Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C++ Builder Hasta Takip Otomasyonu
´╗┐

Hasta Takip Otomasyonu

á

Hasta Takip Otomasyonu

Bu programda temel anlamdaáC++ Builder Řzerinden Mysqláveritaban?na ba?lan?lm??t?r ve še?itli i?lemler yap?lmaya šal???lm??t?r. Bir hastan?n izlenmesi, doktor tan?mlamas?, randevŘ eklenmesi, randevŘ listelenmesi gibi i?lemler yap?lmaya šal???lm??t?r fakat tam olarak sonuca ula?mam??t?r ve eksikleri bulunmaktad?r. FakatáMySQL veritaban?naába?lanmak aš?s?ndan temel ÷rnek te?kil etmektedir.
á
Program?n šal??abilmesi išin veritaban? klas÷rŘnŘ bilgisayar?n?zdaki kurulu Mysql alt?ndaki data klas÷rŘ išine koymal? ve mysql'i yeniden ba?latmal?s?n?z.á Yeniden ba?latma komutlar?;

cmd-> net stop mysql

cmd->net start mysql

á

Kullan?lan Veritaban?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz.

Linki G÷rebilmeniz ?šin ▄ye Olman?z Gerekmektedir...

▄ye Kay?t

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki G÷rebilmeniz ?šin ▄ye Olman?z Gerekmektedir...

▄ye Kay?t

á
Yorumlar (2)
  • tr-krhsn  - Kullan?c? Girisi
    Formda kullan?c? giri?ini nas?l yapabiliriz data base ten alacak kullan?c?lar? ve ?ifresini dogruysa programa giri?i saglanacak bunu nas?l yapabilirim.
  • NEO
    avatar
    arad???n?z?n ÷rne?i site išindeki kŘtŘphane otomasyonunda mevcut oradan inceleyebilirsiniz.
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
Son G├╝ncelleme ( Pazar, 02 Eyl├╝l 2012 23:08 )  
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m