Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C++ Builder ProgressBar Nesnesi
´╗┐

ProgressBar Nesnesi

AăIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda progressbar nesnesi Řzerinde durulmu? ve uygun bir šal??ma yap?lm??t?r. ProgressBar bir i?lemin nereden gitti?ini g÷stermek amac?yla kullan?lan oldukša yararl? bir bile?endir. Programda asal say? bulma gibi uzun sŘre alan bir i?lem Řzerinde durulmu? ve asal say?lar? bulmak išin en iyiá algoritma olan karek÷k algoritmas? kullan?lm??t?r. Bulunan say?lar?n ListBox išinde g÷sterilebilmesi amac?ylaáApplication->ProcessMessagesáfonksiyonu kullan?lm??t?r. Zaman? ÷?renmek išin ise Now fonksiyonu kullan?lm??t?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki G÷rebilmeniz ?šin ▄ye Olman?z Gerekmektedir...

▄ye Kay?tá

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7. #include "Unit1.h"
 8. #include "math.h"
 9. void asalbul(int);
 10. //---------------------------------------------------------------------------
 11. #pragma package(smart_init)
 12. #pragma resource "*.dfm"
 13. TForm1 *Form1;
 14. //---------------------------------------------------------------------------
 15. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 16. ááááááá : TForm(Owner)
 17. {
 18. }
 19. //---------------------------------------------------------------------------
 20.  
 21. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 22. {
 23. Label3->Caption=TimeToStr(Now());
 24. ListBox1->Items->Clear();
 25. ListBox1->Items->Add("2");
 26. int sinir=StrToInt(Edit1->Text);
 27. ProgressBar1->Min=0;
 28. ProgressBar1->Max=sinir;
 29. for(int i=3;i<=sinir;i++)
 30. {
 31. Application->ProcessMessages();
 32. ProgressBar1->Position=i;
 33. asalbul(i);
 34. }
 35. Label4->Caption=TimeToStr(Now());
 36. }
 37. //---------------------------------------------------------------------------
 38. void asalbul(int p)
 39. {
 40. int kontrol=0;
 41. for(int register i=2;i<sqrt(p)+1;i++)
 42. {
 43. if(p%i==0)
 44. {
 45. kontrol=1;
 46. break;
 47. }
 48. }
 49. if(kontrol==0)
 50. Form1->ListBox1->Items->Add(p);
 51. }
 52.  
 53.  
 54.  

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
Son G├╝ncelleme ( Pazar, 02 Eyl├╝l 2012 23:25 )  
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m