Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Graphic Nesnesi ?le Resim Yazd?rma


Graphic Nesnesi ?le Resim Yazd?rma

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda Bitmap S?n?f? türünden bir nesne tan?mlanm?? ve seçilen bir bitmap resimin direk yaz?c?ya gönderilerek yazd?r?lmas? sa?lanm??t?r. Seçilen resmin bitmap olmas? gerekmektedir. 

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.         : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 21. {
 22. Graphics :: TBitmap *x =new Graphics :: TBitmap();
 23. TPrinter *yazici=new TPrinter();
 24. if(OpenDialog1->Execute())
 25. {
 26. x->LoadFromFile(OpenDialog1->FileName);
 27. yazici->BeginDoc();
 28. yazici->Canvas->Draw(0,0,x);
 29. yazici->EndDoc();
 30. }
 31.  
 32. }
 33. //---------------------------------------------------------------------------
 34.  
 35.  
 36.  
 37.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.