Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Resim veya Foto?raf Üzerinde Zoom ??lemi Yapmak


Resim veya Foto?raf Üzerinde Zoom ??lemi Yapmak

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda TrackBar nesnesi kullan?larak resim veya foto?raf üzerinde zoom i?leminin yap?lmas? sa?lanm??t?r. Programda foto?raf veya resimini üzerinde büyütme ve küçültme i?lemleri yap?lm??t?r. Resimin bir scrollbox yap?s? içine koyulmas? sa?lanarak tüm resim de görüntülebilir. Program daha da geli?tirilirek tam bir resim büyütme ve küçültme program? yap?labilir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. #include "jpeg.hpp"
 10. //---------------------------------------------------------------------------
 11. #pragma package(smart_init)
 12. #pragma resource "*.dfm"
 13. TForm1 *Form1;
 14. //---------------------------------------------------------------------------
 15. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 16.         : TForm(Owner)
 17. {
 18. }
 19. //---------------------------------------------------------------------------
 20.  
 21.  
 22. void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
 23. {
 24. TrackBar1->Orientation=trHorizontal;
 25. TrackBar1->Max=5*Image1->Width;
 26. TrackBar1->Position=Image1->Width;
 27. TrackBar1->Left=Image1->Left;
 28. TrackBar1->Top=Image1->Top-TrackBar1->Height;
 29. Label1->Top=TrackBar1->Top;
 30. Label1->Left=TrackBar1->Left+TrackBar1->Width;
 31. Image2->Left=Image1->Left;
 32. Image2->Top=Image1->Top;
 33. Image2->Width=Image1->Width;
 34. Image1->Visible=false;
 35. }
 36. //---------------------------------------------------------------------------
 37.  
 38. void __fastcall TForm1::TrackBar1Change(TObject *Sender)
 39. {
 40. TRect t;
 41. TJPEGImage *Resim = new TJPEGImage();
 42. Resim->Assign(Image1->Picture);
 43. t.left=0;
 44. t.Top=0;
 45. t.Right=TrackBar1->Position;
 46. t.Bottom=TrackBar1->Position;
 47. if(TrackBar1->Position>545)
 48. Image2->Width=545;
 49. else
 50. Image2->Width=TrackBar1->Position;
 51. if(TrackBar1->Position>545)
 52. Image2->Height=545;
 53. else
 54. Image2->Height=TrackBar1->Position;
 55.  
 56. Image2->Canvas->StretchDraw(t,Resim);
 57. Label1->Caption="x" +FloatToStr((float)TrackBar1->Position/Image1->Width);
 58. }
 59. //---------------------------------------------------------------------------
 60.  
 61.  
 62.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.