Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Tarih ??lemleri


Tarih ??lemleri

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda tarih i?lemleri üzerinde durulmu?tur. Örne?in yapt???n?z bir programda tarih format?na uygun olarak çal??man?z gerekebilir. 1 gün sonra, 5 gün sonra yada 30 ay sonra gibi tarihlere uygun i?lemler yapman?z gerekti?inde bu program parças? size yol gösterecektir. Sistemin tarihini Date() fonksiyonu ile çekti?imiz daha önceki derslerimizde görmü?tük. Burada bu tip tarih zamanl? i?lemlerde normal matematik i?lemi yapar gibi bugunun tarihine bir say? ekleyerek veya ç?kararak istedi?iniz bir tarihe ula?abilirsiniz. Bu programa örnek olabilecek en güzel kullan?m yerlerinden biri kütüphaneden al?nan bir kitab?n 15 gün sonra geri dönü?ünü kontrol etmesidir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.         : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 21. {
 22. Label1->Caption="Bugün: " + DateToStr(Date());
 23. Label2->Caption="Dün  : " + DateToStr((Date()-1));
 24. Label3->Caption="Yar?n: " + DateToStr((Date()+1));
 25. }
 26. //---------------------------------------------------------------------------
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
backlinktr.biz | 523: Origin is unreachable

Error 523 Ray ID: 535536b1b84a7ef8 • 2019-11-14 01:29:18 UTC

Origin is unreachable

You

Browser

Working
Budapest

Cloudflare

Working
backlinktr.biz

Host

Error

What happened?

The origin web server is not reachable.

What can I do?

If you're a visitor of this website:

Please try again in a few minutes.

If you're the owner of this website:

Check your DNS Settings. A 523 error means that Cloudflare could not reach your host web server. The most common cause is that your DNS settings are incorrect. Please contact your hosting provider to confirm your origin IP and then make sure the correct IP is listed for your A record in your Cloudflare DNS Settings page. Additional troubleshooting information here.