Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Program?n?za Tarih ve Saat Koymak


Program?n?za Tarih ve Saat Koymak

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda yapt???n?z program?n ba?l?k çubu?una nas?l tarih ve saat ifadelerini koyabilece?iniz gösterilmi?tir. Program tam ekran modunda aç?lmakta olup Now() fonksiyonu kullan?larak sistemden tarih ve saat bilgileri çekilerek formun ba?l???na aktar?lm??t?r. Sürekli olarak yans?t?lmas?n? sa?lamak amac?yla timer nesnesi kullan?lm??t?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.         : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20.  
 21. void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
 22. {
 23. Form1->Caption=Now();       
 24. }
 25. //---------------------------------------------------------------------------
 26.  
 27.  
 28.  
 29.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Perşembe, 12 Temmuz 2012 16:33 )  
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do