Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Hasta Takip Otomasyonu


Hasta Takip Otomasyonu

 

Hasta Takip Otomasyonu

Bu programda temel anlamda C++ Builder üzerinden Mysql veritaban?na ba?lan?lm??t?r ve çe?itli i?lemler yap?lmaya çal???lm??t?r. Bir hastan?n izlenmesi, doktor tan?mlamas?, randevü eklenmesi, randevü listelenmesi gibi i?lemler yap?lmaya çal???lm??t?r fakat tam olarak sonuca ula?mam??t?r ve eksikleri bulunmaktad?r. Fakat MySQL veritaban?na ba?lanmak aç?s?ndan temel örnek te?kil etmektedir.
 
Program?n çal??abilmesi için veritaban? klasörünü bilgisayar?n?zdaki kurulu Mysql alt?ndaki data klasörü içine koymal? ve mysql'i yeniden ba?latmal?s?n?z.  Yeniden ba?latma komutlar?;

cmd-> net stop mysql

cmd->net start mysql

 

Kullan?lan Veritaban?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz.

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

 
Yorumlar (2)
  • tr-krhsn  - Kullan?c? Girisi
    Formda kullan?c? giri?ini nas?l yapabiliriz data base ten alacak kullan?c?lar? ve ?ifresini dogruysa programa giri?i saglanacak bunu nas?l yapabilirim.
  • NEO
    avatar
    arad???n?z?n örne?i site içindeki kütüphane otomasyonunda mevcut oradan inceleyebilirsiniz.
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Eylül 2012 23:08 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.