Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder C++ Builder ile MySQL Veritaban?na Veri Eklemek


C++ Builder ile MySQL Veritaban?na Veri Eklemek

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda MySQL üzerinde bulunan ornek isimli veritaban? içindeki ogrenci isimli tabloya veri eklenmesi sa?lanm??t?r. Gerekli ayarlamalar yap?ld?ktan sonra program veri eklemesini gerçeklemektedir. Burada tablo üzerinde herhangi bir primary_key belirtilmemi? ve not_null ifadesi kullan?lmam??t?r. Yani ayn? veriden iki tane veya ayn? numaradan iki ki?i ekleyebilirsiniz , bunu engellemek için önce sorgu yap?lmal? sonra veri eklenmelidir. Burada sadece veri ekleme örne?i gösterilmi? olup bahsetti?imiz konuyu ba?ka bir örnekte inceleyece?iz. Ayr?ca hiçbir sütüna not_null ifadesi atanmad???ndan kutucuklar bo? geçilebilir fakat numaray? bo? geçerseniz bo? stringi say?ya dönü?türemeyece?inden hata verecektir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma link "DBAccess"
 12. #pragma link "MemDS"
 13. #pragma link "MyAccess"
 14. #pragma resource "*.dfm"
 15. TForm1 *Form1;
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 18.         : TForm(Owner)
 19. {
 20. }
 21. //---------------------------------------------------------------------------
 22.  
 23.  
 24. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 25. {
 26. MyTable1->Active=true;
 27. MyTable1->Append();
 28. MyTable1->FieldValues["no"]=Edit1->Text;
 29. MyTable1->FieldValues["adi"]=Edit2->Text;
 30. MyTable1->FieldValues["soyadi"]=Edit3->Text;
 31. MyTable1->FieldValues["bolum"]=Edit4->Text;
 32. MyTable1->Post();
 33. Edit1->Text="";
 34. Edit2->Text="";
 35. Edit3->Text="";
 36. Edit4->Text="";
 37. MyTable1->Active=false;
 38. }
 39. //---------------------------------------------------------------------------
 40.  
 41.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Eylül 2012 23:15 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.