Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C++ Builder Pacman Oyunu (Prototip)
´╗┐

Pacman Oyunu (Prototip)

AăIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu program pacman oyunu išin ufak bir prototip olarak tasarlanm??t?r. Bu programda tam olarak bir pacman yap?lmam??t?r, buradaki en ÷nemli ÷zellik pacmani yaparken kullan?lan Pie bile?eninin a?z?n?n aš?l?p kapanmas?n? sa?layacak kodun yaz?lm?? olmas?d?r. Programda ekran rastgele renklerle doldurulmu?tur, bunu yaparken belirli uzakl?klar išin bir algoritma kullan?lm?? ve bu kod formun FormPaint olay?nda yap?lm??t?r. Ayn? algoritma kullan?larak Pacman'in bu renkleri (yada kutucuk yada sekil) yiyecek ?ekilde hareket etmesi sa?lanabilir. Bu yŘzden pacman'e verilecek hareket ÷zelli?inde bu hususa dikkat edilmesi gerekir. Programda sadece baz? kutucuklar? farkl? renkte yap?p bunlar?n yenmemesi halinde level atlama gibi ÷zellikler eklenebilir yada pacman'i kovalayacak yarat?klar eklenebilir. Yarat?k algoritmas? išin pacman'in bulundu?u piksel de?erlerinin izlenmesi ÷rnek olarak g÷sterilebilir. Program oldukša geli?tirilebilir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki G÷rebilmeniz ?šin ▄ye Olman?z Gerekmektedir...

▄ye Kay?tá

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma link "pies"
 10. #pragma resource "*.dfm"
 11. TForm1 *Form1;
 12. static kontrol=0;
 13. static durum=0;
 14. //---------------------------------------------------------------------------
 15. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 16. ááááááá : TForm(Owner)
 17. {
 18. }
 19. //---------------------------------------------------------------------------
 20.  
 21.  
 22. void __fastcall TForm1::FormShow(TObject *Sender)
 23. {
 24. Pie1->Angles->StartAngle=36;
 25. Pie1->Angles->EndAngle=324;
 26.  
 27. }
 28. //---------------------------------------------------------------------------
 29. void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
 30. {
 31.  
 32. á if(Pie1->Angles->StartAngle>0&&kontrol==0)
 33. á Pie1->Angles->StartAngle=Pie1->Angles->StartAngle-2;
 34. á if(Pie1->Angles->StartAngle==0)
 35. á kontrol=1;
 36. á if(Pie1->Angles->StartAngle<36&&kontrol==1)
 37. á Pie1->Angles->StartAngle=Pie1->Angles->StartAngle+2;
 38. á if(Pie1->Angles->StartAngle==36)
 39. á kontrol=0;
 40.  
 41. á if(Pie1->Angles->EndAngle<360&&durum==0)
 42. á Pie1->Angles->EndAngle=Pie1->Angles->EndAngle+2;
 43. á if(Pie1->Angles->EndAngle==360)
 44. á durum=1;
 45. á if(Pie1->Angles->EndAngle>324&&durum==1)
 46. á Pie1->Angles->EndAngle=Pie1->Angles->EndAngle-2;
 47. á if(Pie1->Angles->EndAngle==324)
 48. á durum=0;
 49. }
 50. //---------------------------------------------------------------------------
 51. void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
 52. {
 53. Caption="PACMAN";
 54. KeyPreview=true;
 55. Form1->WindowState=wsMaximized;
 56. }
 57. //---------------------------------------------------------------------------
 58.  
 59. void __fastcall TForm1::FormPaint(TObject *Sender)
 60. {
 61. for(int y=24;y<=700;y+=Pie1->Height*2/3)
 62. {
 63. á Canvas->Brush->Color=random(16000000L);
 64. á for(int x=15;x<=1004;x+=20)
 65. á Canvas->Ellipse(x,y,x+10,y+10);
 66. }
 67. }
 68. //---------------------------------------------------------------------------
 69.  
 70.  
 71.  
 72.  
 73.  
 74.  
 75.  

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
 
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m