Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Windows Dosya Ta??ma Silme Kopyalama Bilgisayar Bulma Animasyonlar? ?le Çal??ma (Windows Animate)


Windows Dosya Ta??ma Silme Kopyalama Bilgisayar Bulma Animasyonlar? ?le Çal??ma (Windows Animate)

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda animate nesnesi kullan?larak bir uygulama yap?lm??t?r. Hepimiz biliyoruzki windows dosya silme, ta??ma, kopyalama ve bilgisayar bulma vb birçok i?lemde kendi animasyon dosyalar?n? kullanmaktad?r. Bu animasyonlar? kendi programlar?n?zda da kullanabilrsiniz ve böylece program?n?za daha görsel bir arayüz haz?rlayabilirsiniz. Bu programda da ilgili nesneler kullan?lm?? ve bir uygulama geli?tirilmi?tir. Program yaln?zca windows XP i?letim sistemi ve önceki windows i?letim sistemlerinde çal??maktad?r. Windows 7 ve Windows Vista da çal??mamaktad?r, sebebi ise windowsun Vista ve 7 i?letim sistemlerinde bu animasyon yap?lar?n? de?i?tirmesidir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.         : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20.  
 21.  
 22. void __fastcall TForm1::FormPaint(TObject *Sender)
 23. {
 24. Animate1->Active=true;
 25. int konum;
 26. Animate2->Parent=Button1;
 27. konum=Button1->Height-Animate2->Height;
 28. Animate2->SetBounds(konum/2-10,konum/2,Animate2->Width,Animate2->Height);
 29. //Animate3->FileName="C:\\Windows\\winsxs\\x86_microsoft-windows-tabletpc-inputpanel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_11656be9d8d5e28f\\delete.avi";
 30. Animate3->FileName="C:\\WINDOWS\\clock.avi";        //windows xp için
 31. Animate3->Active=true;
 32. }
 33. //---------------------------------------------------------------------------
 34.  
 35. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 36. {
 37. Animate2->Active=true;
 38. }
 39. //---------------------------------------------------------------------------
 40.  
 41.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.