Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++Foto?raf Çek

Bu Program C++ Builder 5 ile uyumludur.

AÇIKLAMA

Bu program Video Componenti ile birlikte çal???r.Dolay?s?yla öncelikle video componentini kurmak
gerekir.Builder 5'te Component->Install Component seçilir.File name olan sekmeye VideoREG.cpp seçilir
Package File Name ise VideoREG.bpk seçilir. Daha olu?an proje derlenir ve install edilir.

Video Bile?enini kurduktan sonra program? çal??t?rd???n?zda kamera ayarlar?na girip çözünürlü?ü

belirleyebilirsiniz. ?deal ölçü 320*240't?r. Daha sonra çekilen fotograf C:\1.bmp ?eklinde kaydedilir.

Exe dosyas? sistem ba??ms?z oldu?undan direk çal??t?r?labilir.

Anlat?lan video component ekleme i?lemi proje olarak çal??mak isteyenler için verilmi?tir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma link "Video"
 10. #pragma resource "*.dfm"
 11. TForm1 *Form1;  bool acik;
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 14.         : TForm(Owner)
 15. {
 16. }
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18.  
 19. void __fastcall TForm1::BitBtn1Click(TObject *Sender)
 20. {
 21. if(BitBtn1->Caption=="KAMERAYI AÇ")
 22.  {
 23.    Video1->Enabled=true;
 24.    BitBtn1->Caption="KAMERAYI KAPAT";
 25.    acik=true;
 26.  }
 27. else
 28.  {
 29.    Video1->Enabled=false;
 30.    BitBtn1->Caption="KAMERAYI AÇ";
 31.    acik=false;
 32.  }        
 33. }
 34. //---------------------------------------------------------------------------
 35.  
 36. void __fastcall TForm1::BitBtn3Click(TObject *Sender)
 37. {
 38.  if(acik)
 39.  {
 40.   String dosya="C:\\1.bmp";
 41.   Video1->SaveFrameToFile(dosya);
 42.  }
 43. }
 44. //---------------------------------------------------------------------------
 45. void __fastcall TForm1::BitBtn2Click(TObject *Sender)
 46. {
 47. Video1->Enabled=true;
 48.    BitBtn1->Caption="KAMERAYI KAPAT";
 49.    Video1->ExecuteFormatDlg();
 50.    acik=true;
 51. }
 52. //---------------------------------------------------------------------------
 53.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2011 23:26 )  
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx