Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C# Poker Ka??t Da??tma


Poker Ka??t Da??tma

AÇIKLAMA

   Elinizde bir iskambil destesinin tüm ka??tlar?n? tutan 52 elemanl? bir dizi (haz?r olarak verilecektir) var.  Sizden istenen bu ka??tlardan herhangi 5 tanesini bir oyuncuya da??tman?zd?r. Ayn? ka??ttan bir elde iki tane olamaz. 

 

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

 

 1.  
 2.  
 3. using System;
 4.  
 5. using System.Collections.Generic;
 6.  
 7. using System.ComponentModel;
 8.  
 9. using System.Data;
 10.  
 11. using System.Drawing;
 12.  
 13. using System.Linq;
 14.  
 15. using System.Text;
 16.  
 17. using System.Windows.Forms;
 18.  
 19.  
 20.  
 21. namespace WindowsFormsApplication5
 22.  
 23. {
 24.  
 25.     public partial class Form1 : Form
 26.  
 27.     {
 28.  
 29.         public Form1()
 30.  
 31.         {
 32.  
 33.             InitializeComponent();
 34.  
 35.         }
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
 41.  
 42.  
 43.         string[] kartur = new string[] { "Maça", "Karo", "Sinek", "Kupa" };
 44.  
 45.  
 46.  
 47.         string[] karno = new string[] { "As", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "Vale", "K?z", "Papaz" };
 48.  
 49.  
 50.  
 51.         Random rnd = new Random();
 52.  
 53.         string[] kartlar = new string[52];
 54.  
 55.         //int t1=0,t2=0, t3=0, t4=0, t5=0;
 56.  
 57.  
 58.  
 59.         void dagit()
 60.  
 61.         {
 62.  
 63.             for (int i = 0; i < kartur.Length; i++)
 64.  
 65.             {
 66.  
 67.                 for (int x = 0; x < karno.Length; x++)
 68.  
 69.                 {
 70.  
 71.                     kartlar[i * 13 + x] = kartur[i] + "-" + karno[x];
 72.  
 73.                 }
 74.  
 75.             }
 76.  
 77.         }
 78.  
 79.  
 80.  
 81.  
 82.  
 83.  
 84.  
 85.         int newdeger;
 86.  
 87.  
 88.  
 89.         int[] kontrol=new int[20];
 90.  
 91.         int[] kontrol2 = new int[5];
 92.  
 93.  
 94.  
 95.  
 96.  
 97.         void yaz()
 98.  
 99.         { 
 100.  
 101.  
 102.  
 103.  
 104.  
 105.  
 106.  
 107.             for (int i = 0; i<kontrol.Length; i++)
 108.  
 109.             {
 110.  
 111.  
 112.  
 113.                 newdeger = rnd.Next(1, 52);
 114.  
 115.  
 116.  
 117.                 if (!kontrol.Contains(newdeger))
 118.  
 119.                 {
 120.  
 121.  
 122.  
 123.                     kontrol[i] = newdeger;
 124.  
 125.  
 126.  
 127.                     string degerw = kartlar[newdeger];
 128.  
 129.                     if (i >= 0 && i < 5)
 130.  
 131.                     {
 132.  
 133.  
 134.  
 135.                         listBox1.Items.Add(degerw);
 136.  
 137.                        int lb_1 =kontrol_et(newdeger);
 138.  
 139.                         //tut = newdeger % 14;
 140.  
 141.                         //label1.Text = tut.ToString();
 142.  
 143.                         listBox5.Items.Add(lb_1);
 144.  
 145.  
 146.  
 147.                     }
 148.  
 149.                     else if (i > 4 & i < 10)
 150.  
 151.                     {
 152.  
 153.                         listBox2.Items.Add(degerw);
 154.  
 155.                         int lb_2=kontrol_et(newdeger);
 156.  
 157.                         listBox6.Items.Add(lb_2);
 158.  
 159.                     }
 160.  
 161.                     else if (i > 9 & i < 15)
 162.  
 163.                     {
 164.  
 165.                         listBox3.Items.Add(degerw);
