Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Updown Nesnesi ?le Art?rma Azaltma


Updown Nesnesi ?le Art?rma Azaltma

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda updown nesnesi kullan?larak bir yap?n?n büyültüp küçültülmesi veya art?r?l?p azalt?lmas? sa?lanm??t?r. Bu programda bir updown nesnesi Edit1 nesnesinin font büyüklü?ünü yani k?saca Edit1 nesnesinin büyüklü?ünü ayarlamakta kullan?lmaktad?r. Di?eri ise Edit2 içerisindeki say?y? art?rmakta veya azaltmakta kullan?l?r. Updown nesnesinin increment özelli?i art?rma veya azaltman?n kac birim yap?laca??n? belirtirken, orientation nesnenin dikeymi yataym? olaca??n? belirler,position ba?layaca?? de?eri gösterir. Burada Edit2 içerisinde ifade oldu?una dikkat edelim bu bir problem olu?turmayak saymaya 0'dan ba?layacakt?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.         : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20.  
 21. void __fastcall TForm1::UpDown1Changing(TObject *Sender, bool &AllowChange)
 22. {
 23. Edit1->Font->Size=UpDown1->Position;
 24. }
 25. //---------------------------------------------------------------------------
 26.  
 27. void __fastcall TForm1::UpDown2Changing(TObject *Sender, bool &AllowChange)
 28. {
 29. Edit2->Text=UpDown2->Position;
 30. }
 31. //---------------------------------------------------------------------------
 32.  
 33. void __fastcall TForm1::Edit2Change(TObject *Sender)
 34. {
 35. UpDown2->Position=StrToInt(Edit2->Text);
 36. }
 37. //---------------------------------------------------------------------------
 38.  
 39.  
 40.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Eylül 2012 23:17 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.