Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Printer () Nesnesi ?le Yazd?rma


Printer () Nesnesi ?le Yazd?rma

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda yine Printer nesnesi kullanilarak bir dosyanin yazdirilmasi sa?lanm??t?r.Di?er programdan farkl? olarak burada Memo nesnesi içindeki fontun büyüklü?üne göre otomatik olarak kaç sat?r gelebilece?i hesaplanm??t?r. Çünkü fontun büyüklü?ü her a?amada toplanmakta ve ka??t boyutunu geçip geçmedi?i kontrol edilmektedir. E?er ka??d?n yüksekli?ini a?m??sa demekki o sayfa dolmu?tur ve yeni bir sayfa olu?turularak kald??? yerden yazd?rma i?lemi devam ettirilmi?tir . Böylece efektif bir dosya yazd?rma i?lemi sa?lanm??t?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.         : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 21. {
 22. if(OpenDialog1->Execute())
 23. Memo1->Lines->LoadFromFile(OpenDialog1->FileName);
 24. }
 25. //---------------------------------------------------------------------------
 26.  
 27. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 28. {
 29. int i,satir,es;
 30. satir=0;
 31. Printer()->Title="C++ BU?LDER ?LE YAZDIRMA";
 32. Printer()->BeginDoc();
 33. es=Memo1->Lines->Count;
 34. Printer()->Canvas->Font->Height=150;
 35. for(i=0;i<es;i++)
 36. {
 37. Printer()->Canvas->TextOut(0,satir,Memo1->Lines->Strings[i]);
 38. satir+=Printer()->Canvas->Font->Height;
 39. if(satir>=Printer()->PageHeight)
 40. Printer()->NewPage();
 41. }
 42. Printer()->EndDoc();
 43. }
 44. //---------------------------------------------------------------------------
 45.  
 46.  
 47.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
backlinktr.biz | 523: Origin is unreachable

Error 523 Ray ID: 5355363febfc7ef8 • 2019-11-14 01:29:00 UTC

Origin is unreachable

You

Browser

Working
Budapest

Cloudflare

Working
backlinktr.biz

Host

Error

What happened?

The origin web server is not reachable.

What can I do?

If you're a visitor of this website:

Please try again in a few minutes.

If you're the owner of this website:

Check your DNS Settings. A 523 error means that Cloudflare could not reach your host web server. The most common cause is that your DNS settings are incorrect. Please contact your hosting provider to confirm your origin IP and then make sure the correct IP is listed for your A record in your Cloudflare DNS Settings page. Additional troubleshooting information here.