Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C++ Builder Updown Nesnesi ?le Art?rma Azaltma


Updown Nesnesi ?le Art?rma Azaltma

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda updown nesnesi kullan?larak bir yap?n?n büyültüp küçültülmesi veya art?r?l?p azalt?lmas? sa?lanm??t?r. Bu programda bir updown nesnesi Edit1 nesnesinin font büyüklü?ünü yani k?saca Edit1 nesnesinin büyüklü?ünü ayarlamakta kullan?lmaktad?r. Di?eri ise Edit2 içerisindeki say?y? art?rmakta veya azaltmakta kullan?l?r. Updown nesnesinin increment özelli?i art?rma veya azaltman?n kac birim yap?laca??n? belirtirken, orientation nesnenin dikeymi yataym? olaca??n? belirler,position ba?layaca?? de?eri gösterir. Burada Edit2 içerisinde ifade oldu?una dikkat edelim bu bir problem olu?turmayak saymaya 0'dan ba?layacakt?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.         : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20.  
 21. void __fastcall TForm1::UpDown1Changing(TObject *Sender, bool &AllowChange)
 22. {
 23. Edit1->Font->Size=UpDown1->Position;
 24. }
 25. //---------------------------------------------------------------------------
 26.  
 27. void __fastcall TForm1::UpDown2Changing(TObject *Sender, bool &AllowChange)
 28. {
 29. Edit2->Text=UpDown2->Position;
 30. }
 31. //---------------------------------------------------------------------------
 32.  
 33. void __fastcall TForm1::Edit2Change(TObject *Sender)
 34. {
 35. UpDown2->Position=StrToInt(Edit2->Text);
 36. }
 37. //---------------------------------------------------------------------------
 38.  
 39.  
 40.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Eylül 2012 23:17 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.