Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder TreeView Nesnesi ?le Çarpanlara Ay?rma


TreeView Nesnesi ?le Çarpanlara Ay?rma

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda TreeView nesnesi kullan?larak al?nan bir say?n?n çarpanlar? agaç modunda gösterilmi?tir. Say?y? ekledikten sonra say?ya çift t?klan?rsa say?n?n bütün çarpanlar? gösterilir. Gösterilen say?lardan tekrar t?klama yap?l?rsa o say?lar?nda çarpanlar? gösterilir. Çarpanlar? gösterilmi? say?n?n tekrardan çarpanlar?n?n gösterilmesini engellemek amac?yla seçilen say?n?n çoçu?unun olup olmad??? kontrolü yap?lm??t?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.         : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 21. {
 22. int s;
 23. s=StrToInt(Edit1->Text);
 24. TreeView1->Items->Add(NULL,s);
 25. }
 26. //---------------------------------------------------------------------------
 27.  
 28. void __fastcall TForm1::TreeView1DblClick(TObject *Sender)
 29. {
 30. int i,n;
 31. n=StrToInt(TreeView1->Selected->Text);
 32. if(TreeView1->Selected->Count>0)
 33. ;
 34. else
 35. {
 36.  for(i=2;i<n;i++)
 37.  if(n%i==0)
 38.  TreeView1->Items->AddChild(TreeView1->Selected,i);
 39. }
 40.  
 41. }
 42. //---------------------------------------------------------------------------
 43.  
 44.  
 45.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do