Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Bit Düzeyinde ??lem Yapmak


Bit Düzeyinde ??lem Yapmak

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda genel anlamda bit kayd?rma i?lemi ve bitlerin orlanmas? (toplanmas?) i?lemi ele al?nm??t?r. A?a??daki 
B=1;
G=1;
R=1;
deger=B<<16 | G<<8 | R;
 
i?lemi B ifadesinin (ikilik tabanda) sola do?ru 16 basamak kayd?r?lmas? gerekti?ini , G ifadesinin (ikilik tabanda) sola do?ru 8 basamak kayd?r?lmas? gerekti?ini, R ifadesini ise aynen b?rak?lmas?n? ilk etapta demektedir.
 
B  ->    10000000000000000
G  ->                  100000000
R  ->                                1
 
Bulunan bu ifadeler Or (|) operatörü ile toplan?nca (normal ikilik tabanda toplama i?lemi) a?a??daki say? elde edilir. A?a??daki  ikilik tabanda elde edilen say?n?n onluk kar??l??? 65793 olacakt?r programdaki butona t?klan?nca bu de?eri göreceksiniz.
Sonuç   10000000100000001 
 
Ayn? zamanda Builder 6 klasörü içinde bulunan bir resim program içinden açt?r?lm??t?r ve fare ile t?klan?ld???nda veya farenin sol tu?u b?rak?ld???nda t?klan?lan ve b?rak?lan noktan?n resim üzerindeki koordinat? Form'un ba?l???na yazd?r?lm??t?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13.  
 14.  
 15. //---------------------------------------------------------------------------
 16. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 17.         : TForm(Owner)
 18. {
 19. }
 20. //---------------------------------------------------------------------------
 21.  
 22. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 23. {
 24. unsigned long  deger;
 25. unsigned char R,G,B;
 26. B=1;
 27. G=1;
 28. R=1;
 29. deger=B<<16 | G<<8 | R;
 30.  
 31. ShowMessage(deger);
 32.  
 33. }
 34. //---------------------------------------------------------------------------
 35.  
 36. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 37. {
 38. Graphics::TBitmap *Bitmap1 = new Graphics::TBitmap();
 39.  
 40.   try
 41.   {
 42.     Bitmap1->LoadFromFile("C:\\Program Files\\Common Files\\Borland Shared\\Images\\Splash\\256color\\factory.bmp ");
 43.     Image1->Picture->Bitmap->Assign(Bitmap1);
 44.      }
 45.   catch (...)
 46.   {
 47.     MessageBeep(0);
 48.   }
 49.   delete Bitmap1;
 50.  
 51.  
 52. }
 53. //---------------------------------------------------------------------------
 54. void __fastcall TForm1::Image1MouseDown(TObject *Sender,
 55.       TMouseButton Button, TShiftState Shift, int X, int Y)
 56. {
 57.  
 58.   Caption="X down degeri : "+ IntToStr(X)+"     Y down degeri : "+IntToStr(Y);
 59.  
 60. }
 61. //---------------------------------------------------------------------------
 62. void __fastcall TForm1::Image1MouseUp(TObject *Sender, TMouseButton Button,
 63.       TShiftState Shift, int X, int Y)
 64. {
 65.  
 66.   Caption="X up degeri : "+ IntToStr(X)+"     Y up degeri : "+IntToStr(Y);
 67.  
 68. }
 69. //---------------------------------------------------------------------------
 70.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Salı, 14 Ağustos 2012 16:00 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.