Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C++ Builder C++ Builder ile MySQL Veritaban?na Veri Eklemek
´╗┐

C++ Builder ile MySQL Veritaban?na Veri Eklemek

AăIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda MySQL Řzerinde bulunan ornek isimli veritaban? išindeki ogrenci isimli tabloya veri eklenmesi sa?lanm??t?r. Gerekli ayarlamalar yap?ld?ktan sonra program veri eklemesini geršeklemektedir. Burada tablo Řzerinde herhangi biráprimary_keyábelirtilmemi? veánot_nulláifadesi kullan?lmam??t?r. Yani ayn? veriden iki tane veya ayn? numaradan iki ki?i ekleyebilirsiniz , bunu engellemek išin ÷nce sorgu yap?lmal? sonra veri eklenmelidir. Burada sadece veri ekleme ÷rne?i g÷sterilmi? olup bahsetti?imiz konuyu ba?ka bir ÷rnekte inceleyece?iz. Ayr?ca hišbir sŘtŘna not_null ifadesi atanmad???ndan kutucuklar bo? gešilebilir fakat numaray? bo? gešerseniz bo? stringi say?ya d÷nŘ?tŘremeyece?inden hata verecektir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki G÷rebilmeniz ?šin ▄ye Olman?z Gerekmektedir...

▄ye Kay?tá

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma link "DBAccess"
 12. #pragma link "MemDS"
 13. #pragma link "MyAccess"
 14. #pragma resource "*.dfm"
 15. TForm1 *Form1;
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 18. ááááááá : TForm(Owner)
 19. {
 20. }
 21. //---------------------------------------------------------------------------
 22.  
 23.  
 24. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 25. {
 26. MyTable1->Active=true;
 27. MyTable1->Append();
 28. MyTable1->FieldValues["no"]=Edit1->Text;
 29. MyTable1->FieldValues["adi"]=Edit2->Text;
 30. MyTable1->FieldValues["soyadi"]=Edit3->Text;
 31. MyTable1->FieldValues["bolum"]=Edit4->Text;
 32. MyTable1->Post();
 33. Edit1->Text="";
 34. Edit2->Text="";
 35. Edit3->Text="";
 36. Edit4->Text="";
 37. MyTable1->Active=false;
 38. }
 39. //---------------------------------------------------------------------------
 40.  
 41.  

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
Son G├╝ncelleme ( Pazar, 02 Eyl├╝l 2012 23:15 )  
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m