Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C++ Builder PrinterSetupDialog ve PrintDialog Nesneleri


PrinterSetupDialog ve PrintDialog Nesneleri

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu program PrintDialog ve PrinterSetupDialog nesnelerinin kullan?m?ndan söz edilmi? ve örnek bir uygulama yap?lm??t?r. PrinterSetupDialog nesnesi yaz?c? ayarlar?n?n yap?ld??? nesnedir. Bu k?s?mda seçilecek yaz?c?, sayfa düzeni, sayfa boyutu gibi benzeri ayarlar yap?l?r. PrinterDialog nesnesinde ise yazma i?lemi s?ras?nda yap?lacak ayarlar belirlenir. Örne?in kaç adet maksimum sayfa yaz?labilir, en az kaç sayfa yazd?r?lacak, yazma i?lemi nereden ba?layacak gibi ayarlar?n yap?ld??? yerdir. Bu programda yazma i?leminde sonraki sayfalar?n yaz?labilmesi için bir algoritma kullan?lm??t?r. Buradaki algoritmada Memo nesnesi içerisinde bulunan yaz?n?n font büyüklü?ü önemlidir, buradaki default de?erine göre bir sayfada 81 sat?r yazd?rabilir. Font büyüklü?ünün ayarlanabilir ?ekilde de?i?tirildi?ini dü?ünürsek algoritmada da uygun matematik hesab? ile  daha genel bir yazd?rma i?lemi sa?lanabilir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. #include "Printers.hpp"
 10. //---------------------------------------------------------------------------
 11. #pragma package(smart_init)
 12. #pragma resource "*.dfm"
 13. TForm1 *Form1;
 14. //---------------------------------------------------------------------------
 15. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 16.         : TForm(Owner)
 17. {
 18. }
 19. //---------------------------------------------------------------------------
 20.  
 21. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 22. {
 23. if(PrinterSetupDialog1->Execute())
 24. ;       
 25. }
 26. //---------------------------------------------------------------------------
 27.  
 28. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 29. {
 30.  
 31.   int tur=0;
 32.   TPrinter *Prntr = Printer();
 33.   Prntr->Title="C++ BU?LDER ?LE YAZDIRMA";
 34.   //TRect r = Rect(200,200,Prntr->PageWidth - 200,Prntr->PageHeight- 200);
 35.   int toplamsatir=Memo1->Lines->Count;
 36.  
 37.   while(toplamsatir>0)
 38.   {
 39.   Prntr->BeginDoc();
 40.   for( int i=81*tur; i<(tur+1)*81;i++)
 41.   {
 42.   Prntr->Canvas->TextOut(300,300 + ((i-(81*tur))*Prntr->Canvas->TextHeight(Memo1->Lines->Strings[i])),Memo1->Lines->Strings[i]);
 43.   }
 44.   Prntr->EndDoc();
 45.   toplamsatir-=80;
 46.   tur++;
 47.   }
 48.  
 49. }
 50. //---------------------------------------------------------------------------
 51. void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
 52. {
 53. PrintDialog1->FromPage=1;
 54. PrintDialog1->MinPage=1;
 55. PrintDialog1->MaxPage=2500;
 56. PrintDialog1->ToPage=PrintDialog1->MaxPage;
 57. }
 58. //---------------------------------------------------------------------------
 59.  
 60.  
 61.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.