Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
´╗┐

Windows Dosya Ta??ma Silme Kopyalama Bilgisayar Bulma Animasyonlar? ?le ăal??ma (Windows Animate)

AăIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda animate nesnesi kullan?larak bir uygulama yap?lm??t?r. Hepimiz biliyoruzki windows dosya silme, ta??ma, kopyalama ve bilgisayar bulma vb biršok i?lemde kendi animasyon dosyalar?n? kullanmaktad?r. Bu animasyonlar? kendi programlar?n?zda da kullanabilrsiniz ve b÷ylece program?n?za daha g÷rsel bir arayŘz haz?rlayabilirsiniz. Bu programda da ilgili nesneler kullan?lm?? ve bir uygulama geli?tirilmi?tir. Program yaln?zca windows XP i?letim sistemi ve ÷nceki windows i?letim sistemlerinde šal??maktad?r. Windows 7 ve Windows Vista da šal??mamaktad?r, sebebi ise windowsun Vista ve 7 i?letim sistemlerinde bu animasyon yap?lar?n? de?i?tirmesidir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki G÷rebilmeniz ?šin ▄ye Olman?z Gerekmektedir...

▄ye Kay?tá

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15. ááááááá : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20.  
 21.  
 22. void __fastcall TForm1::FormPaint(TObject *Sender)
 23. {
 24. Animate1->Active=true;
 25. int konum;
 26. Animate2->Parent=Button1;
 27. konum=Button1->Height-Animate2->Height;
 28. Animate2->SetBounds(konum/2-10,konum/2,Animate2->Width,Animate2->Height);
 29. //Animate3->FileName="C:\\Windows\\winsxs\\x86_microsoft-windows-tabletpc-inputpanel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_11656be9d8d5e28f\\delete.avi";
 30. Animate3->FileName="C:\\WINDOWS\\clock.avi";ááááááá //windows xp išin
 31. Animate3->Active=true;
 32. }
 33. //---------------------------------------------------------------------------
 34.  
 35. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 36. {
 37. Animate2->Active=true;
 38. }
 39. //---------------------------------------------------------------------------
 40.  
 41.  

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
 
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m