Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Pacman Oyunu (Prototip)


Pacman Oyunu (Prototip)

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu program pacman oyunu için ufak bir prototip olarak tasarlanm??t?r. Bu programda tam olarak bir pacman yap?lmam??t?r, buradaki en önemli özellik pacmani yaparken kullan?lan Pie bile?eninin a?z?n?n aç?l?p kapanmas?n? sa?layacak kodun yaz?lm?? olmas?d?r. Programda ekran rastgele renklerle doldurulmu?tur, bunu yaparken belirli uzakl?klar için bir algoritma kullan?lm?? ve bu kod formun FormPaint olay?nda yap?lm??t?r. Ayn? algoritma kullan?larak Pacman'in bu renkleri (yada kutucuk yada sekil) yiyecek ?ekilde hareket etmesi sa?lanabilir. Bu yüzden pacman'e verilecek hareket özelli?inde bu hususa dikkat edilmesi gerekir. Programda sadece baz? kutucuklar? farkl? renkte yap?p bunlar?n yenmemesi halinde level atlama gibi özellikler eklenebilir yada pacman'i kovalayacak yarat?klar eklenebilir. Yarat?k algoritmas? için pacman'in bulundu?u piksel de?erlerinin izlenmesi örnek olarak gösterilebilir. Program oldukça geli?tirilebilir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma link "pies"
 10. #pragma resource "*.dfm"
 11. TForm1 *Form1;
 12. static kontrol=0;
 13. static durum=0;
 14. //---------------------------------------------------------------------------
 15. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 16.         : TForm(Owner)
 17. {
 18. }
 19. //---------------------------------------------------------------------------
 20.  
 21.  
 22. void __fastcall TForm1::FormShow(TObject *Sender)
 23. {
 24. Pie1->Angles->StartAngle=36;
 25. Pie1->Angles->EndAngle=324;
 26.  
 27. }
 28. //---------------------------------------------------------------------------
 29. void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
 30. {
 31.  
 32.   if(Pie1->Angles->StartAngle>0&&kontrol==0)
 33.   Pie1->Angles->StartAngle=Pie1->Angles->StartAngle-2;
 34.   if(Pie1->Angles->StartAngle==0)
 35.   kontrol=1;
 36.   if(Pie1->Angles->StartAngle<36&&kontrol==1)
 37.   Pie1->Angles->StartAngle=Pie1->Angles->StartAngle+2;
 38.   if(Pie1->Angles->StartAngle==36)
 39.   kontrol=0;
 40.  
 41.   if(Pie1->Angles->EndAngle<360&&durum==0)
 42.   Pie1->Angles->EndAngle=Pie1->Angles->EndAngle+2;
 43.   if(Pie1->Angles->EndAngle==360)
 44.   durum=1;
 45.   if(Pie1->Angles->EndAngle>324&&durum==1)
 46.   Pie1->Angles->EndAngle=Pie1->Angles->EndAngle-2;
 47.   if(Pie1->Angles->EndAngle==324)
 48.   durum=0;
 49. }
 50. //---------------------------------------------------------------------------
 51. void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
 52. {
 53. Caption="PACMAN";
 54. KeyPreview=true;
 55. Form1->WindowState=wsMaximized;
 56. }
 57. //---------------------------------------------------------------------------
 58.  
 59. void __fastcall TForm1::FormPaint(TObject *Sender)
 60. {
 61. for(int y=24;y<=700;y+=Pie1->Height*2/3)
 62. {
 63.   Canvas->Brush->Color=random(16000000L);
 64.   for(int x=15;x<=1004;x+=20)
 65.   Canvas->Ellipse(x,y,x+10,y+10);
 66. }
 67. }
 68. //---------------------------------------------------------------------------
 69.  
 70.  
 71.  
 72.  
 73.  
 74.  
 75.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.