Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Sözlük Klasik Dosyalama


Sözlük Klasik Dosyalama

Bu program C++ Builder 5 ile uyumludur.

AÇIKLAMA

Bu programın asıl amacı hash algoritması ile sözlük.txt içindeki bilgilerin yeniden sözlük1.txt içinde
organize edilmesidir.Hash algoritması kişinin kendi algoritmasıdır. Bir çeşit adres bilgisi ile direk
kelimeye erişimdir.Program öncelikle sözlük.txt den verileri okuyarak yeniden organize ederek sözlük1.txt
içine yerleştirir.Hash algoritmasında önemli olan iki kriter vardır. Birincisi dosya boyutunu azaltmak
ikincisi ise çakışma sayısının az olmasıdır.Ama ikisi birbirine karşıdır.Biraz daha açıklarsak çakışma
çok olursa daha sıkı yerleştirme yapacağından dolayı dosya boyutu küçülür ama oluşma zamanı (disket için) oldukça uzar.Eğer çakışma sayısı az olursa bu durumda oluşan dosya boyutu çok büyür ama bu sefer oluşma zamanı (disket için) oldukça azalır. Bu program disketlerde çalıştırılınca daha anlamlı olur. Olay şudurki en
iyi hash algoritmasını bulup hem oluşma zamanını hemde dosya boyutunu ortalama seviyeye çekmek gerekir.

Programın Tamamını Aşağıdaki Linkten İndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekmektedir...

