Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Tarih ??lemleri


Tarih ??lemleri

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda tarih i?lemleri üzerinde durulmu?tur. Örne?in yapt???n?z bir programda tarih format?na uygun olarak çal??man?z gerekebilir. 1 gün sonra, 5 gün sonra yada 30 ay sonra gibi tarihlere uygun i?lemler yapman?z gerekti?inde bu program parças? size yol gösterecektir. Sistemin tarihini Date() fonksiyonu ile çekti?imiz daha önceki derslerimizde görmü?tük. Burada bu tip tarih zamanl? i?lemlerde normal matematik i?lemi yapar gibi bugunun tarihine bir say? ekleyerek veya ç?kararak istedi?iniz bir tarihe ula?abilirsiniz. Bu programa örnek olabilecek en güzel kullan?m yerlerinden biri kütüphaneden al?nan bir kitab?n 15 gün sonra geri dönü?ünü kontrol etmesidir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.         : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 21. {
 22. Label1->Caption="Bugün: " + DateToStr(Date());
 23. Label2->Caption="Dün  : " + DateToStr((Date()-1));
 24. Label3->Caption="Yar?n: " + DateToStr((Date()+1));
 25. }
 26. //---------------------------------------------------------------------------
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.