Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Hotkey Nesnesi ?le Menülere ?stenilen K?sayolu (Shortcut) Atamak


Hotkey Nesnesi ?le Menülere ?stenilen K?sayolu (Shortcut) Atamak

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda menü çubu?unda bulunan alt menülere ait k?sayollar?n kullan?c? taraf?ndan program içinden düzenebilmesine imkan verecek hotkey nesnesi üzerine durulmu?tur. Hepimizin bildi?i gibi programlar? h?zl? kullanmak için k?sayol tu?lar? (shorcut) kullan?r?z. Bütün büyük programlarda da bunlar? görmeniz mevcuttur. Fakat her kullan?c? için ortak bir kolayl?kta yada herkesin tamamen kabul edece?i bir k?sayol yap?s? olu?turmak mümkün de?ildir. Sonuç olarak kullan?c?n?n herhangi bir menüye istedi?i k?sayolu atayabilmesine olanak sa?lamak kullan?c?y? oldukça ho?nut edecek ve programa profosyonellik kazand?racakt?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
 19. {
 20. HotKey1->HotKey=Form1->A1->ShortCut;
 21. HotKey2->HotKey=Form1->Kaydet1->ShortCut;
 22. HotKey3->HotKey=Form1->Yazdr1->ShortCut;
 23. HotKey4->HotKey=Form1->k1->ShortCut;
 24. }
 25. //---------------------------------------------------------------------------
 26.  
 27. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 28. {
 29. A1->ShortCut=HotKey1->HotKey;
 30. Kaydet1->ShortCut=HotKey2->HotKey;
 31. Yazdr1->ShortCut=HotKey3->HotKey;
 32. k1->ShortCut=HotKey4->HotKey;
 33. }
 34. //---------------------------------------------------------------------------
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.