 166.  
 167.                         int lb_3 = kontrol_et(newdeger);
 168.  
 169.                         listBox7.Items.Add(lb_3);
 170.  
 171.                     }
 172.  
 173.                     else if (i > 14 & i < 20)
 174.  
 175.                     {
 176.  
 177.                         listBox4.Items.Add(degerw);
 178.  
 179.                         int lb_4 = kontrol_et(newdeger);
 180.  
 181.                         listBox8.Items.Add(lb_4);
 182.  
 183.                     }                 
 184.  
 185.                 }
 186.  
 187.                 else
 188.  
 189.                 {
 190.  
 191.                     i--;
 192.  
 193.                     continue;
 194.  
 195.                 }
 196.  
 197.             }
 198.  
 199.         }
 200.  
 201.         int kontrol_et (int deger)
 202.  
 203.         {
 204.  
 205.  
 206.  
 207.             if (deger >= 0 & deger < 14)
 208.  
 209.             {
 210.  
 211.                 int sonuc2 = deger+1;
 212.  
 213.                 return sonuc2;
 214.  
 215.             }
 216.  
 217.             else if (deger >= 14 & deger < 27)
 218.  
 219.             {
 220.  
 221.                 int sonuc2 = deger-12;
 222.  
 223.                 return sonuc2;
 224.  
 225.             }
 226.  
 227.             else if (deger >= 27 & deger < 40)
 228.  
 229.             {
 230.  
 231.                 int sonuc2 = deger-25;
 232.  
 233.                 return sonuc2;
 234.  
 235.             }
 236.  
 237.             else 
 238.  
 239.             {
 240.  
 241.                 int sonuc2 = deger-38;
 242.  
 243.                 return sonuc2;
 244.  
 245.             }
 246.  
 247.  
 248.  
 249.         }
 250.  
 251.  
 252.  
 253.         int birinci_kartsonucu, ikincikartsonucu, ucuncukartsonucu, dorduncukartsonucu;
 254.  
 255.  
 256.  
 257.         int kactanekartvar(ListBox hangilistbox)
 258.  
 259.         {
 260.  
 261.             int j = 0,kartlistbox = 0,yy=0;
 262.  
 263.             int toplam = 0;
 264.  
 265.  
 266.  
 267.             for (j = 0; j < 4; j++)
 268.  
 269.             {
 270.  
 271.  
 272.  
 273.                 for (kartlistbox = 0; kartlistbox < 3; kartlistbox++)
 274.  
 275.                 {
 276.  
 277.  
 278.  
 279.                     if ((j + kartlistbox + 1) < 5)
 280.  
 281.                     {
 282.  
 283.  
 284.  
 285.                         if (hangilistbox.Items[j].ToString() == hangilistbox.Items[j + kartlistbox + 1].ToString())
 286.  
 287.                         {
 288.  
 289.  
 290.  
 291.                             toplam = toplam + 1;
 292.  
 293.  
 294.  
 295.                             // degisken = degisken + 1;
 296.  
 297.  
 298.  
 299.                             //label2.Text = "dd";
 300.  
 301.                         }
 302.  
 303.                         else
 304.  
 305.                         {
 306.  
 307.  
 308.  
 309.  
 310.  
 311.                             continue;
 312.  
 313.                         }
 314.  
 315.  
 316.  
 317.                     }
 318.  
 319.  
 320.  
 321.  
 322.  
 323.  
 324.  
 325.                 }
 326.  
 327.                 if (toplam >= yy)
 328.  
 329.                 {
 330.  
 331.                     yy = toplam;
 332.  
 333.                     toplam = 0;
 334.  
 335.                 }
 336.  
 337.             }
 338.  
 339.  
 340.  
 341.  
 342.  
 343.  
 344.  
 345.             return yy;
