Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder RichEdit Seçili K?s?mda Arama Yapmak ve Arama Sonras? Bulunan? Seçili Olarak Belirtmek


RichEdit Seçili K?s?mda Arama Yapmak ve Arama Sonras? Bulunan? Seçili Olarak Belirtmek

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda RichEdit içerisine yüklenen bir text ifadesinin seçilen k?sm?nda arama yap?lmas? sa?lanm??t?r.Yüklenen dosya içeri?inden uygun bir k?s?m seçildikten sonra arama  BUL butonu yard?m?yla arama i?lemi yap?l?r. Seçili k?s?m üzerinde arama i?lemi yap?ld?ktan sonra e?er aranan ifade seçili k?s?m içinde bulunursa bulunan ifade seçili olarak gösterilir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.         : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 21. {
 22.  
 23. int yer;
 24. AnsiString Aranan;
 25. TSearchTypes Options;
 26. Options=Options<<stMatchCase;
 27. Aranan=InputBox("Bul","Aranacak ?fade","");
 28. yer=RichEdit1->FindText(Aranan,RichEdit1->SelStart,RichEdit1->SelLength,Options);
 29. if(yer<0)
 30. ShowMessage("Bulunamad?");
 31. else
 32. {
 33. RichEdit1->SelStart=yer;
 34. RichEdit1->SelLength=Aranan.Length();
 35. }
 36. }
 37. //---------------------------------------------------------------------------
 38.  
 39. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 40. {
 41. if(OpenDialog1->Execute())
 42. RichEdit1->Lines->LoadFromFile(OpenDialog1->FileName);       
 43. }
 44. //---------------------------------------------------------------------------
 45.  
 46.  
 47.  

Yorumlar (2)
 • 2kral  - istek
  avatar
  merhabalar sizden ricam acaba c++ builder in pdf döküman?n? payla?abilirmisiniz..(c++ builder in tam anlat?m? örnek kodlar ile beraber)
 • NEO
  avatar
  Hocam o kitab?n telif hakk? vard?r o yuzden direk yay?nlayamay?z ikinci bir durum kitab?n bende pdf i yoktur. Bulursam atar?m bulurumda ama ingilizce olur yuzde 99 yinede istermisiniz?
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.