Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Matematik Fonksiyonlar?n?n ( Sinus, Cosinus, Tanjant) Kullan?m?


Matematik Fonksiyonlar?n?n ( Sinus, Cosinus, Tanjant) Kullan?m?

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu program?m?zda matematik fonksiyonlarindan sinus, cosinus ve tanjant fonksiyonlarinin nas?l kullan?ld??? gösterilmi?tir. Math.h kutuphanesinde tan?ml? olan bu fonksiyonlar yine math.h kutuphanesi tan?ml? olan M_PI yani pi say?s?n? argüman olarak içine girilen ifadeye göre aç? de?erini hesaplay?p uygun fonksiyonun o aç? derecesindeki de?eri geri döndürür. Pi say?s?n?n 180 dereceye kar??l?k geldi?ini hat?rlatmakta fayda vard?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7. #include <math.h>
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.         : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 21. {
 22. double s;
 23. s=sin(M_PI/6);
 24. ShowMessage(s);
 25. s=cos(M_PI/6);
 26. ShowMessage(s);
 27. s=tan(M_PI/4);
 28. ShowMessage(s);
 29. }
 30. //---------------------------------------------------------------------------
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.