Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++C++ Builder ile MySQL Veritaban? Üzerinde Sorgulama ve Güncelleme ??lemi

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda MySQL üzerinde bulunan ornek isimli veritaban? içindeki ogrenci isimli tabloda bulunan veriler üzerinde sorgulama ve güncelleme i?lemi gerçekle?tirilmi?tir. Sorgulama i?lemi ö?renci numaras?na göre yap?lmakta olup, güncelleme s?ras?nda her güncelleme ayr? ayr? yap?lmaktad?r, sebebi ise C++ Builder'in toplu güncelle?tirme i?lemini yerine getirememesidir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma link "DBAccess"
 12. #pragma link "MemDS"
 13. #pragma link "MyAccess"
 14. #pragma resource "*.dfm"
 15. TForm1 *Form1;
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 18.         : TForm(Owner)
 19. {
 20. }
 21. //---------------------------------------------------------------------------
 22.  
 23. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 24. {
 25. String sql="Select * from ogrenci where no='";
 26. sql+=Edit1->Text;
 27. sql+="'";
 28. MyTable1->SQL->Clear();
 29. MyTable1->SQL->Add(sql);
 30. MyTable1->Execute();
 31. int kayitsayisi=MyTable1->RecordCount;
 32. if(kayitsayisi>0)
 33. {
 34. Label2->Visible=true;
 35. Label3->Visible=true;
 36. Label4->Visible=true;
 37. Edit2->Visible=true;
 38. Edit3->Visible=true;
 39. Edit4->Visible=true;
 40. Button2->Visible=true;
 41. Edit2->Text=MyTable1->FieldValues["adi"];
 42. Edit3->Text=MyTable1->FieldValues["soyadi"];
 43. Edit4->Text=MyTable1->FieldValues["bolum"];
 44. }
 45. else
 46. {
 47. Label2->Visible=false;
 48. Label3->Visible=false;
 49. Label4->Visible=false;
 50. Edit2->Visible=false;
 51. Edit3->Visible=false;
 52. Edit4->Visible=false;
 53. Button2->Visible=false;
 54. }
 55. }
 56. //---------------------------------------------------------------------------
 57.  
 58. void __fastcall TForm1::FormShow(TObject *Sender)
 59. {
 60. Label2->Visible=false;
 61. Label3->Visible=false;
 62. Label4->Visible=false;
 63. Edit2->Visible=false;
 64. Edit3->Visible=false;
 65. Edit4->Visible=false;
 66. Button2->Visible=false;       
 67. }
 68. //---------------------------------------------------------------------------
 69. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 70. {
 71. String sql="Update ogrenci SET  adi='";
 72. sql+=Edit2->Text;
 73. sql+="' where no='";
 74. sql+=Edit1->Text;
 75. sql+="'";
 76. MyTable1->SQL->Clear();
 77. MyTable1->SQL->Add(sql);
 78. MyTable1->Execute();
 79. sql="Update ogrenci SET  soyadi='";
 80. sql+=Edit3->Text;
 81. sql+="' where no='";
 82. sql+=Edit1->Text;
 83. sql+="'";
 84. MyTable1->SQL->Clear();
 85. MyTable1->SQL->Add(sql);
 86. MyTable1->Execute();
 87. sql="Update ogrenci SET  bolum='";
 88. sql+=Edit4->Text;
 89. sql+="' where no='";
 90. sql+=Edit1->Text;
 91. sql+="'";
 92. MyTable1->SQL->Clear();
 93. MyTable1->SQL->Add(sql);
 94. MyTable1->Execute();
 95. Label2->Visible=false;
 96. Label3->Visible=false;
 97. Label4->Visible=false;
 98. Edit2->Visible=false;
 99. Edit3->Visible=false;
 100. Edit4->Visible=false;
 101. Button2->Visible=false;
 102. }
 103. //---------------------------------------------------------------------------
 104.  
 105.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Eylül 2012 23:14 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.