Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Halı Yıkama Otomasyonu


Halı Yıkama Otomasyonu

 

Halı Yıkama Otomasyonu

 

Bu otomasyonda C++ Builder üzerinden Mysql veritabanına bağlanılmıştır ve çeşitli işlemler yapılmaya çalışılmıştır. Programa girişte
 
Kullanıcı Adı : hali
Şifre          : 123
 
kullanılmalıdır. 
 
Programda Sipariş, Müşteri Bilgileri, Cari İşlemler ve Müşteri Ekle gibi başlıklar bulunmaktadır. Programda birkaç adet bug bulunmaktadır.Bunların haricinde raporlama gibi özelliklere de sahip olduğundan oldukça iyi bir veritabanı uygulaması teşkil etmektedir. Programda müşteri ekleyebilir, müşteri sorgulayabilir, müşteri bilgilerini düzenleyebilir, sipariş alabilirsiniz. Program en iyi1024*768 çözünürlüğünde çalışmaktadır.

Programın çalışabilmesi için veritabanı klasörünü bilgisayarınızdaki kurulu Mysql altındaki data klasörü içine koymalı ve mysql'i yeniden başlatmalısınız.  Yeniden başlatma komutları;

cmd-> net stop mysql

cmd->net start mysql

 

Kullanılan Veritabanını Aşağıdaki Linkten İndirebilirsiniz.

Linki Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekmektedir...

Üye Kayıt

Programın Tamamını Aşağıdaki Linkten İndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekmektedir...

Üye Kayıt

 

Unit1.cpp Kodu:

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. #include "Unit2.h"
 10. //---------------------------------------------------------------------------
 11. #pragma package(smart_init)
 12. #pragma link "DBAccess"
 13. #pragma link "MemDS"
 14. #pragma link "MyAccess"
 15. #pragma resource "*.dfm"
 16. TForm1 *Form1;
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 19.         : TForm(Owner)
 20. {
 21. }
 22. //---------------------------------------------------------------------------
 23. void __fastcall TForm1::BitBtn1Click(TObject *Sender)
 24. {
 25. MyConnection1->Server="localhost";
 26. MyConnection1->Username="root";
 27. MyConnection1->Password="1";
 28. MyConnection1->Database="haliyikama";
 29. try
 30. {
 31.         MyConnection1->Ping();
 32. }
 33. catch (Exception &E)
 34. {
 35.         Application->MessageBox("MySQL Server'a Bağlanılamadı","Dikkat",MB_ICONINFORMATION);
 36.         Application->Terminate();
 37.         Edit1->Text="";
 38.         Edit2->Text="";
 39.         PostMessage(Handle,WM_NEXTDLGCTL,0,0);
 40. }
 41. int sonuc;
 42. String sql="Select * from kullanicihesaplari where KULLANICIADI='";
 43. sql+=Edit1->Text;
 44. sql+="' AND KULLANICISIFRE='";
 45. sql+=Edit2->Text;
 46. sql+="'";
 47. MyTable1->SQL->Clear();
 48. MyTable1->SQL->Add(sql);
 49. MyTable1->Active=true;
 50. sonuc=MyTable1->RecordCount;
 51. MyTable1->Active=false;
 52. if(sonuc==1)
 53. {
 54.         Form2->Show();
 55.         Form1->Visible=false;
 56. }
 57. else
 58. {
 59.         Application->MessageBox("Kullanıcı Adınızı veya Paralonazı Yanlış Girdiniz. Lütfen Kontrol Ediniz.","Dikkat",MB_ICONINFORMATION);
 60. }
 61. }
 62. //---------------------------------------------------------------------------
 63.  
 64. void __fastcall TForm1::BitBtn2Click(TObject *Sender)
 65. {
 66. int c=Application->MessageBox("Çıkmak İstediğinize Eminmisiniz?","Dikkat",MB_YESNO+MB_ICONQUESTION);
 67. switch(c)
 68. {
 69.         case IDYES : Application->Terminate();
 70.         case IDCANCEL: Action=caNone;
 71. }
 72.  
 73. }
 74. //---------------------------------------------------------------------------
 75.  
 76. void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
 77. {
 78.  
 79. Application->MessageBox("Programı 1024*768 Çözünürlükte Çalıştırınız.","Dikkat",MB_ICONINFORMATION);
 80. Edit1->Hint="aydinsafa";
 81. Edit2->Hint="ztleml";
 82. BitBtn1->Hint="Giriş";
 83. BitBtn2->Hint="Program Sonlandırılır";
 84.  
 85. }
 86. //---------------------------------------------------------------------------
 87.  
 88.  
 89.  
 90.  

 
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Eylül 2012 23:07 )