Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Registry Anahtar Olu?turma ve De?er Girme


Registry Anahtar Olu?turma ve De?er Girme

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda regedit olarak da bilinen windows kay?t defterine yani windowsun tüm ayarlar?n?n ve özelliklerinin bulundu?u k?s?mda anahtar olu?turma ve bu anahtara veri giri?i üzerinde durulmu?tur. Hepimiz biliyoruzki windows sistem ile alakal? bilgileri HKEY_LOCAL_MACHINE ana anahtar?nda bulundurmaktad?r. Buradan alt anahtarlarla uzay?p giden bir a?aç yap?s? bulunmaktad?r. Bu programda HKEY_LOCAL_MACHINE/Software anahtar? alt?nda EkranKoruyucu isimli bir anahtar olu?turulmu? ve bu anahtar içerisine iki adet veri?i yap?lm??t?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7. #include "Registry.hpp"
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.         : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 21. {
 22. String anahtar;
 23. TRegistry *R=new TRegistry;
 24. try
 25. {
 26.  R->RootKey=HKEY_LOCAL_MACHINE;
 27.  anahtar="Software\\EkranKoruyucu";
 28.  if(R->OpenKey(anahtar,true))
 29.  {
 30.   R->WriteString("Metin","Hayal");
 31.   R->WriteString("Font","18");
 32.   R->CloseKey();
 33.  }
 34. }
 35. catch(Exception &E)
 36. {
 37. R->Free();
 38. }
 39. }
 40. //---------------------------------------------------------------------------
 41.  
 42.  
 43.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.