Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Hasta Takip Otomasyonu


Hasta Takip Otomasyonu

 

Hasta Takip Otomasyonu

Bu programda temel anlamda C++ Builder üzerinden Mysql veritaban?na ba?lan?lm??t?r ve çe?itli i?lemler yap?lmaya çal???lm??t?r. Bir hastan?n izlenmesi, doktor tan?mlamas?, randevü eklenmesi, randevü listelenmesi gibi i?lemler yap?lmaya çal???lm??t?r fakat tam olarak sonuca ula?mam??t?r ve eksikleri bulunmaktad?r. Fakat MySQL veritaban?na ba?lanmak aç?s?ndan temel örnek te?kil etmektedir.
 
Program?n çal??abilmesi için veritaban? klasörünü bilgisayar?n?zdaki kurulu Mysql alt?ndaki data klasörü içine koymal? ve mysql'i yeniden ba?latmal?s?n?z.  Yeniden ba?latma komutlar?;

cmd-> net stop mysql

cmd->net start mysql

 

Kullan?lan Veritaban?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz.

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

 
Yorumlar (2)
  • tr-krhsn  - Kullan?c? Girisi
    Formda kullan?c? giri?ini nas?l yapabiliriz data base ten alacak kullan?c?lar? ve ?ifresini dogruysa programa giri?i saglanacak bunu nas?l yapabilirim.
  • NEO
    avatar
    arad???n?z?n örne?i site içindeki kütüphane otomasyonunda mevcut oradan inceleyebilirsiniz.
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Eylül 2012 23:08 )  
backlinktr.biz | 523: Origin is unreachable

Error 523 Ray ID: 535536640d16d41f • 2019-11-14 01:29:06 UTC

Origin is unreachable

You

Browser

Working
Budapest

Cloudflare

Working
backlinktr.biz

Host

Error

What happened?

The origin web server is not reachable.

What can I do?

If you're a visitor of this website:

Please try again in a few minutes.

If you're the owner of this website:

Check your DNS Settings. A 523 error means that Cloudflare could not reach your host web server. The most common cause is that your DNS settings are incorrect. Please contact your hosting provider to confirm your origin IP and then make sure the correct IP is listed for your A record in your Cloudflare DNS Settings page. Additional troubleshooting information here.