Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C# Poker Ka??t Da??tma


Poker Ka??t Da??tma

AÇIKLAMA

   Elinizde bir iskambil destesinin tüm ka??tlar?n? tutan 52 elemanl? bir dizi (haz?r olarak verilecektir) var.  Sizden istenen bu ka??tlardan herhangi 5 tanesini bir oyuncuya da??tman?zd?r. Ayn? ka??ttan bir elde iki tane olamaz. 

 

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

 

 1.  
 2.  
 3. using System;
 4.  
 5. using System.Collections.Generic;
 6.  
 7. using System.ComponentModel;
 8.  
 9. using System.Data;
 10.  
 11. using System.Drawing;
 12.  
 13. using System.Linq;
 14.  
 15. using System.Text;
 16.  
 17. using System.Windows.Forms;
 18.  
 19.  
 20.  
 21. namespace WindowsFormsApplication5
 22.  
 23. {
 24.  
 25.     public partial class Form1 : Form
 26.  
 27.     {
 28.  
 29.         public Form1()
 30.  
 31.         {
 32.  
 33.             InitializeComponent();
 34.  
 35.         }
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
 41.  
 42.  
 43.         string[] kartur = new string[] { "Maça", "Karo", "Sinek", "Kupa" };
 44.  
 45.  
 46.  
 47.         string[] karno = new string[] { "As", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "Vale", "K?z", "Papaz" };
 48.  
 49.  
 50.  
 51.         Random rnd = new Random();
 52.  
 53.         string[] kartlar = new string[52];
 54.  
 55.         //int t1=0,t2=0, t3=0, t4=0, t5=0;
 56.  
 57.  
 58.  
 59.         void dagit()
 60.  
 61.         {
 62.  
 63.             for (int i = 0; i < kartur.Length; i++)
 64.  
 65.             {
 66.  
 67.                 for (int x = 0; x < karno.Length; x++)
 68.  
 69.                 {
 70.  
 71.                     kartlar[i * 13 + x] = kartur[i] + "-" + karno[x];
 72.  
 73.                 }
 74.  
 75.             }
 76.  
 77.         }
 78.  
 79.  
 80.  
 81.  
 82.  
 83.  
 84.  
 85.         int newdeger;
 86.  
 87.  
 88.  
 89.         int[] kontrol=new int[20];
 90.  
 91.         int[] kontrol2 = new int[5];
 92.  
 93.  
 94.  
 95.  
 96.  
 97.         void yaz()
 98.  
 99.         { 
 100.  
 101.  
 102.  
 103.  
 104.  
 105.  
 106.  
 107.             for (int i = 0; i<kontrol.Length; i++)
 108.  
 109.             {
 110.  
 111.  
 112.  
 113.                 newdeger = rnd.Next(1, 52);
 114.  
 115.  
 116.  
 117.                 if (!kontrol.Contains(newdeger))
 118.  
 119.                 {
 120.  
 121.  
 122.  
 123.                     kontrol[i] = newdeger;
 124.  
 125.  
 126.  
 127.                     string degerw = kartlar[newdeger];
 128.  
 129.                     if (i >= 0 && i < 5)
 130.  
 131.                     {
 132.  
 133.  
 134.  
 135.                         listBox1.Items.Add(degerw);
 136.  
 137.                        int lb_1 =kontrol_et(newdeger);
 138.  
 139.                         //tut = newdeger % 14;
 140.  
 141.                         //label1.Text = tut.ToString();
 142.  
 143.                         listBox5.Items.Add(lb_1);
 144.  
 145.  
 146.  
 147.                     }
 148.  
 149.                     else if (i > 4 & i < 10)
 150.  
 151.                     {
 152.  
 153.                         listBox2.Items.Add(degerw);
 154.  
 155.                         int lb_2=kontrol_et(newdeger);
 156.  
 157.                         listBox6.Items.Add(lb_2);
 158.  
 159.                     }
 160.  
 161.                     else if (i > 9 & i < 15)
 162.  
 163.                     {
 164.  
 165.                         listBox3.Items.Add(degerw);
 166.  
 167.                         int lb_3 = kontrol_et(newdeger);
 168.  
 169.                         listBox7.Items.Add(lb_3);
 170.  
 171.                     }
 172.  
 173.                     else if (i > 14 & i < 20)
 174.  
 175.                     {
 176.  
 177.                         listBox4.Items.Add(degerw);
 178.  
 179.                         int lb_4 = kontrol_et(newdeger);
 180.  
 181.                         listBox8.Items.Add(lb_4);
 182.  
 183.                     }                 
 184.  
 185.                 }
 186.  
 187.                 else
 188.  
 189.                 {
 190.  
 191.                     i--;
 192.  
 193.                     continue;
 194.  
 195.                 }
 196.  
 197.             }
 198.  
 199.         }
 200.  
 201.         int kontrol_et (int deger)
 202.  
 203.         {
 204.  
 205.  
 206.  
 207.             if (deger >= 0 & deger < 14)
 208.  
 209.             {
 210.  
 211.                 int sonuc2 = deger+1;
 212.  
 213.                 return sonuc2;
 214.  
 215.             }
 216.  
 217.             else if (deger >= 14 & deger < 27)
 218.  
 219.             {
 220.  
 221.                 int sonuc2 = deger-12;
 222.  
 223.                 return sonuc2;
 224.  
 225.             }
 226.  
 227.             else if (deger >= 27 & deger < 40)
 228.  
 229.             {
 230.  
 231.                 int sonuc2 = deger-25;
 232.  
 233.                 return sonuc2;
 234.  
 235.             }
 236.  
 237.             else 
 238.  
 239.             {
 240.  
 241.                 int sonuc2 = deger-38;
 242.  
 243.                 return sonuc2;
 244.  
 245.             }
 246.  
 247.  
 248.  
 249.         }
 250.  
 251.  
 252.  
 253.         int birinci_kartsonucu, ikincikartsonucu, ucuncukartsonucu, dorduncukartsonucu;
 254.  
 255.  
 256.  
 257.         int kactanekartvar(ListBox hangilistbox)
 258.  
 259.         {
 260.  
 261.             int j = 0,kartlistbox = 0,yy=0;
 262.  
 263.             int toplam = 0;
 264.  
 265.  
 266.  
 267.             for (j = 0; j < 4; j++)
 268.  
 269.             {
 270.  
 271.  
 272.  
 273.                 for (kartlistbox = 0; kartlistbox < 3; kartlistbox++)
 274.  
 275.                 {
 276.  
 277.  
 278.  
 279.                     if ((j + kartlistbox + 1) < 5)
 280.  
 281.                     {
 282.  
 283.  
 284.  
 285.                         if (hangilistbox.Items[j].ToString() == hangilistbox.Items[j + kartlistbox + 1].ToString())
 286.  
 287.                         {
 288.  
 289.  
 290.  
 291.                             toplam = toplam + 1;
 292.  
 293.  
 294.  
 295.                             // degisken = degisken + 1;
 296.  
 297.  
 298.  
 299.                             //label2.Text = "dd";
 300.  
 301.                         }
 302.  
 303.                         else
 304.  
 305.                         {
 306.  
 307.  
 308.  
 309.  
 310.  
 311.                             continue;
 312.  
 313.                         }
 314.  
 315.  
 316.  
 317.                     }
 318.  
 319.  
 320.  
 321.  
 322.  
 323.  
 324.  
 325.                 }
 326.  
 327.                 if (toplam >= yy)
 328.  
 329.                 {
 330.  
 331.                     yy = toplam;
 332.  
 333.                     toplam = 0;
 334.  
 335.                 }
 336.  
 337.             }
 338.  
 339.  
 340.  
 341.  
 342.  
 343.  
 344.  
 345.             return yy;
