Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder En Küçük Sayıyı Bul ve Sayıyı Oku


En Küçük Sayıyı Bul ve Sayıyı Oku

Bu Program C++ Builder 6 ile uyumludur. 

AÇIKLAMA

Programa Sayıları Giriniz.Sayıları Ekledikten Sonra Çöz Butonuna Basarak İşlemin Tamamlanma Zamanını ve En Küçük  Sayının Okunuşu Görebilirsiniz.

Programda Sayıları Enter Tuşuna Basarak da Ekleyebilirsiniz.

Programın Tamamını Aşağıdaki Linkten İndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekmektedir...

Üye Kayıt

Program Kodu:

 1.  
 2. //---------------------------------------------------------------------------
 3.  
 4. #include <vcl.h>
 5. #pragma hdrstop
 6.  
 7. #include "Unit1.h"
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9. #pragma package(smart_init)
 10. #pragma resource "*.dfm"
 11. TForm1 *Form1;
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 14.         : TForm(Owner)
 15. {
 16. }
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18.  
 19. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 20. {
 21. if(Edit1->Text!="")  //edit bos değilse
 22. {
 23. ListBox1->Items->Add(Edit1->Text);     //girilen sayıyı kutuya ekle
 24. Edit1->Text="";                        //sayı girisini bosalt
 25. }
 26. else
 27. Application->MessageBox("Lütfen Sayı Giriniz","UYARI",MB_ICONINFORMATION)//bos eklemeye izin verme
 28. }
 29. //---------------------------------------------------------------------------
 30.  
 31. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 32. {
 33. unsigned short Saat,Dakika,Saniye,MiliSaniye;      // zaman hesaplaması icin tanımlamalar
 34. TDateTime tarih;                                   // tarih tanımla
 35. tarih.CurrentTime().DecodeTime(&Saat,&Dakika,&Saniye,&MiliSaniye); // bugunun tarihini saat dakika saniye ve milisaniye olarak ayır
 36. String atanacak=IntToStr(Saat)+":";     // ayırılan parcaları stringe yazarak edit2 ye ata
 37. atanacak+=IntToStr(Dakika)+":";
 38. atanacak+=IntToStr(Saniye)+":";
 39. atanacak+=IntToStr(MiliSaniye);         // buraya kadar
 40. Edit2->Text=atanacak;                    //atandı
 41. int sayi=ListBox1->Items->Count;           // kutudaki toplam sayı adedini al
 42. String dizi[9];                  //tanımlamalar okuma işlemi icin
 43. dizi[0]="BİR";
 44. dizi[1]="İKİ";
 45. dizi[2]="ÜÇ";
 46. dizi[3]="DÖRT";
 47. dizi[4]="BEŞ";
 48. dizi[5]="ALTI";
 49. dizi[6]="YEDİ";
 50. dizi[7]="SEKİZ";
 51. dizi[8]="DOKUZ";
 52. String dizi1[9];
 53. dizi1[0]="ON";
 54. dizi1[1]="YİRMİ";
 55. dizi1[2]="OTUZ";
 56. dizi1[3]="KIRK";
 57. dizi1[4]="ELLİ";
 58. dizi1[5]="ALTMIŞ";
 59. dizi1[6]="YETMİŞ";
 60. dizi1[7]="SEKSEN";
 61. dizi1[8]="DOKSAN";            // tanımlamalar bitti
 62. if(sayi>0)                     // eger kutuda sayı varsa
 63. {
 64. long int ilksayi;
 65. String tut=ListBox1->Items->Strings[0]// kutudaki ilk sayiyi al
 66. ilksayi=StrToInt(tut);
 67. long int enkucuk=ilksayi;               // alınan ilk sayıyı en kucuk kabul et
 68. for(int i=0;i<sayi;i++)                 // kutudaki tum sayıları gez
 69. {
 70.  String gecis=ListBox1->Items->Strings[i];   // sayıları sira ile
 71.  long int karsilastir=StrToInt(gecis);
 72.  if(ilksayi>karsilastir)                // kabul edilen en kucuk sayi ile karsılastır eger daha kucugu bulunursa
 73.  {
 74.  enkucuk=karsilastir;                  // yeni bulunan sayı en kucuk olarak al
 75.  ilksayi=enkucuk;                      // kabul edilen en kucuk sayıyada yeni bulunan değeri ata
 76.  }
 77. }
 78. // burada en kucuk sayı bulundu
 79. int uzunlugu=(IntToStr(enkucuk)).Length()//bulunan sayının kac hane oldugunu bul
 80.  
 81. String enkucuksayimiz=IntToStr(enkucuk);   // sayıyı stringe cevir
