Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Graphic Nesnesi ?le Resim Yazd?rma


Graphic Nesnesi ?le Resim Yazd?rma

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda Bitmap S?n?f? türünden bir nesne tan?mlanm?? ve seçilen bir bitmap resimin direk yaz?c?ya gönderilerek yazd?r?lmas? sa?lanm??t?r. Seçilen resmin bitmap olmas? gerekmektedir. 

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.         : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 21. {
 22. Graphics :: TBitmap *x =new Graphics :: TBitmap();
 23. TPrinter *yazici=new TPrinter();
 24. if(OpenDialog1->Execute())
 25. {
 26. x->LoadFromFile(OpenDialog1->FileName);
 27. yazici->BeginDoc();
 28. yazici->Canvas->Draw(0,0,x);
 29. yazici->EndDoc();
 30. }
 31.  
 32. }
 33. //---------------------------------------------------------------------------
 34.  
 35.  
 36.  
 37.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.