Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++Mail Program? (Mail Gönderme Program?)

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda uygun bir mail sunucusu üzerinden mail at?lmas? sa?lanm??t?r.Programdaki mail servisine uygun url'yi girdikten sonra daha sonra mail servisinizin kullan?c? ad?n? girecekseniz. Buradaki kullan?c? ismi baz? sunucularda genel herhangi bir ifade olabilece?i gibi, baz? sunucularda kulland???n?z mail adresidir. Sonras?nda mailinizin ?ifresini ve mail sunucusu üzerindeki mail ?ifrenizi giriniz. Bu bilgiler mail sunucunuzda login olabilmeniz yani oturum açabilmeniz için gerekli olan verilerdir.
 
Bu ayarlamal? yapt?ktan sonra mailin hangi adresten gidece?ini yaz?n?z, bu adres istedi?iniz herhangi bir mail adresi olabilir mail kutusunda (örnek hotmaile maili açt???n?zda) bu adres görünecektir. ?sim k?sm?na girdi?iniz veri ana mail ekran?nda (örnek hotmaile girdi?inizde) görünecek isimdir. Kime ise mailin gönderilece?i adrestir. Konu ve içeri?ide yazd?ktan sonra tüm ayarlar do?ru ?ekilde yap?lm??sa mail at?lacakt?r. Bu programda tek bir al?c?ya mail gönderilmi? olup program toplu mail at?lmalar?n? sa?lamak mail listeleri olu?turmak ve sadece uygun ki?ileri mailler atmak amac?yla kolayl?kla geli?tirilebilir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.         : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20.  
 21. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 22. {
 23. IdSMTP1->Port=587;
 24. IdSMTP1->Host=Edit5->Text;
 25. IdSMTP1->UserId=Edit6->Text;
 26. IdSMTP1->Password=Edit7->Text;
 27. IdMessage1->Sender->Address=Edit1->Text;
 28. IdMessage1->Sender->Name=Edit2->Text;
 29. IdMessage1->From->Name=Edit2->Text;
 30. IdMessage1->From->Address=Edit8->Text;
 31. IdMessage1->Recipients->EMailAddresses=Edit3->Text;
 32. IdMessage1->Subject=Edit4->Text;
 33. IdMessage1->Body->Assign(Memo1->Lines);
 34. try
 35. {
 36.     IdSMTP1->Connect();
 37.     try
 38.     {
 39.       IdSMTP1->Send(IdMessage1);
 40.       Application->MessageBox("Mail Gönderildi","B?LG?",MB_ICONINFORMATION);
 41.       IdSMTP1->Disconnect();
 42.     }
 43.     catch (Exception &E)
 44.     {
 45.         ShowMessage("Failed: " + E.Message );
 46.         IdSMTP1->Disconnect();
 47.     }
 48. }
 49. catch (Exception &E)
 50. {
 51.   ShowMessage("Failed:" + E.Message );
 52.   IdSMTP1->Disconnect();
 53. }
 54. }
 55. //---------------------------------------------------------------------------
 56.  
 57.  
 58.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Eylül 2012 23:12 )  
backlinktr.biz | 523: Origin is unreachable

Error 523 Ray ID: 535585180aced3ff • 2019-11-14 02:22:50 UTC

Origin is unreachable

You

Browser

Working
Budapest

Cloudflare

Working
backlinktr.biz

Host

Error

What happened?

The origin web server is not reachable.

What can I do?

If you're a visitor of this website:

Please try again in a few minutes.

If you're the owner of this website:

Check your DNS Settings. A 523 error means that Cloudflare could not reach your host web server. The most common cause is that your DNS settings are incorrect. Please contact your hosting provider to confirm your origin IP and then make sure the correct IP is listed for your A record in your Cloudflare DNS Settings page. Additional troubleshooting information here.