Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Filozof Problemi Program?


Filozof Problemi Program?

Bu Program C++ Builder 6 ile uyumludur.

AÇIKLAMA

Filozof problemi genel olarak ; 5 ki?inin 4 adet çatal kullanarak yemeklerini yemesi problemidir.

Her ki?inin yeme?i ne kadar sürede yedi?ide belirtildikten sonra yemek say?s? girilerek yeme?i yiyen ki?i daha sonra çatal? b?rak?r çatal bo?ta kalan ki?i taraf?ndan kullan?l?r. Burada önemli problemlerden bir tanesi sürekli olarak bir ki?inin aç kalmas?n? önlemektir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1.  
 2. //---------------------------------------------------------------------------
 3.  
 4. #include <vcl.h>
 5. #pragma hdrstop
 6.  
 7. #include "Unit1.h"
 8. int dizi[5]={0,0,0,0,0};
 9. int yeme[5]={0,0,0,0,0};
 10. //---------------------------------------------------------------------------
 11. #pragma package(smart_init)
 12. #pragma resource "*.dfm"
 13. TForm1 *Form1;
 14. //---------------------------------------------------------------------------
 15. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 16.         : TForm(Owner)
 17. {
 18. }
 19. //---------------------------------------------------------------------------
 20.  
 21. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 22. {
 23. String durum;
 24. int catalsay=0;
 25. if(CheckBox6->Checked)
 26. catalsay++;
 27. if(CheckBox7->Checked)
 28. catalsay++;
 29. if(CheckBox8->Checked)
 30. catalsay++;
 31. if(CheckBox9->Checked)
 32. catalsay++;
 33. if(CheckBox10->Checked)
 34. catalsay++;
 35.  
 36. if(catalsay==4)
 37. durum="tamam";
 38. else
 39. {
 40. durum="hayir";
 41. Application->MessageBoxA("Çatal Say?s? Dört Olmal?d?r","UYARI",MB_ICONINFORMATION);
 42. }
 43. if((CheckBox1->Checked)||(CheckBox2->Checked)||(CheckBox3->Checked)||(CheckBox4->Checked)||(CheckBox5->Checked))
 44. {
 45. durum="hayir";
 46. Application->MessageBoxA("Filozoflar T?klanamaz","UYARI",MB_ICONINFORMATION);
 47. }
 48.  
 49. if(Edit1->Text=="")
 50. {
 51. durum="hayir";
 52. Application->MessageBoxA("Yemek Say?s? Giriniz","UYARI",MB_ICONINFORMATION);
 53. }
 54.  
 55. if((Edit2->Text=="")||(Edit3->Text=="")||(Edit4->Text=="")||(Edit5->Text=="")||(Edit6->Text==""))
 56. {
 57. durum="hayir";
 58. Application->MessageBoxA("Bekleme Sürelerini Giriniz","UYARI",MB_ICONINFORMATION);
 59. }
 60. if(durum=="tamam")
 61. Timer1->Enabled=true;
 62. }
 63. //---------------------------------------------------------------------------
 64.  
 65. void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
 66. {
 67. Timer2->Enabled=true;
 68. int sira;
 69.  
 70.  
 71.  
 72. if(CheckBox6->Checked)
 73. {
 74.  if(dizi[0]>=dizi[1])
 75.  sira=0;
 76.  else
 77.  sira=1;
 78.  
 79. if(sira==0)
 80. {
 81.  if(CheckBox1->Checked==false && dizi[0]>=StrToInt(Edit2->Text))
 82.  {
 83.   CheckBox1->Checked=true;
 84.   CheckBox6->Checked=false;
 85.   dizi[0]=0;
 86.   Edit1->Text=IntToStr((StrToInt(Edit1->Text)-1));
 87.  }
 88.  else if(CheckBox2->Checked==false && dizi[1]>=StrToInt(Edit3->Text))
 89.  {
 90.   CheckBox2->Checked=true;
 91.   CheckBox6->Checked=false;
 92.   dizi[1]=0;
 93.    Edit1->Text=IntToStr((StrToInt(Edit1->Text)-1));
 94.  }
 95.  
 96. }
 97.  
 98. else if(sira==1)
 99. {
 100.   if(CheckBox2->Checked==false && dizi[1]>=StrToInt(Edit3->Text))
 101.  {
 102.   CheckBox2->Checked=true;
 103.   CheckBox6->Checked=false;
 104.   dizi[1]=0;
 105.    Edit1->Text=IntToStr((StrToInt(Edit1->Text)-1));
 106.  }
 107.  else  if(CheckBox1->Checked==false && dizi[0]>=StrToInt(Edit2->Text))
 108.  {
 109.   CheckBox1->Checked=true;
 110.   CheckBox6->Checked=false;
 111.   dizi[0]=0;
 112.    Edit1->Text=IntToStr((StrToInt(Edit1->Text)-1));
 113.  }
 114.  
 115. }
 116.  
 117.  
 118. }
 119.  
 120.  
 121.  
 122.  
 123.  
 124.  
 125.  
 126. if(CheckBox7->Checked)
 127. {
 128.  if(dizi[1]>=dizi[2])
 129.  sira=1;
 130.  else
 131.  sira=2;
 132.  
 133. if(sira==1)
 134. {
 135.  if(CheckBox2->Checked==false && dizi[1]>=StrToInt(Edit3->Text))
 136.  {
 137.   CheckBox2->Checked=true;
 138.   CheckBox7->Checked=false;
 139.   dizi[1]=0;
 140.    Edit1->Text=IntToStr((StrToInt(Edit1->Text)-1));
 141.  }
 142.  else if(CheckBox3->Checked==false && dizi[2]>=StrToInt(Edit4->Text))
 143.  {
 144.   CheckBox3->Checked=true;
 145.   CheckBox7->Checked=false;
 146.   dizi[2]=0;
 147.    Edit1->Text=IntToStr((StrToInt(Edit1->Text)-1));
 148.  }
 149.  
 150. }
 151.  
 152. else if(sira==2)
 153. {
 154.   if(CheckBox3->Checked==false && dizi[2]>=StrToInt(Edit4->Text))
 155.  {
 156.   CheckBox3->Checked=true;
 157.   CheckBox7->Checked=false;
 158.   dizi[2]=0;
 159.    Edit1->Text=IntToStr((StrToInt(Edit1->Text)-1));
 160.  }
 161.  else  if(CheckBox2->Checked==false && dizi[1]>=StrToInt(Edit3->Text))
 162.  {
 163.   CheckBox2->Checked=true;
 164.   CheckBox7->Checked=false;
 165.   dizi[1]=0;
 166.    Edit1->Text=IntToStr((StrToInt(Edit1->Text)-1));
 167.  }
 168.  
 169. }
 170.  
 171.  
 172. }
 173.  
 174.  
 175.  
 176.  
 177. if(CheckBox8->Checked)
 178. {
 179.  if(dizi[2]>=dizi[3])
 180.  sira=2;
 181.  else
 182.  sira=3;
 183.  
 184. if(sira==2)
 185. {
 186.  if(CheckBox3->Checked==false && dizi[2]>=StrToInt(Edit4->Text))
 187.  {
 188.   CheckBox3->Checked=true;
 189.   CheckBox8->Checked=false;
 190.   dizi[2]=0;
 191.    Edit1->Text=IntToStr((StrToInt(Edit1->Text)-1));
 192.  }
 193.  else if(CheckBox4->Checked==false && dizi[3]>=StrToInt(Edit5->Text))
 194.  {
 195.   CheckBox4->Checked=true;
 196.   CheckBox8->Checked=false;
 197.   dizi[3]=0;
 198.    Edit1->Text=IntToStr((StrToInt(Edit1->Text)-1));
 199.  }
 200.  
 201. }
 202.  
 203. else if(sira==3)
 204. {
 205.   if(CheckBox4->Checked==false && dizi[3]>=StrToInt(Edit5->Text))
 206.  {
 207.   CheckBox4->Checked=true;
 208.   CheckBox8->Checked=false;
 209.   dizi[3]=0;
 210.    Edit1->Text=IntToStr((StrToInt(Edit1->Text)-1));
 211.  }
 212.  else  if(CheckBox3->Checked==false && dizi[2]>=StrToInt(Edit4->Text))
 213.  {
 214.   CheckBox3->Checked=true;
 215.   CheckBox8->Checked=false;
 216.   dizi[2]=0;
 217.    Edit1->Text=IntToStr((StrToInt(Edit1->Text)-1));
 218.  }
 219.  
 220. }
 221.  
 222.  
 223. }
 224.  
 225.  
 226.  
 227. if(CheckBox9->Checked)
 228. {
 229.  if(dizi[3]>=dizi[4])
 230.  sira=3;
 231.  else
 232.  sira=4;
 233.  
 234. if(sira==3)
 235. {
 236.  if(CheckBox4->Checked==false && dizi[3]>=StrToInt(Edit5->Text))
 237.  {
 238.   CheckBox4->Checked=true;
 239.   CheckBox9->Checked=false;
 240.   dizi[3]=0;
 241.    Edit1->Text=IntToStr((StrToInt(Edit1->Text)-1));
 242.  }
 243.  else if(CheckBox5->Checked==false && dizi[4]>=StrToInt(Edit6->Text))
 244.  {
 245.   CheckBox5->Checked=true;
 246.   CheckBox9->Checked=false;
 247.   dizi[4]=0;
 248.    Edit1->Text=IntToStr((StrToInt(Edit1->Text)-1));
 249.  }
 250.  
 251. }
 252.  
 253. else if(sira==4)
 254. {
 255.   if(CheckBox5->Checked==false && dizi[4]>=StrToInt(Edit6->Text))
 256.  {
 257.   CheckBox5->Checked=true;
 258.   CheckBox9->Checked=false;
 259.   dizi[4]=0;
 260.    Edit1->Text=IntToStr((StrToInt(Edit1->Text)-1));
 261.  }
 262.  else  if(CheckBox4->Checked==false && dizi[3]>=StrToInt(Edit5->Text))
 263.  {
 264.   CheckBox4->Checked=true;
 265.   CheckBox9->Checked=false;
 266.   dizi[3]=0;
 267.    Edit1->Text=IntToStr((StrToInt(Edit1->Text)-1));
 268.  }
 269.  
 270. }
 271.  
 272.  
 273. }
 274.  
 275.  
 276.  
 277. if(CheckBox10->Checked)
 278. {
 279.  if(dizi[0]>=dizi[4])
 280.  sira=0;
 281.  else
 282.  sira=4;
 283.  
 284. if(sira==0)
 285. {
 286.  if(CheckBox1->Checked==false && dizi[0]>=StrToInt(Edit2->Text))
 287.  {
 288.   CheckBox1->Checked=true;
 289.   CheckBox10->Checked=false;
 290.   dizi[0]=0;
 291.    Edit1->Text=IntToStr((StrToInt(Edit1->Text)-1));
 292.  }
 293.  else if(CheckBox5->Checked==false && dizi[4]>=StrToInt(Edit6->Text))
 294.  {
 295.   CheckBox5->Checked=true;
 296.   CheckBox10->Checked=false;
 297.   dizi[4]=0;
 298.    Edit1->Text=IntToStr((StrToInt(Edit1->Text)-1));
 299.  }
 300.  
 301. }
 302.  
 303. else if(sira==4)
 304. {
 305.   if(CheckBox5->Checked==false && dizi[4]>=StrToInt(Edit6->Text))
 306.  {
 307.   CheckBox5->Checked=true;
 308.   CheckBox10->Checked=false;
 309.   dizi[4]=0;
 310.    Edit1->Text=IntToStr((StrToInt(Edit1->Text)-1));
 311.  }
 312.  else  if(CheckBox1->Checked==false && dizi[0]>=StrToInt(Edit2->Text))
 313.  {
 314.   CheckBox1->Checked=true;
 315.   CheckBox10->Checked=false;
 316.   dizi[0]=0;
 317.    Edit1->Text=IntToStr((StrToInt(Edit1->Text)-1));
 318.  }
 319.  
