Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder C++ Builder ile MySQL Veritaban?na Veri Eklemek


C++ Builder ile MySQL Veritaban?na Veri Eklemek

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda MySQL üzerinde bulunan ornek isimli veritaban? içindeki ogrenci isimli tabloya veri eklenmesi sa?lanm??t?r. Gerekli ayarlamalar yap?ld?ktan sonra program veri eklemesini gerçeklemektedir. Burada tablo üzerinde herhangi bir primary_key belirtilmemi? ve not_null ifadesi kullan?lmam??t?r. Yani ayn? veriden iki tane veya ayn? numaradan iki ki?i ekleyebilirsiniz , bunu engellemek için önce sorgu yap?lmal? sonra veri eklenmelidir. Burada sadece veri ekleme örne?i gösterilmi? olup bahsetti?imiz konuyu ba?ka bir örnekte inceleyece?iz. Ayr?ca hiçbir sütüna not_null ifadesi atanmad???ndan kutucuklar bo? geçilebilir fakat numaray? bo? geçerseniz bo? stringi say?ya dönü?türemeyece?inden hata verecektir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma link "DBAccess"
 12. #pragma link "MemDS"
 13. #pragma link "MyAccess"
 14. #pragma resource "*.dfm"
 15. TForm1 *Form1;
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 18.         : TForm(Owner)
 19. {
 20. }
 21. //---------------------------------------------------------------------------
 22.  
 23.  
 24. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 25. {
 26. MyTable1->Active=true;
 27. MyTable1->Append();
 28. MyTable1->FieldValues["no"]=Edit1->Text;
 29. MyTable1->FieldValues["adi"]=Edit2->Text;
 30. MyTable1->FieldValues["soyadi"]=Edit3->Text;
 31. MyTable1->FieldValues["bolum"]=Edit4->Text;
 32. MyTable1->Post();
 33. Edit1->Text="";
 34. Edit2->Text="";
 35. Edit3->Text="";
 36. Edit4->Text="";
 37. MyTable1->Active=false;
 38. }
 39. //---------------------------------------------------------------------------
 40.  
 41.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Eylül 2012 23:15 )  
backlinktr.biz | 523: Origin is unreachable

Error 523 Ray ID: 53558079bcfa7eb0 • 2019-11-14 02:19:49 UTC

Origin is unreachable

You

Browser

Working
Budapest

Cloudflare

Working
backlinktr.biz

Host

Error

What happened?

The origin web server is not reachable.

What can I do?

If you're a visitor of this website:

Please try again in a few minutes.

If you're the owner of this website:

Check your DNS Settings. A 523 error means that Cloudflare could not reach your host web server. The most common cause is that your DNS settings are incorrect. Please contact your hosting provider to confirm your origin IP and then make sure the correct IP is listed for your A record in your Cloudflare DNS Settings page. Additional troubleshooting information here.