Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Büyük Ünlü ve Küçük Ünlü Uyumlar? Uygulamas?


Büyük Ünlü ve Küçük Ünlü Uyumlar? Uygulamas?

Bu Program C++ Builder 6 ile uyumludur.

AÇIKLAMA

Açm?? oldu?unuz dosyadaki kelimelerin büyük ünlü ve küçük ünlü uyumuna uyup uymad?klar?n? kontrol eder ve sonuç olarak size bir dosya sunar.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11.  
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 14.         : TForm(Owner)
 15. {
 16. }
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18.  
 19. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 20. {
 21. OpenDialog1->Filter="Text Dosyalar? (*.txt)|*.txt|Metin Dosyalar? (*.doc)|*.doc";
 22. if(OpenDialog1->Execute())
 23. Memo1->Lines->LoadFromFile(OpenDialog1->FileName);
 24.  
 25. }
 26. //---------------------------------------------------------------------------
 27.  
 28. void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)
 29. {
 30. int tut=Memo1->Lines->Count;
 31.  
 32. for(int p=0;p<tut;p++)
 33. {
 34.  AnsiString tut=Memo1->Lines->Strings[p]; String bosluk=" ",virgul=",",nokta=".",unlem="!",ikinokta=":",noktalivirgul=";",cifttirnak="\"";
 35.  
 36.  while(tut.Length()>0)
 37.  {
 38.    ListBox2->Items->Clear();
 39.    ListBox3->Items->Clear();
 40.    int bosluk1=tut.Pos(bosluk);
 41.    ListBox2->Items->Add(bosluk1);
 42.    int virgul1=tut.Pos(virgul);
 43.    ListBox2->Items->Add(virgul1);
 44.    int nokta1=tut.Pos(nokta);
 45.    ListBox2->Items->Add(nokta1);
 46.    int unlem1=tut.Pos(unlem);
 47.    ListBox2->Items->Add(unlem1);
 48.    int ikinokta1=tut.Pos(ikinokta);
 49.    ListBox2->Items->Add(ikinokta1);
 50.    int noktalivirgul1=tut.Pos(noktalivirgul);
 51.    ListBox2->Items->Add(noktalivirgul1);
 52.    int cifttirnak1=tut.Pos(cifttirnak);
 53.    ListBox2->Items->Add(cifttirnak1);
 54.  
 55.    for(int i=0;i<ListBox2->Items->Count;i++)
 56.    {
 57.    if(ListBox2->Items->Strings[i]!=0)
 58.    ListBox3->Items->Add(ListBox2->Items->Strings[i]);
 59.    }
 60.    int enkucuk;
 61.    if(ListBox3->Items->Count>0)
 62.    enkucuk=StrToInt(ListBox3->Items->Strings[0]);
 63.    for(int i=0;i<ListBox3->Items->Count;i++)
 64.    {
 65.     if(StrToInt(ListBox3->Items->Strings[i])<enkucuk)
 66.     enkucuk=StrToInt(ListBox3->Items->Strings[i]);
 67.    }
 68.  
 69.     String kopya=tut;
 70.     kopya.Delete(enkucuk,kopya.Length());
 71.     tut.Delete(1,enkucuk);
 72.     if(kopya!="")
 73.     ListBox1->Items->Add(kopya);
 74.  }
 75.  
 76. }
 77. for(int i=0;i<ListBox1->Items->Count;i++)
 78. {
 79.  String oy=ListBox1->Items->Strings[i];
 80.  int boy=oy.Length();
 81.  char * dizi= new char[boy];
 82.  dizi=oy.c_str();           String durum;
 83.  int buyukunluince=0,buyukunlukalin=0,turkcedegil=0;
 84.  for(int p=0;p<boy;p++)
 85.  {
 86.     if(((dizi[p]=='a')||(dizi[p]=='?')||(dizi[p]=='o')||(dizi[p]=='u')||(dizi[p]=='A')||(dizi[p]=='I')||(dizi[p]=='O')||(dizi[p]=='U'))&&(buyukunlukalin==0))
 87.     {
 88.      buyukunluince=1;
 89.     }