Üye Kayıt

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <string.h>
 7. #include "Unit1.h"
 8.  #include <io.h>
 9.  #include <stdlib.h>
 10.  #include <conio.h>
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. #pragma package(smart_init)
 13. #pragma resource "*.dfm"
 14. TForm1 *Form1;
 15. int hesapla(char dizi[]);
 16. FILE *dosya,*dosya1;
 17.   char ingilizce[36];   int k,search,dosyabasi,tut,kontrol2;
 18.   char turkce[79];
 19.   int i;
 20.   char temp[115];
 21.   char kelime[35];
 22. //---------------------------------------------------------------------------
 23. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 24.         : TForm(Owner)
 25. {
 26. }
 27. //---------------------------------------------------------------------------
 28.  
 29. void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
 30. {
 31. Button2->Visible=False;
 32. Button3->Visible=False;
 33. Edit1->Visible=False;
 34. Edit2->Visible=False;
 35. Label1->Visible=False;
 36. Label2->Visible=False;
 37. Label3->Visible=False;
 38. }
 39. //---------------------------------------------------------------------------
 40.  
 41. void __fastcall TForm1::k1Click(TObject *Sender)
 42. {
 43. Application->Terminate();
 44. }
 45. //---------------------------------------------------------------------------
 46. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 47. { TDateTime saat=Time();
 48.   Label2->Visible=True;
 49.   Label2->Caption="Bağil Dosya Oluşturma Başladı: "+TimeToStr(saat);
 50.   Label1->Visible=False;
 51.   char kr;
 52.   int adr;   int yaz=0;
 53.  
 54.   int kontrol;
 55.  if((dosya=fopen("sozluk.txt","r"))==NULL)
 56.    exit(6);
 57.  if((dosya1=fopen("sözlük1.txt","w+"))==NULL)
 58.    exit(6);
 59.   for(i=0;i<658000;i++)
 60.   putc(32,dosya1);
 61.   while(feof(dosya)==NULL)
 62.   {
 63.   fgets(temp,115,dosya);
 64.   for(i=0;i<35;i++)
 65.   {ingilizce[i]=temp[i];}
 66.   ingilizce[35]='\0';
 67.   for(i=36;i<115;i++)
 68.     {turkce[i-36]=temp[i]; }
 69.   turkce[78]='\0';
 70.   adr=hesapla(ingilizce);
 71.   fseek(dosya1,adr*115,SEEK_SET);
 72.   kr=getc(dosya1);
 73.   fseek(dosya1,-1,SEEK_CUR);
 74.   if(kr==32){
 75.   fputs(ingilizce,dosya1);
 76.   fputs(turkce,dosya1); }
 77.   else{ yaz++;  kontrol=0;
 78.  
 79.   while(kontrol==0){
 80.   fseek(dosya1,yaz*115,SEEK_SET);
 81.   kr=getc(dosya1);
 82.   fseek(dosya1,-1,SEEK_CUR);
 83.   if(kr==32){
 84.    fputs(ingilizce,dosya1);
 85.   fputs(turkce,dosya1);kontrol=1; }
 86.   else
 87.   yaz++;}}
 88.  }/*while1 bitti*/
 89.  Label3->Visible=True;
 90.  saat=Time();
 91.  Label3->Caption="Bağil Dosya Oluşturma Bitti: "+TimeToStr(saat);
 92.  Button1->Visible=False;
 93.  Button2->Visible=True;
 94.  Button3->Visible=True;
 95.  Edit1->Visible=True;
 96.  
 97.  
 98. }
 99.  
 100. //---------------------------------------------------------------------------
 101. int hesapla(char dizi[]){
 102.   long int adres=0;int i;
 103.   for(i=0;i<35;i++)
 104.   adres=dizi[i]+adres;
 105.   adres=adres-1163;
 106.   return adres; }
 107. //---------------------------------------------------------------------------
 108. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 109. {Label1->Visible=False;
 110.  Label2->Visible=False;
 111.  Label3->Visible=False;
 112.    search=0;   tut=0;  dosyabasi=1;  kontrol2=0;
 113.  for(i=0;i<35;i++)
 114.    {kelime[i]=32;}
 115.  strcpy(kelime,Edit1->Text.c_str());
 116.  k=strlen(kelime);
 117.  for(i=0;i<k;i++)
 118.  {search=kelime[i]+search;}
 119.  for(i=0;i<35-k;i++)
 120.   {search=search+32;}
 121.  search=search-1163;
 122.  fseek(dosya1,search*115,0);
 123.  fgets(temp,115,dosya1);
 124.  for(i=0;i<35;i++)
 125.   {ingilizce[i]=temp[i];}
 126.  for(i=0;i<k;i++)
 127.    {if(kelime[i]==ingilizce[i])
 128.    tut++;}
 129.  if(tut==k)
 130.   { for(i=35;i<115;i++)
 131.    {turkce[i-35]=temp[i];}
 132.    Edit2->Visible=True;
 133.    Edit2->Text=String(turkce);
 134.    }
 135.  else{
 136.       while(kontrol2==0&&dosyabasi!=5722){ int tut2=0;
 137.       fseek(dosya1,dosyabasi*115,SEEK_SET);
 138.       fgets(temp,115,dosya1);
 139.       for(i=0;i<35;i++)
 140.       {ingilizce[i]=temp[i];}
 141.       for(i=0;i<k;i++)
 142.        {if(kelime[i]==ingilizce[i])
 143.         tut2++;}
 144.       if(tut2==k)
 145.         {for(i=35;i<115;i++)
 146.          {turkce[i-35]=temp[i];}
 147.          Edit2->Visible=True;
 148.           Edit2->Text=String(turkce);kontrol2=1;}
 149.       else dosyabasi++;}}
 150.  if(dosyabasi==5722||search==5722)
 151.  {Edit2->Text="";
 152.  ShowMessage("Böyle Bir Kelime Yok");
 153.  }
 154. }
 155. //---------------------------------------------------------------------------
 156. void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)
 157. { Label1->Visible=False; int c;
 158.   Label2->Visible=False;
 159.   Label3->Visible=False;
 160.   Edit2->Visible=False;
 161.   c=MessageDlg("Silmek istediğiniz eminmisiniz?",mtWarning,TMsgDlgButtons()<<mbYes<<mbNo,0);
 162. if(c==mrYes){  search=0;   tut=0;    dosyabasi=0;    kontrol2=0;
 163. for(i=0;i<35;i++)
 164.    {kelime[i]=32;}
 165.  strcpy(kelime,Edit1->Text.c_str());
 166.  k=strlen(kelime);
 167.  for(i=0;i<k;i++)
 168.  {search=kelime[i]+search;}
 169.  for(i=0;i<35-k;i++)
 170.   {search=search+32;}
 171.  search=search-1163;
 172.  fseek(dosya1,search*115,0);
 173.  fgets(temp,115,dosya1);
 174.  for(i=0;i<35;i++)
 175.   {ingilizce[i]=temp[i];}
 176.  for(i=0;i<k;i++)
 177.    {if(kelime[i]==ingilizce[i])
 178.    tut++;}
 179.  if(tut==k)
 180.   {fseek(dosya1,search*115,0);
 181.    for(i=0;i<115;i++)
 182.    {putc(32,dosya1);}
 183.   }
 184.  else{dosyabasi++;
 185.       while(kontrol2==0&&dosyabasi!=5722){ int tut2=0;
 186.       fseek(dosya1,dosyabasi*115,SEEK_SET);
 187.       fgets(temp,115,dosya1);
 188.       for(i=0;i<35;i++)
 189.       {ingilizce[i]=temp[i];}
 190.       for(i=0;i<k;i++)
 191.        {if(kelime[i]==ingilizce[i])
 192.         tut2++;}
 193.       if(tut2==k)
 194.         {fseek(dosya1,dosyabasi*115,SEEK_SET);
 195.          for(i=0;i<115;i++)
 196.          {putc(32,dosya1);}
 197.         kontrol2=1;}
 198.       else dosyabasi++;}}
 199.       if(dosyabasi==5722||search==5722)
 200.       ShowMessage("Zaten Böyle Bir Kelime Yok");}
 201. }
 202. //---------------------------------------------------------------------------
 203.  
 204. void __fastcall TForm1::about1Click(TObject *Sender)
 205. {
 206. Label2->Visible=False;
 207. Label3->Visible=False;
 208. Label1->Visible=True;
 209. Label1->Caption="Designed by CELAL ATALAR 2003";
 210. }
 211. //---------------------------------------------------------------------------
 212.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2011 23:28 )  
backlinktr.biz | 521: Web server is down

Error 521 Ray ID: 4c9b86e05a8da794 • 2019-04-19 02:42:43 UTC

Web server is down

You

Browser

Working
Istanbul

Cloudflare

Working
backlinktr.biz

Host

Error

What happened?

The web server is not returning a connection. As a result, the web page is not displaying.

What can I do?

If you are a visitor of this website:

Please try again in a few minutes.

If you are the owner of this website:

Contact your hosting provider letting them know your web server is not responding. Additional troubleshooting information.