Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C++ Builder QReport Bile?eni ?le Rapor Haz?rlama


QReport Bile?eni ?le Rapor Haz?rlama

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda QReport bile?eni kullan?larak nas?l raporlama yap?labilece?i gösterilmi?tir. QReport bile?eni burada asl?nda bir dosya yazd?r?lm??t?r. QReport bile?eni kullan?larak daha önce gördü?ümüz dosya yazd?rma i?lemlerindeki herhangi bir dosya rahatl?kla yazd?rabilir. Burada QReport bile?eni forma koyulduktan sonra bands özelli?inden has detail true yap?l?r ve QRMemo bile?eni içerisine koyulur. Formda iki adet buton bulunmaktad?r ve bunlardan birincisi direk yaz?c?ya veriyi gönderirken di?eri yazd?rma arayüzünü (windows tabanl?) görmenizi sa?lar ve gerekli ayarlar? yapt?ktan sonra yazd?rabilirsiniz. Burada formun görünmesinin sebebi anaform olmas?d?r yoksa siz yapaca??n?z i?lemlerde bu formu göstermenize gerek olmayacakt?r. QReport bile?eni ile veritaban?ndan rapor haz?rlama i?lemleri di?er derslerimizde gösterilecektir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.         : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 21. {
 22. QRMemo1->Lines->LoadFromFile("celal.txt");
 23. QuickRep1->Print();
 24. }
 25. //---------------------------------------------------------------------------
 26.  
 27. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 28. {
 29. QRMemo1->Lines->LoadFromFile("celal.txt");
 30. QuickRep1->Preview();
 31. }
 32. //---------------------------------------------------------------------------
 33.  
 34.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.