Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder TrackBar Uygulamas?


TrackBar Uygulamas?

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda TrackBar nesnesi üzerinde bir uygulama geli?tirilmi?tir. TrackBar nesnesini bir yap?n?n büyültüp küçültülmesinde veya art?r?l?p azalt?lmas?nda kullanabilirsiniz. Trackbar nesnesi ile ses kontrolu üzerinde azaltma art?rma yapabilirsiniz. Bu uygulamam?zda en dü?ük seviye 0 en yüksek seviye ise 100 olarak belirtilmi?tir. Mouse ile trackbar üzerinde t?klama 10 ad?ml?k art??a veya azal??a sebep olacak ?ekilde ayarlanm??t?r. Daha detayl? ayarlama ok tu?lar? yard?m?yla yap?labilir. Seviye ayn? zamanda formun ba?l???na aktar?lm??t?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.         : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20. void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
 21. {
 22. TrackBar1->Min=0;
 23. TrackBar1->Max=100;
 24. TrackBar1->Position=0;
 25. TrackBar1->LineSize=10;
 26. TrackBar1->PageSize=10;
 27. TrackBar1->TickMarks=tmTopLeft;
 28. TrackBar1->TickStyle=tsAuto;
 29. }
 30. //---------------------------------------------------------------------------
 31.  
 32. void __fastcall TForm1::TrackBar1Change(TObject *Sender)
 33. {
 34. Form1->Caption="Seviye= "+IntToStr(TrackBar1->Position);
 35. TrackBar1->SelStart=0;
 36. TrackBar1->SelEnd=TrackBar1->Position;
 37. }
 38. //---------------------------------------------------------------------------
 39.  
 40.  
 41.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Perşembe, 12 Temmuz 2012 19:06 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.