Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++RichEdit Seçili K?s?mda Arama Yapmak ve Arama Sonras? Bulunan? Seçili Olarak Belirtmek

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda RichEdit içerisine yüklenen bir text ifadesinin seçilen k?sm?nda arama yap?lmas? sa?lanm??t?r.Yüklenen dosya içeri?inden uygun bir k?s?m seçildikten sonra arama  BUL butonu yard?m?yla arama i?lemi yap?l?r. Seçili k?s?m üzerinde arama i?lemi yap?ld?ktan sonra e?er aranan ifade seçili k?s?m içinde bulunursa bulunan ifade seçili olarak gösterilir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.         : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 21. {
 22.  
 23. int yer;
 24. AnsiString Aranan;
 25. TSearchTypes Options;
 26. Options=Options<<stMatchCase;
 27. Aranan=InputBox("Bul","Aranacak ?fade","");
 28. yer=RichEdit1->FindText(Aranan,RichEdit1->SelStart,RichEdit1->SelLength,Options);
 29. if(yer<0)
 30. ShowMessage("Bulunamad?");
 31. else
 32. {
 33. RichEdit1->SelStart=yer;
 34. RichEdit1->SelLength=Aranan.Length();
 35. }
 36. }
 37. //---------------------------------------------------------------------------
 38.  
 39. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 40. {
 41. if(OpenDialog1->Execute())
 42. RichEdit1->Lines->LoadFromFile(OpenDialog1->FileName);       
 43. }
 44. //---------------------------------------------------------------------------
 45.  
 46.  
 47.  

Yorumlar (2)
 • 2kral  - istek
  avatar
  merhabalar sizden ricam acaba c++ builder in pdf döküman?n? payla?abilirmisiniz..(c++ builder in tam anlat?m? örnek kodlar ile beraber)
 • NEO
  avatar
  Hocam o kitab?n telif hakk? vard?r o yuzden direk yay?nlayamay?z ikinci bir durum kitab?n bende pdf i yoktur. Bulursam atar?m bulurumda ama ingilizce olur yuzde 99 yinede istermisiniz?
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
backlinktr.biz | 523: Origin is unreachable

Error 523 Ray ID: 535537df1c5ad407 • 2019-11-14 01:30:06 UTC

Origin is unreachable

You

Browser

Working
Budapest

Cloudflare

Working
backlinktr.biz

Host

Error

What happened?

The origin web server is not reachable.

What can I do?

If you're a visitor of this website:

Please try again in a few minutes.

If you're the owner of this website:

Check your DNS Settings. A 523 error means that Cloudflare could not reach your host web server. The most common cause is that your DNS settings are incorrect. Please contact your hosting provider to confirm your origin IP and then make sure the correct IP is listed for your A record in your Cloudflare DNS Settings page. Additional troubleshooting information here.