Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character


TabControl Nesnesini Kullanarak Görüntüleme

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda TabControl nesnesi kullan?larak seçilmi? bir adet resim tab olarak aç?lm?? ve yeniden bir resim aç?ld???ndan yeni tab eklenerek görüntülenmesi sa?lanm??t?r. Bu sayede istedi?iniz kadar resim açabilir ve her resmi bir tab içerisinde görüntüleyebilirsiniz. Açt???n?z resim kadar Tab , TabControl nesnesine eklenmektedir  ve herbirinin ba?l???na resmin tam yolu atanm??t?r. Resimleri açt?kça kayd?rma çubuklar? otomatik olarak belirecektir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.         : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 21. {
 22. if(OpenPictureDialog1->Execute())
 23. {
 24.  TabControl1->Tabs->Add(OpenPictureDialog1->FileName);
 25.  TabControl1Change(TabControl1);
 26. }
 27. }
 28. //---------------------------------------------------------------------------
 29.  
 30. void __fastcall TForm1::TabControl1Change(TObject *Sender)
 31. {
 32. Image1->Picture->LoadFromFile(TabControl1->Tabs->Strings[TabControl1->TabIndex]);
 33. }
 34. //---------------------------------------------------------------------------
 35.  
 36.  
 37.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım