Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Graphic Nesnesi ?le Resim Yazd?rma


Graphic Nesnesi ?le Resim Yazd?rma

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda Bitmap S?n?f? türünden bir nesne tan?mlanm?? ve seçilen bir bitmap resimin direk yaz?c?ya gönderilerek yazd?r?lmas? sa?lanm??t?r. Seçilen resmin bitmap olmas? gerekmektedir. 

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.         : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 21. {
 22. Graphics :: TBitmap *x =new Graphics :: TBitmap();
 23. TPrinter *yazici=new TPrinter();
 24. if(OpenDialog1->Execute())
 25. {
 26. x->LoadFromFile(OpenDialog1->FileName);
 27. yazici->BeginDoc();
 28. yazici->Canvas->Draw(0,0,x);
 29. yazici->EndDoc();
 30. }
 31.  
 32. }
 33. //---------------------------------------------------------------------------
 34.  
 35.  
 36.  
 37.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do