Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C++ Builder API ile Dosya Kopyalama
´╗┐

API ile Dosya Kopyalama

AăIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda CopyFile API'si ile dosya kopyalama i?lemi yap?lm??t?r. Bu API yard?m?ylaá dosyalar rahatl?kla kopyanabilir. Programda varolan bir adet resim dosyas?ndan ba?ka bir konumda 15 adet Řretilmi?tir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki G÷rebilmeniz ?šin ▄ye Olman?z Gerekmektedir...

▄ye Kay?tá

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15. ááááááá : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20.  
 21. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 22. {
 23. for(int i=1;i<16;i++)
 24. CopyFile("resim.jpg",("dosyalar\\resimkopya"+IntToStr(i)+".jpg").c_str(),TRUE);
 25. }
 26. //---------------------------------------------------------------------------
 27. á
 28.  
 29.  

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
 
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m