Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Mail Program? (Mail Gönderme Program?)


Mail Program? (Mail Gönderme Program?)

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda uygun bir mail sunucusu üzerinden mail at?lmas? sa?lanm??t?r.Programdaki mail servisine uygun url'yi girdikten sonra daha sonra mail servisinizin kullan?c? ad?n? girecekseniz. Buradaki kullan?c? ismi baz? sunucularda genel herhangi bir ifade olabilece?i gibi, baz? sunucularda kulland???n?z mail adresidir. Sonras?nda mailinizin ?ifresini ve mail sunucusu üzerindeki mail ?ifrenizi giriniz. Bu bilgiler mail sunucunuzda login olabilmeniz yani oturum açabilmeniz için gerekli olan verilerdir.
 
Bu ayarlamal? yapt?ktan sonra mailin hangi adresten gidece?ini yaz?n?z, bu adres istedi?iniz herhangi bir mail adresi olabilir mail kutusunda (örnek hotmaile maili açt???n?zda) bu adres görünecektir. ?sim k?sm?na girdi?iniz veri ana mail ekran?nda (örnek hotmaile girdi?inizde) görünecek isimdir. Kime ise mailin gönderilece?i adrestir. Konu ve içeri?ide yazd?ktan sonra tüm ayarlar do?ru ?ekilde yap?lm??sa mail at?lacakt?r. Bu programda tek bir al?c?ya mail gönderilmi? olup program toplu mail at?lmalar?n? sa?lamak mail listeleri olu?turmak ve sadece uygun ki?ileri mailler atmak amac?yla kolayl?kla geli?tirilebilir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.         : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20.  
 21. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 22. {
 23. IdSMTP1->Port=587;
 24. IdSMTP1->Host=Edit5->Text;
 25. IdSMTP1->UserId=Edit6->Text;
 26. IdSMTP1->Password=Edit7->Text;
 27. IdMessage1->Sender->Address=Edit1->Text;
 28. IdMessage1->Sender->Name=Edit2->Text;
 29. IdMessage1->From->Name=Edit2->Text;
 30. IdMessage1->From->Address=Edit8->Text;
 31. IdMessage1->Recipients->EMailAddresses=Edit3->Text;
 32. IdMessage1->Subject=Edit4->Text;
 33. IdMessage1->Body->Assign(Memo1->Lines);
 34. try
 35. {
 36.     IdSMTP1->Connect();
 37.     try
 38.     {
 39.       IdSMTP1->Send(IdMessage1);
 40.       Application->MessageBox("Mail Gönderildi","B?LG?",MB_ICONINFORMATION);
 41.       IdSMTP1->Disconnect();
 42.     }
 43.     catch (Exception &E)
 44.     {
 45.         ShowMessage("Failed: " + E.Message );
 46.         IdSMTP1->Disconnect();
 47.     }
 48. }
 49. catch (Exception &E)
 50. {
 51.   ShowMessage("Failed:" + E.Message );
 52.   IdSMTP1->Disconnect();
 53. }
 54. }
 55. //---------------------------------------------------------------------------
 56.  
 57.  
 58.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Eylül 2012 23:12 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.