 346.  
 347.         }
 348.  
 349.  
 350.  
 351.  
 352.  
 353.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 354.  
 355.         {
 356.  
 357.  
 358.  
 359.             foreach (Control ct in this.Controls)
 360.  
 361.             {
 362.  
 363.  
 364.  
 365.                 if (ct is ListBox)
 366.  
 367.                 {
 368.  
 369.                     (ct as ListBox).Items.Clear();
 370.  
 371.  
 372.  
 373.                 }
 374.  
 375.  
 376.  
 377.             }
 378.  
 379.             dagit();
 380.  
 381.             yaz();
 382.  
 383.  
 384.  
 385.             birinci_kartsonucu = kactanekartvar(listBox5);
 386.  
 387.             //label1.Text = birinci_kartsonucu.ToString();
 388.  
 389.  
 390.  
 391.             ikincikartsonucu = kactanekartvar(listBox6);
 392.  
 393.             ucuncukartsonucu = kactanekartvar(listBox7);
 394.  
 395.             dorduncukartsonucu = kactanekartvar(listBox8);
 396.  
 397.  
 398.  
 399.  
 400.  
 401.  
 402.  
 403.             if (birinci_kartsonucu == 0)
 404.  
 405.                 label1.Text = "Tek li";
 406.  
 407.  
 408.  
 409.             else if (birinci_kartsonucu == 1)
 410.  
 411.                 label1.Text = "2 li";
 412.  
 413.             else if (birinci_kartsonucu == 2)
 414.  
 415.                 label1.Text = "3 lü";
 416.  
 417.             else if (birinci_kartsonucu == 3)
 418.  
 419.                 label1.Text = "4 lü";
 420.  
 421.             else if (birinci_kartsonucu == 4)
 422.  
 423.                 label1.Text = "5 li";
 424.  
 425.  
 426.  
 427.             if (ikincikartsonucu == 0)
 428.  
 429.                 label2.Text = "Tek li";
 430.  
 431.             else if (ikincikartsonucu == 1)
 432.  
 433.                 label2.Text = "2 li";
 434.  
 435.             else if (ikincikartsonucu == 2)
 436.  
 437.                 label2.Text = "3 lü";
 438.  
 439.             else if (ikincikartsonucu == 3)
 440.  
 441.                 label2.Text = "4 lü";
 442.  
 443.             else if (ikincikartsonucu == 4)
 444.  
 445.                 label2.Text = "5 li";
 446.  
 447.  
 448.  
 449.  
 450.  
 451.  
 452.  
 453.             if (ucuncukartsonucu == 0)
 454.  
 455.                 label3.Text = "Tek li";
 456.  
 457.             else if (ucuncukartsonucu == 1)
 458.  
 459.                 label3.Text = "2 li";
 460.  
 461.             else if (ucuncukartsonucu == 2)
 462.  
 463.                 label3.Text = "3 lü";
 464.  
 465.             else if (ucuncukartsonucu == 3)
 466.  
 467.                 label3.Text = "4 lü";
 468.  
 469.             else if (ucuncukartsonucu == 4)
 470.  
 471.                 label3.Text = "5 li";
 472.  
 473.  
 474.  
 475.             if (dorduncukartsonucu == 0)
 476.  
 477.                 label4.Text = "Tek li";
 478.  
 479.             else if (dorduncukartsonucu == 1)
 480.  
 481.                 label4.Text = "2 li";
 482.  
 483.             else if (dorduncukartsonucu == 2)
 484.  
 485.                 label4.Text = "3 lü";
 486.  
 487.             else if (dorduncukartsonucu == 3)
 488.  
 489.                 label4.Text = "4 lü";
 490.  
 491.             else if (dorduncukartsonucu == 4)
 492.  
 493.                 label4.Text = "5 li";
 494.  
 495.  
 496.  
 497.         }
 498.  
 499. }
 500.  
 501. }

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Çarşamba, 07 Eylül 2011 16:01 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.