 320. }
 321.  
 322.  
 323. }
 324. if(StrToInt(Edit1->Text)==0)
 325. {
 326. Timer1->Enabled=false;
 327. Application->MessageBoxA("Yemek Bitti :))","UYARI",MB_ICONINFORMATION);
 328. }
 329.  
 330. }
 331. //---------------------------------------------------------------------------
 332. void __fastcall TForm1::Timer2Timer(TObject *Sender)
 333. {
 334.  
 335. if(!CheckBox1->Checked)
 336. dizi[0]+=1;
 337. else
 338. yeme[0]+=1;
 339. if(!CheckBox2->Checked)
 340. dizi[1]+=1;
 341. else
 342. yeme[1]+=1;
 343. if(!CheckBox3->Checked)
 344. dizi[2]+=1;
 345. else
 346. yeme[2]+=1;
 347. if(!CheckBox4->Checked)
 348. dizi[3]+=1;
 349. else
 350. yeme[3]+=1;
 351. if(!CheckBox5->Checked)
 352. dizi[4]+=1;
 353. else
 354. yeme[4]+=1;
 355.  
 356.  
 357.  
 358. if(yeme[0]>=5)
 359. {
 360. if(CheckBox6->Checked==false)
 361. {
 362. yeme[0]=0;
 363. CheckBox1->Checked=false;
 364. CheckBox6->Checked=true;
 365. }
 366. else if(CheckBox10->Checked==false)
 367. {
 368. yeme[0]=0;
 369. CheckBox1->Checked=false;
 370. CheckBox10->Checked=true;
 371. }
 372. }
 373.  
 374.  
 375.  
 376.  
 377.  
 378. if(yeme[1]>=5)
 379. {
 380. if(CheckBox6->Checked==false)
 381. {
 382. yeme[1]=0;
 383. CheckBox2->Checked=false;
 384. CheckBox6->Checked=true;
 385. }
 386. else if(CheckBox7->Checked==false)
 387. {
 388. yeme[1]=0;
 389. CheckBox2->Checked=false;
 390. CheckBox7->Checked=true;
 391. }
 392. }
 393.  
 394. if(yeme[2]>=5)
 395. {
 396. if(CheckBox7->Checked==false)
 397. {
 398. yeme[2]=0;
 399. CheckBox3->Checked=false;
 400. CheckBox7->Checked=true;
 401. }
 402. else if(CheckBox8->Checked==false)
 403. {
 404. yeme[2]=0;
 405. CheckBox3->Checked=false;
 406. CheckBox8->Checked=true;
 407. }
 408. }
 409.  
 410. if(yeme[3]>=5)
 411. {
 412. if(CheckBox8->Checked==false)
 413. {
 414. yeme[3]=0;
 415. CheckBox4->Checked=false;
 416. CheckBox8->Checked=true;
 417. }
 418. else if(CheckBox9->Checked==false)
 419. {
 420. yeme[3]=0;
 421. CheckBox4->Checked=false;
 422. CheckBox9->Checked=true;
 423. }
 424. }
 425.  
 426.  
 427. if(yeme[4]>=5)
 428. {
 429. if(CheckBox9->Checked==false)
 430. {
 431. yeme[4]=0;
 432. CheckBox5->Checked=false;
 433. CheckBox9->Checked=true;
 434. }
 435. else if(CheckBox10->Checked==false)
 436. {
 437. yeme[4]=0;
 438. CheckBox5->Checked=false;
 439. CheckBox10->Checked=true;
 440. }
 441. }
 442.  
 443. if(Timer1->Enabled==false)
 444. Timer2->Enabled=false;
 445. }
 446. //---------------------------------------------------------------------------
 447.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2011 23:33 )  
File not found.