Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder modf Fonksiyonu


modf Fonksiyonu

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda modf fonksiyonunun nas?l kullan?ld??? gösterilmi?tir. modf fonksiyonu küsüratl? bir say?n?n tam ve ondal?k k?sm?n? ay?rabilen bir fonksiyondur. Burada tam k?sm?n?n ayn? ?ekilde ay?r?ld???n? fakat ondalik k?s?mda fazlal?klar oldu?unu görebilirsiniz unutmayal?mki kusuratl? say?larda bu ?ekilde sonuçlar olu?maktad?r fakat uygun yaz?labilecek bir programla bu problemde halledebilir burada sadece modf fonksiyonunun nas?l kullan?ld???  ve bu fonksiyonu kullanacaklar için bir çal??ma yap?lm??t?r. Bu fonksiyon double olarak ald??? say?y?n?n tam k?sm?n? ikinci parametreye (pointerin gösterdi?i adrese) koyar ve ondalik k?sm?n? da double olarak geri döndürür.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <math.h>
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18.  
 19. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 20. {
 21. String x=InputBox("Küsüratl? Say? Girin","Küsüratl? Say? Ay?rma","");
 22. double ondalik,tam,sayi;
 23. sayi=StrToFloat(x);
 24. ondalik=modf(sayi,&tam);
 25. ShowMessage(tam);
 26. ShowMessage(ondalik);
 27. }
 28. //---------------------------------------------------------------------------
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Eylül 2012 23:28 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.