Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Id Version 3-1 Çal??mas?


Id Version 3-1 Çal??mas?

Bu Program C++ Builder 5 ile uyumludur.

AÇIKLAMA

Bu program Mp3 dosyalar?ndaki id version 3.1 bilgisini çekmeye yarar. Rainbow Media Player'de kullan?lmak üzere yaz?lan bir uygulamad?r.

id version 3.1 bilgisini örnek olarak winamptan aç?klarsak liste üzerindeki bir ?ark?da wiev file info bilgisine girerseniz iki çe?it id versiyon bilgisi görürsünüz. Bu program soldaki yani id3v1 bilgisini ö?renmeye yarar.Winampta veya benzeri programlarda dosya ad? yerine listede gösterilen ?ark?n?n ad? asl?nda bu bilgide tutulur. E?er id3v2 varsa öncelikli olarak o al?n?r e?er yoksa id3v1 bilgisi al?n?r. E?er id versiyon bilgisi yoksa listede dosyan?n ad? gözükür. Program içindeki di?er cpp dosyalar?n?nda incelemesi gerekmektedir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

Unit1.cpp Kodu:

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7. #include "MP3Info.cpp"
 8. #include "MP3Info.h"
 9. #include "Unit1.h"
 10. //---------------------------------------------------------------------------
 11. #pragma package(smart_init)
 12. #pragma resource "*.dfm"
 13. TForm1 *Form1;
 14. //---------------------------------------------------------------------------
 15. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 16.         : TForm(Owner)
 17. {
 18. }
 19. //---------------------------------------------------------------------------
 20.  
 21. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 22. {
 23. OpenDialog1->Filter="Mp3 Dosyalar? (*.mp3)|*.mp3";
 24. if(OpenDialog1->Execute())
 25. {
 26. String sarki=OpenDialog1->FileName;
 27. CMP3Info naber;
 28. naber.Open(sarki);
 29. String olustur=naber.GetArtist();
 30. olustur+=" "+naber.GetTitle();
 31. Application->MessageBox(olustur.c_str(),"?ark?n?n Programlarda Görünür ?smi",MB_ICONINFORMATION);
 32. }
 33. }
 34. //---------------------------------------------------------------------------
 35.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Cumartesi, 21 Temmuz 2012 18:33 )  
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx