Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder QReport Bile?eni ?le Rapor Haz?rlama


QReport Bile?eni ?le Rapor Haz?rlama

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda QReport bile?eni kullan?larak nas?l raporlama yap?labilece?i gösterilmi?tir. QReport bile?eni burada asl?nda bir dosya yazd?r?lm??t?r. QReport bile?eni kullan?larak daha önce gördü?ümüz dosya yazd?rma i?lemlerindeki herhangi bir dosya rahatl?kla yazd?rabilir. Burada QReport bile?eni forma koyulduktan sonra bands özelli?inden has detail true yap?l?r ve QRMemo bile?eni içerisine koyulur. Formda iki adet buton bulunmaktad?r ve bunlardan birincisi direk yaz?c?ya veriyi gönderirken di?eri yazd?rma arayüzünü (windows tabanl?) görmenizi sa?lar ve gerekli ayarlar? yapt?ktan sonra yazd?rabilirsiniz. Burada formun görünmesinin sebebi anaform olmas?d?r yoksa siz yapaca??n?z i?lemlerde bu formu göstermenize gerek olmayacakt?r. QReport bile?eni ile veritaban?ndan rapor haz?rlama i?lemleri di?er derslerimizde gösterilecektir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.         : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 21. {
 22. QRMemo1->Lines->LoadFromFile("celal.txt");
 23. QuickRep1->Print();
 24. }
 25. //---------------------------------------------------------------------------
 26.  
 27. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 28. {
 29. QRMemo1->Lines->LoadFromFile("celal.txt");
 30. QuickRep1->Preview();
 31. }
 32. //---------------------------------------------------------------------------
 33.  
 34.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
backlinktr.biz | 523: Origin is unreachable

Error 523 Ray ID: 53553884fb8cd417 • 2019-11-14 01:30:33 UTC

Origin is unreachable

You

Browser

Working
Budapest

Cloudflare

Working
backlinktr.biz

Host

Error

What happened?

The origin web server is not reachable.

What can I do?

If you're a visitor of this website:

Please try again in a few minutes.

If you're the owner of this website:

Check your DNS Settings. A 523 error means that Cloudflare could not reach your host web server. The most common cause is that your DNS settings are incorrect. Please contact your hosting provider to confirm your origin IP and then make sure the correct IP is listed for your A record in your Cloudflare DNS Settings page. Additional troubleshooting information here.