Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C++ Builder Mükemmel Say? MultiThread Uygulamas?


Mükemmel Say? MultiThread Uygulamas?

Bu Program C++ Builder 6 ile uyumludur.

AÇIKLAMA

Bu program verilen görevi ko?ulacak processlere(yani küçük i?lem parçac?klar?na) böler.
Thread isimli klasör icinde bu Thread.exe'nin projesi bulunmaktadir. Ve verilen problem kosulacak process say?s?na bolunerek i?lem belirli parçalara ayr?larak h?z kazan?l?r. Program ko?arken görev yöneticisi i?lem sekmesinde ko?an threadleri gorebilirsiniz.

Thread program? argüman ald???ndan dolay? o projeyi tek ba??na ko?arsan?z hata mesaj? alacaks?n?z.
Ama ana program icinden argüman'l? olarak ça?r?ld???ndan dolay? sorun olmayacakt?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include "stdio.h"
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 19. {
 20. if(Edit1->Text!="")
 21. {
 22. Label3->Caption="";
 23. Label7->Caption="";
 24. Label8->Caption="";
 25. ListBox1->Items->Clear();
 26. ListBox2->Items->Clear();
 27. FILE *dosya;
 28. if((dosya=fopen("sayilar.txt","w+"))==NULL)
 29. exit(6);
 30. int p=StrToInt(InputBox("SINIR DE?ER?","Bulunacak Mükemmel Say?lar ?çin S?n?r De?eri Girin",""));
 31.  TDateTime time1=Time();
 32. Label7->Caption=time1;
 33. int bolum=p/StrToInt(Edit1->Text);
 34. for(int i=1;i<=StrToInt(Edit1->Text);i++)
 35. {
 36. String x="Thread.exe ";
 37. x+=bolum*(i-1);
 38. x+=" ";
 39. x+=bolum*i;
 40. ListBox1->Items->Add(bolum*i);
 41. WinExec(x.c_str(),NULL);
 42. }
 43. bool durum=true;
 44. while(durum)
 45. {
 46.  int tut=ListBox1->Items->Count;
 47.  int yep=0;
 48.  for(int i=0;i<tut;i++)
 49.  {
 50.   if(FileExists(ListBox1->Items->Strings[i]))
 51.   yep++;
 52.  }
 53.  if(yep==tut)
 54.  durum=false;
 55. }
 56. fclose(dosya);
 57. TDateTime time2=Time();
 58. Label8->Caption=time2;
 59. TDateTime  x=time2-time1;
 60. Label3->Caption=x;
 61. ListBox2->Items->LoadFromFile("sayilar.txt");
 62.  
 63. DeleteFile("sayilar.txt");
 64. Sleep(1000);
 65.  int tut=ListBox1->Items->Count;
 66.  for(int i=0;i<tut;i++)
 67.  DeleteFile(ListBox1->Items->Strings[i]);
 68. }
 69. else
 70. Application->MessageBoxA("Ko?acak Process Say?s?n? Giriniz","UYARI",MB_ICONINFORMATION);
 71. }
 72. //---------------------------------------------------------------------------
 73.  
 74.  
 75.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Cumartesi, 13 Ağustos 2011 03:50 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.