Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder TrackBar Uygulamas?


TrackBar Uygulamas?

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda TrackBar nesnesi üzerinde bir uygulama geli?tirilmi?tir. TrackBar nesnesini bir yap?n?n büyültüp küçültülmesinde veya art?r?l?p azalt?lmas?nda kullanabilirsiniz. Trackbar nesnesi ile ses kontrolu üzerinde azaltma art?rma yapabilirsiniz. Bu uygulamam?zda en dü?ük seviye 0 en yüksek seviye ise 100 olarak belirtilmi?tir. Mouse ile trackbar üzerinde t?klama 10 ad?ml?k art??a veya azal??a sebep olacak ?ekilde ayarlanm??t?r. Daha detayl? ayarlama ok tu?lar? yard?m?yla yap?labilir. Seviye ayn? zamanda formun ba?l???na aktar?lm??t?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.         : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20. void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
 21. {
 22. TrackBar1->Min=0;
 23. TrackBar1->Max=100;
 24. TrackBar1->Position=0;
 25. TrackBar1->LineSize=10;
 26. TrackBar1->PageSize=10;
 27. TrackBar1->TickMarks=tmTopLeft;
 28. TrackBar1->TickStyle=tsAuto;
 29. }
 30. //---------------------------------------------------------------------------
 31.  
 32. void __fastcall TForm1::TrackBar1Change(TObject *Sender)
 33. {
 34. Form1->Caption="Seviye= "+IntToStr(TrackBar1->Position);
 35. TrackBar1->SelStart=0;
 36. TrackBar1->SelEnd=TrackBar1->Position;
 37. }
 38. //---------------------------------------------------------------------------
 39.  
 40.  
 41.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Perşembe, 12 Temmuz 2012 19:06 )  
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do