 90.     if(((dizi[p]=='e')||(dizi[p]=='i')||(dizi[p]=='ö')||(dizi[p]=='ü')||(dizi[p]=='E')||(dizi[p]=='?')||(dizi[p]=='Ö')||(dizi[p]=='Ü'))&&(buyukunluince==0))
 91.     {
 92.      buyukunlukalin=1;
 93.     }
 94.     if(buyukunlukalin==0)
 95.     {
 96.        if((dizi[p]=='e')||(dizi[p]=='i')||(dizi[p]=='ö')||(dizi[p]=='ü')||(dizi[p]=='E')||(dizi[p]=='?')||(dizi[p]=='Ö')||(dizi[p]=='Ü'))
 97.        {durum=oy+"           kelimesi türkçe de?ildir büyük ünlü uyumuna uymaz"; ListBox4->Items->Add(durum);turkcedegil=1; break;}
 98.     }
 99.     if(buyukunluince==0)
 100.     {
 101.      if((dizi[p]=='a')||(dizi[p]=='?')||(dizi[p]=='o')||(dizi[p]=='u')||(dizi[p]=='A')||(dizi[p]=='I')||(dizi[p]=='O')||(dizi[p]=='U'))
 102.      {durum=oy+"             kelimesi türkçe de?ildir büyük ünlü uyumuna uymaz"; ListBox4->Items->Add(durum);turkcedegil=1; break;}
 103.     }
 104.  }
 105.  int duzsesli=0,duzgenis=0,daryuvarlak=0;
 106.  for(int p=0;p<boy;p++)
 107.  {
 108.   if((p==3)||(p==4)||(p==5))
 109.   {
 110.    if(dizi[p]=='u')
 111.     {
 112.      if((dizi[p-1]=='b')||(dizi[p-1]=='m')||(dizi[p-1]=='v')||(dizi[p]=='p'))
 113.      {
 114.       break;
 115.      }
 116.     }
 117.    }
 118.   if(duzsesli==1)
 119.   {
 120.    if((dizi[p]=='o')||(dizi[p]=='ö')||(dizi[p]=='u')||(dizi[p]=='ü'))
 121.    {durum=oy+"             kelimesi türkçe de?ildir küçük ünlü uyumuna uymaz"; ListBox4->Items->Add(durum);turkcedegil=1; break;}
 122.   }
 123.   if(daryuvarlak==1)
 124.   {
 125.    if((dizi[p]=='a')||(dizi[p]=='e'))
 126.    {duzsesli=1; daryuvarlak=0;}
 127.    if((dizi[p]=='?')||(dizi[p]=='i')||(dizi[p]=='o')||(dizi[p]=='ö'))
 128.    {durum=oy+"             kelimesi türkçe de?ildir küçük ünlü uyumuna uymaz"; ListBox4->Items->Add(durum);turkcedegil=1; break;}
 129.   }
 130.   if(((dizi[p]=='a')||(dizi[p]=='e')||(dizi[p]=='?')||(dizi[p]=='i'))&&((duzsesli==0)||(duzgenis==0)||(daryuvarlak==0)))
 131.   {
 132.   duzsesli=1;   daryuvarlak=0;
 133.   }
 134.   if(((dizi[p]=='o')||(dizi[p]=='ö')||(dizi[p]=='u')||(dizi[p]=='ü'))&&((duzsesli==0)||(duzgenis==0)||(daryuvarlak==0)))
 135.   {
 136.   duzgenis=1; daryuvarlak=1;
 137.   }
 138.  }
 139.  if(turkcedegil==0)
 140.  {durum=oy+"             kelimesi turkce bir kelimedir"; ListBox4->Items->Add(durum);}
 141. }
 142.  
 143.  ListBox4->Items->SaveToFile("sonuc.txt");
 144. Application->MessageBox("Sonuç Dosyas? Açm?? Oldu?unuz Dosyan?n Yan?nda Olu?mu?tur","SONUÇ",MB_ICONINFORMATION);
 145. }
 146. //---------------------------------------------------------------------------
 147. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 148. {
 149. Memo1->Lines->Clear();
 150. ListBox1->Items->Clear();
 151. ListBox2->Items->Clear();
 152. ListBox3->Items->Clear();
 153. ListBox4->Items->Clear();       
 154. }
 155. //---------------------------------------------------------------------------
 156.  

 

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazartesi, 29 Ağustos 2011 18:17 )  
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do