Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder TabControl Nesnesi ?le Dosya Görüntüleme ve Düzeltme


TabControl Nesnesi ?le Dosya Görüntüleme ve Düzeltme

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda yine TabControl nesnesinin kullan?m?na yönelik bir çal??ma yap?lm??t?r. Bu k?s?mda C k?sm?nda windows i?letim sisteminin var oldu?u kabul edilirse program çal??t???nda diskten config.sys, boot.ini, win.ini, system.ini dosyalar?n?n içeri?ini yükleyecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus bu dosyalar windows xp i?letim sistemi olan bilgisayarda tablar üzerinde gezerken hepsi olarak aç?lacakt?r fakat windows 7 i?letim sistemi üzerinde boot.ini dosyas? aç?lmayacakt?r. Her bir dosya ayr? bir tab ifadesi içinde gösterilmektedir. Bu dosyalar üzerinde de?i?iklik yapt???n?z takdirde program size bu de?i?ikliklerin dosyaya kaydedilip kaydedilmemesini soracakt?r. Evet derseniz yapt???n?z de?i?iklikler kaydedilecektir. Bu k?s?mda yapt???n?z i?leri dikkat ediniz bu de?i?iklikler windows i?letim sistemininizin çal??mas? etkileyecektir. Bu sebeple de?i?iklik yaparken dikkatli olunuz.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.         : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20.  
 21. void __fastcall TForm1::TabControl1Changing(TObject *Sender,
 22.       bool &AllowChange)
 23. {
 24. int c;
 25. if(Memo1->Modified)
 26. {
 27.  c=Application->MessageBox("Kaydedilsin Mi?","Dikkat",MB_YESNOCANCEL);
 28.  switch(c)
 29.  {
 30.  case IDYES:
 31.  switch(TabControl1->TabIndex)
 32.  {
 33.  case 0:
 34.  Memo1->Lines->SaveToFile("C:\\config.sys");
 35.  break;
 36.  case 1:
 37.  Memo1->Lines->SaveToFile("C:\\boot.ini");
 38.  break;
 39.  case 2:
 40.  Memo1->Lines->SaveToFile("C:\\WINDOWS\\win.ini");
 41.  break;
 42.  case 3:
 43.  Memo1->Lines->SaveToFile("C:\\WINDOWS\\system.ini");
 44.  break;
 45.  }
 46.  break;
 47.  case IDNO:
 48.  break;
 49.  case IDCANCEL:
 50.  AllowChange=false;
 51.  }
 52. }
 53. }
 54. //---------------------------------------------------------------------------
 55.  
 56. void __fastcall TForm1::TabControl1Change(TObject *Sender)
 57. {
 58. switch(TabControl1->TabIndex)
 59. {
 60.  case 0:
 61.  Memo1->Lines->LoadFromFile("C:\\CONFIG.SYS");
 62.  break;
 63.  case 1:
 64.  Memo1->Lines->LoadFromFile("C:\\boot.ini");
 65.  break;
 66.  case 2:
 67.  Memo1->Lines->LoadFromFile("C:\\WINDOWS\\win.ini");
 68.  break;
 69.  case 3:
 70.  Memo1->Lines->LoadFromFile("C:\\WINDOWS\\system.ini");
 71.  break;
 72.  }
 73.  Memo1->Modified=false;
 74.  
 75.  
 76.  
 77. }
 78. //---------------------------------------------------------------------------
 79. void __fastcall TForm1::FormShow(TObject *Sender)
 80. {
 81. Memo1->Lines->LoadFromFile("C:\\Config.sys");       
 82. }
 83. //---------------------------------------------------------------------------
 84.  
 85.  
 86.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Perşembe, 12 Temmuz 2012 18:05 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.