Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder ProgressBar Nesnesi


ProgressBar Nesnesi

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda progressbar nesnesi üzerinde durulmu? ve uygun bir çal??ma yap?lm??t?r. ProgressBar bir i?lemin nereden gitti?ini göstermek amac?yla kullan?lan oldukça yararl? bir bile?endir. Programda asal say? bulma gibi uzun süre alan bir i?lem üzerinde durulmu? ve asal say?lar? bulmak için en iyi  algoritma olan karekök algoritmas? kullan?lm??t?r. Bulunan say?lar?n ListBox içinde gösterilebilmesi amac?yla Application->ProcessMessages fonksiyonu kullan?lm??t?r. Zaman? ö?renmek için ise Now fonksiyonu kullan?lm??t?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7. #include "Unit1.h"
 8. #include "math.h"
 9. void asalbul(int);
 10. //---------------------------------------------------------------------------
 11. #pragma package(smart_init)
 12. #pragma resource "*.dfm"
 13. TForm1 *Form1;
 14. //---------------------------------------------------------------------------
 15. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 16.         : TForm(Owner)
 17. {
 18. }
 19. //---------------------------------------------------------------------------
 20.  
 21. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 22. {
 23. Label3->Caption=TimeToStr(Now());
 24. ListBox1->Items->Clear();
 25. ListBox1->Items->Add("2");
 26. int sinir=StrToInt(Edit1->Text);
 27. ProgressBar1->Min=0;
 28. ProgressBar1->Max=sinir;
 29. for(int i=3;i<=sinir;i++)
 30. {
 31. Application->ProcessMessages();
 32. ProgressBar1->Position=i;
 33. asalbul(i);
 34. }
 35. Label4->Caption=TimeToStr(Now());
 36. }
 37. //---------------------------------------------------------------------------
 38. void asalbul(int p)
 39. {
 40. int kontrol=0;
 41. for(int register i=2;i<sqrt(p)+1;i++)
 42. {
 43. if(p%i==0)
 44. {
 45. kontrol=1;
 46. break;
 47. }
 48. }
 49. if(kontrol==0)
 50. Form1->ListBox1->Items->Add(p);
 51. }
 52.  
 53.  
 54.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Eylül 2012 23:25 )  
backlinktr.biz | 523: Origin is unreachable

Error 523 Ray ID: 535537338ea3d43b • 2019-11-14 01:29:39 UTC

Origin is unreachable

You

Browser

Working
Budapest

Cloudflare

Working
backlinktr.biz

Host

Error

What happened?

The origin web server is not reachable.

What can I do?

If you're a visitor of this website:

Please try again in a few minutes.

If you're the owner of this website:

Check your DNS Settings. A 523 error means that Cloudflare could not reach your host web server. The most common cause is that your DNS settings are incorrect. Please contact your hosting provider to confirm your origin IP and then make sure the correct IP is listed for your A record in your Cloudflare DNS Settings page. Additional troubleshooting information here.