Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Çal??ma Zaman?nda Image Nesnesinde Jpeg Jpg Jpe Resim Dosyalar?n?n Gösterilmesi


Çal??ma Zaman?nda Image Nesnesinde Jpeg Jpg Jpe Resim Dosyalar?n?n Gösterilmesi

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu program Image nesnesine Jpeg veya Jpg resim dosyas?n?n nas?l atanabildi?ini göstermek amac?yla yaz?lm??t?r. Daha önceki kavramlarda veya yap?larda Image nesnesine hep sadece bmp atand???n? yada örneklerin hep o ?ekilde oldu?unu yada sadece tasar?m zaman?nda Image nesnesine bu türde dosyalar atanabilece?ini görmü?tük. Oysaki Image nesnesine jpeg,jpg,jpe dosyalar?da atabilmektedir. Bunun için TJPEGImage nesnesi türünden bir adet jp pointer de?i?keni tan?mlan?r. Daha sonra OpenPictureDialog nesnesinden seçilen resim bu pointer de?i?kenine aktar?l?r. Image nesnesinin assign özelli?i ile pointerin gösterdi?i resim dosyas? Image nesnesi içinde görüntülenir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include "jpeg.hpp"
 6.  
 7. #include "Unit1.h"
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9. #pragma package(smart_init)
 10. #pragma resource "*.dfm"
 11. TForm1 *Form1;
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 14.         : TForm(Owner)
 15. {
 16. }
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18.  
 19. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 20. {
 21. TJPEGImage *jp=new TJPEGImage();
 22. if(OpenPictureDialog1->Execute())
 23. jp->LoadFromFile(OpenPictureDialog1->FileName);
 24. Image1->Picture->Assign(jp);
 25. }
 26. //---------------------------------------------------------------------------
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.