:confused: Ufak bir aç?klama olsa forma konulan nesnelerin nas?l olacag? ve txt dosyas?na nas?l ula??lacak hangi nesne laz?m Lütfen yard?m.