 346.  
 347.         }
 348.  
 349.  
 350.  
 351.  
 352.  
 353.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 354.  
 355.         {
 356.  
 357.  
 358.  
 359.             foreach (Control ct in this.Controls)
 360.  
 361.             {
 362.  
 363.  
 364.  
 365.                 if (ct is ListBox)
 366.  
 367.                 {
 368.  
 369.                     (ct as ListBox).Items.Clear();
 370.  
 371.  
 372.  
 373.                 }
 374.  
 375.  
 376.  
 377.             }
 378.  
 379.             dagit();
 380.  
 381.             yaz();
 382.  
 383.  
 384.  
 385.             birinci_kartsonucu = kactanekartvar(listBox5);
 386.  
 387.             //label1.Text = birinci_kartsonucu.ToString();
 388.  
 389.  
 390.  
 391.             ikincikartsonucu = kactanekartvar(listBox6);
 392.  
 393.             ucuncukartsonucu = kactanekartvar(listBox7);
 394.  
 395.             dorduncukartsonucu = kactanekartvar(listBox8);
 396.  
 397.  
 398.  
 399.  
 400.  
 401.  
 402.  
 403.             if (birinci_kartsonucu == 0)
 404.  
 405.                 label1.Text = "Tek li";
 406.  
 407.  
 408.  
 409.             else if (birinci_kartsonucu == 1)
 410.  
 411.                 label1.Text = "2 li";
 412.  
 413.             else if (birinci_kartsonucu == 2)
 414.  
 415.                 label1.Text = "3 lü";
 416.  
 417.             else if (birinci_kartsonucu == 3)
 418.  
 419.                 label1.Text = "4 lü";
 420.  
 421.             else if (birinci_kartsonucu == 4)
 422.  
 423.                 label1.Text = "5 li";
 424.  
 425.  
 426.  
 427.             if (ikincikartsonucu == 0)
 428.  
 429.                 label2.Text = "Tek li";
 430.  
 431.             else if (ikincikartsonucu == 1)
 432.  
 433.                 label2.Text = "2 li";
 434.  
 435.             else if (ikincikartsonucu == 2)
 436.  
 437.                 label2.Text = "3 lü";
 438.  
 439.             else if (ikincikartsonucu == 3)
 440.  
 441.                 label2.Text = "4 lü";
 442.  
 443.             else if (ikincikartsonucu == 4)
 444.  
 445.                 label2.Text = "5 li";
 446.  
 447.  
 448.  
 449.  
 450.  
 451.  
 452.  
 453.             if (ucuncukartsonucu == 0)
 454.  
 455.                 label3.Text = "Tek li";
 456.  
 457.             else if (ucuncukartsonucu == 1)
 458.  
 459.                 label3.Text = "2 li";
 460.  
 461.             else if (ucuncukartsonucu == 2)
 462.  
 463.                 label3.Text = "3 lü";
 464.  
 465.             else if (ucuncukartsonucu == 3)
 466.  
 467.                 label3.Text = "4 lü";
 468.  
 469.             else if (ucuncukartsonucu == 4)
 470.  
 471.                 label3.Text = "5 li";
 472.  
 473.  
 474.  
 475.             if (dorduncukartsonucu == 0)
 476.  
 477.                 label4.Text = "Tek li";
 478.  
 479.             else if (dorduncukartsonucu == 1)
 480.  
 481.                 label4.Text = "2 li";
 482.  
 483.             else if (dorduncukartsonucu == 2)
 484.  
 485.                 label4.Text = "3 lü";
 486.  
 487.             else if (dorduncukartsonucu == 3)
 488.  
 489.                 label4.Text = "4 lü";
 490.  
 491.             else if (dorduncukartsonucu == 4)
 492.  
 493.                 label4.Text = "5 li";
 494.  
 495.  
 496.  
 497.         }
 498.  
 499. }
 500.  
 501. }

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Çarşamba, 07 Eylül 2011 16:01 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.