Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C++ Builder Registry Anahtar Olu?turma ve De?er Girme
´╗┐

Registry Anahtar Olu?turma ve De?er Girme

AăIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda regedit olarak da bilinen windows kay?t defterine yani windowsun tŘm ayarlar?n?n ve ÷zelliklerinin bulundu?u k?s?mda anahtar olu?turma ve bu anahtara veri giri?i Řzerinde durulmu?tur. Hepimiz biliyoruzki windows sistem ile alakal? bilgileri HKEY_LOCAL_MACHINE ana anahtar?nda bulundurmaktad?r. Buradan alt anahtarlarla uzay?p giden bir a?aš yap?s? bulunmaktad?r. Bu programda HKEY_LOCAL_MACHINE/Software anahtar? alt?nda EkranKoruyucu isimli bir anahtar olu?turulmu? ve bu anahtar išerisine iki adet veri?i yap?lm??t?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki G÷rebilmeniz ?šin ▄ye Olman?z Gerekmektedir...

▄ye Kay?tá

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7. #include "Registry.hpp"
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15. ááááááá : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 21. {
 22. String anahtar;
 23. TRegistry *R=new TRegistry;
 24. try
 25. {
 26. áR->RootKey=HKEY_LOCAL_MACHINE;
 27. áanahtar="Software\\EkranKoruyucu";
 28. áif(R->OpenKey(anahtar,true))
 29. á{
 30. á R->WriteString("Metin","Hayal");
 31. á R->WriteString("Font","18");
 32. á R->CloseKey();
 33. á}
 34. }
 35. catch(Exception &E)
 36. {
 37. R->Free();
 38. }
 39. }
 40. //---------------------------------------------------------------------------
 41.  
 42.  
 43.  

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
 
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m