Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder ProgressBar Nesnesi


ProgressBar Nesnesi

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda progressbar nesnesi üzerinde durulmu? ve uygun bir çal??ma yap?lm??t?r. ProgressBar bir i?lemin nereden gitti?ini göstermek amac?yla kullan?lan oldukça yararl? bir bile?endir. Programda asal say? bulma gibi uzun süre alan bir i?lem üzerinde durulmu? ve asal say?lar? bulmak için en iyi  algoritma olan karekök algoritmas? kullan?lm??t?r. Bulunan say?lar?n ListBox içinde gösterilebilmesi amac?yla Application->ProcessMessages fonksiyonu kullan?lm??t?r. Zaman? ö?renmek için ise Now fonksiyonu kullan?lm??t?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7. #include "Unit1.h"
 8. #include "math.h"
 9. void asalbul(int);
 10. //---------------------------------------------------------------------------
 11. #pragma package(smart_init)
 12. #pragma resource "*.dfm"
 13. TForm1 *Form1;
 14. //---------------------------------------------------------------------------
 15. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 16.         : TForm(Owner)
 17. {
 18. }
 19. //---------------------------------------------------------------------------
 20.  
 21. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 22. {
 23. Label3->Caption=TimeToStr(Now());
 24. ListBox1->Items->Clear();
 25. ListBox1->Items->Add("2");
 26. int sinir=StrToInt(Edit1->Text);
 27. ProgressBar1->Min=0;
 28. ProgressBar1->Max=sinir;
 29. for(int i=3;i<=sinir;i++)
 30. {
 31. Application->ProcessMessages();
 32. ProgressBar1->Position=i;
 33. asalbul(i);
 34. }
 35. Label4->Caption=TimeToStr(Now());
 36. }
 37. //---------------------------------------------------------------------------
 38. void asalbul(int p)
 39. {
 40. int kontrol=0;
 41. for(int register i=2;i<sqrt(p)+1;i++)
 42. {
 43. if(p%i==0)
 44. {
 45. kontrol=1;
 46. break;
 47. }
 48. }
 49. if(kontrol==0)
 50. Form1->ListBox1->Items->Add(p);
 51. }
 52.  
 53.  
 54.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Eylül 2012 23:25 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.