?mki diziler 0 indisi ile ba?lar)ve buldu?u de?eri diziden çekerek bir mesaj penceresiyle o de?erdeki stringi yani do?du?unuz günü size gösterir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 19. {
 20. TDateTime tarih;
 21. AnsiString gun[7]={"Pazar","Pazartesi","Sal?","Çar?amba","Per?embe","Cuma","Cumartesi"};
 22. tarih=StrToDate(InputBox("Do?um Tarihi","Do?um Tarihinizi Giriniz",""));
 23. ShowMessage(gun[tarih.DayOfWeek()-1]+" günü do?mu?sunuz");
 24.  
 25. }
 26. //---------------------------------------------------------------------------
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  

Yorumlar (5)
 • thoroeslee  - yard?m
  Merhaba ben okumuyorum fakat programlama hakk?nda bilgi sahibi olmak istiyorum raskele sitenizi gördüm ve ilgimi çekti bu tür bir program? yazd???m?z zaman .cpp uzant?s?yla kay?t edersek çal???rm?.. :dry:
 • thoroeslee  - .
  yani bu tür programlar? hangi uzant?yla kaydetmek gerekir
 • NEO  - Merhaba
  avatar
  Bunlar kaynak koddur. Kullan?lan dile göre uzant?da c veya cpp olur. Bu bölümde hem C hemde C++ kodlar? bulunmaktad?r. C dilinde yaz?lacak kodlar .c uzant?ya sahip olurken , C++ dilinde yaz?lan programlar .cpp (c plus plus) uzant?ya sahip olurlar. Yukar?daki program ise görsel programlad?r. Yani kodlar?n? ko?turmak için C++ Builder derleyicisine ihtiyac?n?z vard?r. Bu bölümde yani C++ Builder k?sm?nda bulunan kodlar sadece C++ Builder derleyicisinde derlenebilir. Projeyi indir butonundan indirip C++ Builder derleyicisinde ko?turabilirsiniz yada ko?an program? direk çal??t?rabilirsiniz.
 • deniz_-07
  her?ey çok güzel ama birde mesela resmini ekleseniz hangi kodu hangi nesneye yaz?oruz daha iyi olur herkes için
 • NEO
  avatar
  Proje rar dosyas?nda ekledir. Projeyi indirip C++ Builder 6 üzerinden açt???n?zda her?eyi görebilirsiniz yani resimden daha iyi bir yöntemdir.
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx