Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder List View (Resimli ListBox) Kontrolü


List View (Resimli ListBox) Kontrolü

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda ListView yani resimli ListBox bile?eni anlat?lm?? ve uygun tarzda örnek bir program yap?lm??t?r. Program?m?zda bir çe?it mü?teri ve ürün takip benzeri bir çal??ma yap?lm??t?r. Program?m?zda bir adet ListView bile?eni ve bu bile?endeki resimlerin gösterilebilmesi amac?yla ImageList bile?eni kullan?lm??t?r. ImageList bile?enine uygun resimleri yükledikten sonra ListView bile?eninin LargeImages özelli?ine ImageList bile?eni atan?r. ListView bile?eninin ViewStyle özelli?inden görünecek resimlerin ikon büyük küçük yada rapor ?eklinde olmas? sa?lanabilir. Bunlar?n haricindeki i?lemler benzer ?ekildedaha önceki derslerimizde anlat?lm??t?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
 19. {
 20. ComboBox1->Items->Add("Bilgisayar");
 21. ComboBox1->Items->Add("Yaz?c?");
 22. ComboBox1->Items->Add("Taray?c?");
 23. ComboBox1->Items->Add("Yan Ürünler");
 24. ComboBox1->Items->Add("Mouse");
 25. ComboBox1->Items->Add("Klavye");
 26. ListView1->HideSelection=false;
 27. }
 28. //---------------------------------------------------------------------------
 29.  
 30. void __fastcall TForm1::RadioButton1Click(TObject *Sender)
 31. {
 32. ListView1->ViewStyle=vsIcon;
 33. }
 34. //---------------------------------------------------------------------------
 35. void __fastcall TForm1::RadioButton2Click(TObject *Sender)
 36. {
 37. ListView1->ViewStyle=vsList;
 38. }
 39. //---------------------------------------------------------------------------
 40. void __fastcall TForm1::RadioButton3Click(TObject *Sender)
 41. {
 42. ListView1->ViewStyle=vsReport;
 43. }
 44. //---------------------------------------------------------------------------
 45. void __fastcall TForm1::RadioButton4Click(TObject *Sender)
 46. {
 47. ListView1->ViewStyle=vsSmallIcon;
 48. }
 49. //---------------------------------------------------------------------------
 50. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 51. {
 52. if(Edit1->Text!="" && ComboBox1->Text!="" && Edit2->Text!="" && Edit3->Text!="")
 53. {
 54. int index;
 55. ListView1->Items->Add();
 56. index=ListView1->Items->Count-1;
 57. ListView1->Items->Item[index]->Caption=Edit1->Text;
 58. ListView1->Items->Item[index]->ImageIndex=ComboBox1->ItemIndex;
 59. ListView1->Items->Item[index]->SubItems->Add(ComboBox1->Text);
 60. ListView1->Items->Item[index]->SubItems->Add(Edit2->Text);
 61. ListView1->Items->Item[index]->SubItems->Add(Edit3->Text);
 62. }
 63. else
 64. Application->MessageBox("Eklenecek Eleman?n Tüm Verilerini Giriniz","UYARI",MB_ICONINFORMATION);
 65. }
 66. //---------------------------------------------------------------------------
 67. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 68. {
 69. if(ListView1->SelCount>0)
 70. ListView1->Selected->Delete();
 71. else
 72. Application->MessageBox("Silinecek Eleman? Seçiniz","UYARI",MB_ICONINFORMATION);
 73. }
 74. //---------------------------------------------------------------------------
 75. void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)
 76. {
 77. if(ListView1->SelCount==0)
 78. Application->MessageBox("Öncelikle De?i?tirilecek Eleman? Seçiniz","UYARI",MB_ICONINFORMATION);
 79. else
 80. {
 81. ListView1->Selected->Caption=Edit1->Text;
 82. ListView1->Selected->ImageIndex=ComboBox1->ItemIndex;
 83. ListView1->Selected->SubItems->Strings[0]=ComboBox1->Text;
 84. ListView1->Selected->SubItems->Strings[1]=Edit2->Text;
 85. ListView1->Selected->SubItems->Strings[2]=Edit3->Text;
 86. }
 87. }
 88. //---------------------------------------------------------------------------
 89. void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender)
 90. {
 91. ListView1->Selected=ListView1->FindCaption(0,Edit1->Text,true,true,true);
 92. }
 93. //---------------------------------------------------------------------------
 94.  
 95.  
 96.  
 97.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Eylül 2012 23:30 )  
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do