Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C++ Builder Do?du?unuz Günü Bulan Program (Do?um Gününüzü Bulan Program)


Do?du?unuz Günü Bulan Program (Do?um Gününüzü Bulan Program)

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu program hangi gün do?dunuzu ö?renmek amac?yla yaz?lm??t?r. Programa do?um tarihinizi uygun formatta girdi?inizde (bilgisayar saatinin oradaki tarih format?nda) program o tarih üzerinde DayOfWeek fonksiyonunu ko?up -1 de?erini ç?kar?r (-1 de?erini neden ç?kar?ld??? sorulabilir sebep aç?kt?r, günler bir string dizisinde tutulmaktad?r ve unutmayal?mki diziler 0 indisi ile ba?lar)ve buldu?u de?eri diziden çekerek bir mesaj penceresiyle o de?erdeki stringi yani do?du?unuz günü size gösterir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 19. {
 20. TDateTime tarih;
 21. AnsiString gun[7]={"Pazar","Pazartesi","Sal?","Çar?amba","Per?embe","Cuma","Cumartesi"};
 22. tarih=StrToDate(InputBox("Do?um Tarihi","Do?um Tarihinizi Giriniz",""));
 23. ShowMessage(gun[tarih.DayOfWeek()-1]+" günü do?mu?sunuz");
 24.  
 25. }
 26. //---------------------------------------------------------------------------
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  

Yorumlar (5)
 • thoroeslee  - yard?m
  Merhaba ben okumuyorum fakat programlama hakk?nda bilgi sahibi olmak istiyorum raskele sitenizi gördüm ve ilgimi çekti bu tür bir program? yazd???m?z zaman .cpp uzant?s?yla kay?t edersek çal???rm?.. :dry:
 • thoroeslee  - .
  yani bu tür programlar? hangi uzant?yla kaydetmek gerekir
 • NEO  - Merhaba
  avatar
  Bunlar kaynak koddur. Kullan?lan dile göre uzant?da c veya cpp olur. Bu bölümde hem C hemde C++ kodlar? bulunmaktad?r. C dilinde yaz?lacak kodlar .c uzant?ya sahip olurken , C++ dilinde yaz?lan programlar .cpp (c plus plus) uzant?ya sahip olurlar. Yukar?daki program ise görsel programlad?r. Yani kodlar?n? ko?turmak için C++ Builder derleyicisine ihtiyac?n?z vard?r. Bu bölümde yani C++ Builder k?sm?nda bulunan kodlar sadece C++ Builder derleyicisinde derlenebilir. Projeyi indir butonundan indirip C++ Builder derleyicisinde ko?turabilirsiniz yada ko?an program? direk çal??t?rabilirsiniz.
 • deniz_-07
  her?ey çok güzel ama birde mesela resmini ekleseniz hangi kodu hangi nesneye yaz?oruz daha iyi olur herkes için
 • NEO
  avatar
  Proje rar dosyas?nda ekledir. Projeyi indirip C++ Builder 6 üzerinden açt???n?zda her?eyi görebilirsiniz yani resimden daha iyi bir yöntemdir.
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.