 82. String kopya1=enkucuksayimiz;            // sayının okuma işlemi icin kopyalarını al
 83. String kopya2=enkucuksayimiz;
 84. String kopya3=enkucuksayimiz;
 85. String kopya4=enkucuksayimiz;
 86. String kopya5=enkucuksayimiz;
 87. String kopya6=enkucuksayimiz;
 88. String kopya7=enkucuksayimiz;
 89. String kopya8=enkucuksayimiz;
 90. String kopya9=enkucuksayimiz;            // kopyalar
 91.  
 92.  
 93.  
 94.  String temiz;
 95.  kopya1.Delete(1,uzunlugu-1);     //yuzmilyonlar hanesi
 96.  kopya2.Delete(1,uzunlugu-2);     //onmilyonlar hanesi
 97.  kopya2.Delete(2,1);
 98.  kopya3.Delete(1,uzunlugu-3);     //milyonlar hanesi
 99.  kopya3.Delete(2,2);
 100.  kopya4.Delete(1,uzunlugu-4);     //yuzbinler hanesi
 101.  kopya4.Delete(2,3);
 102.  kopya5.Delete(1,uzunlugu-5);     //onbinler hanesi
 103.  kopya5.Delete(2,4);
 104.  kopya6.Delete(1,uzunlugu-6);     //binler hanesi
 105.  kopya6.Delete(2,5);
 106.  kopya7.Delete(1,uzunlugu-7);     //yüzler hanesi
 107.  kopya7.Delete(2,6);
 108.  kopya8.Delete(1,uzunlugu-8);     //onlar hanesi
 109.  kopya8.Delete(2,7);
 110.  kopya9.Delete(2,uzunlugu-1);     //birler hanesi
 111.  if((kopya9=="1")&&(uzunlugu==9))     //sayımız 9 haneli ise ve 9.cu hanesi 1 ise
 112.  temiz="YÜZ ";
 113.  if((kopya9!="1")&&(uzunlugu==9))     // sayımız 9 haneli ise ve 9.cu hanesi 1 değilse
 114.  temiz=dizi[StrToInt(kopya9)-1]+" YÜZ ";
 115.  if((kopya8!="0")&&(uzunlugu>=8))
 116.  temiz+=dizi1[StrToInt(kopya8)-1]+" ";
 117.  if((kopya7!="0")&&(uzunlugu>=7))
 118.  temiz+=dizi[StrToInt(kopya7)-1]+" MİLYON ";
 119.  if((kopya7=="0")&&(uzunlugu>=7))
 120.  temiz+="MİLYON ";
 121.  if((kopya6=="1")&&(uzunlugu>=6))
 122.  temiz+="YÜZ ";
 123.  if((kopya6!="0")&&(kopya6!="1")&&(uzunlugu>=6))
 124.  temiz+=dizi[StrToInt(kopya6)-1]+" YÜZ ";
 125.  if((kopya5!="0")&&(uzunlugu>=5))
 126.  temiz+=dizi1[StrToInt(kopya5)-1]+" ";
 127.  if((kopya4!="0")&&(uzunlugu>4))
 128.  temiz+=dizi[StrToInt(kopya4)-1]+" BİN ";
 129.  if((kopya4!="0")&&(uzunlugu==4)&&(kopya4=="1"))
 130.  temiz+=" BİN ";
 131.  if((kopya4=="0")&&(uzunlugu>=4))
 132.  temiz+="BİN ";
 133.  if((kopya3=="1")&&(uzunlugu>=3))
 134.  temiz+="YÜZ ";
 135.  if((kopya3!="0")&&(kopya3!="1")&&(uzunlugu>=3))
 136.  temiz+=dizi[StrToInt(kopya3)-1]+" YÜZ ";
 137.  if((kopya2!="0")&&(uzunlugu>=2))
 138.  temiz+=dizi1[StrToInt(kopya2)-1]+" ";
 139.  if((kopya1!="0")&&(uzunlugu>=1))
 140.  temiz+=dizi[StrToInt(kopya1)-1]+" ";
 141.  Label1->Caption=temiz;
 142.  tarih.CurrentTime().DecodeTime(&Saat,&Dakika,&Saniye,&MiliSaniye); //tekrar zmaanı al
 143.  atanacak=IntToStr(Saat)+":";
 144.  atanacak+=IntToStr(Dakika)+":";
 145.  atanacak+=IntToStr(Saniye)+":";
 146.  atanacak+=IntToStr(MiliSaniye);
 147.  Edit3->Text=atanacak;  //ata olay bitmiştir:))
 148.  }
 149. else
 150. Application->MessageBox("En Az Bir Sayı Giriniz","UYARI",MB_ICONINFORMATION)// kutuda sayı yok uyarı ver
 151. }
 152. //---------------------------------------------------------------------------
 153.  
 154. void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)
 155. {
 156. ListBox1->Items->Clear();
 157. Edit1->Text="";
 158. Label1->Caption="";       
 159. }
 160. //---------------------------------------------------------------------------
 161.  
 162. void __fastcall TForm1::Edit1KeyPress(TObject *Sender, char &Key)
 163. {
 164. if(Key=='.')
 165. Key=0;
 166. else if(((Key<'0')||(Key>'9'))&&((Key!=VK_DELETE)&&(Key!=VK_BACK)&&(Key!=VK_RETURN)))
 167. {
 168. Key=0;
 169. }
 170. if(Key==VK_RETURN)
 171. Button1->Click();
 172. }
 173. //---------------------------------------------------------------------------
 174.  
 175.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2011 23:34 )  
amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım