Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Matematik Fonksiyonlar?n?n ( Sinus, Cosinus, Tanjant) Kullan?m?


Matematik Fonksiyonlar?n?n ( Sinus, Cosinus, Tanjant) Kullan?m?

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu program?m?zda matematik fonksiyonlarindan sinus, cosinus ve tanjant fonksiyonlarinin nas?l kullan?ld??? gösterilmi?tir. Math.h kutuphanesinde tan?ml? olan bu fonksiyonlar yine math.h kutuphanesi tan?ml? olan M_PI yani pi say?s?n? argüman olarak içine girilen ifadeye göre aç? de?erini hesaplay?p uygun fonksiyonun o aç? derecesindeki de?eri geri döndürür. Pi say?s?n?n 180 dereceye kar??l?k geldi?ini hat?rlatmakta fayda vard?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7. #include <math.h>
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.         : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 21. {
 22. double s;
 23. s=sin(M_PI/6);
 24. ShowMessage(s);
 25. s=cos(M_PI/6);
 26. ShowMessage(s);
 27. s=tan(M_PI/4);
 28. ShowMessage(s);
 29. }
 30. //---------------------------------------------------------------------------
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do