Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C# C# İle Veritabanı Projesi


C# İle Veritabanı Projesi

AÇIKLAMA

C# dilinde yazılan bu programda uygulama klasöründe bulunan veritabanına (Microsoft Access) erişim sağlanmış ve bir proje geliştirilmeye çalışılmıştır. Yönetici şifresi "1" dir. Programda C# programlama dili üzerinden access veritabanı erişim, kayıt ekleme, kayıt arama, kayıt silme ve kayıt düzenleme gibi işlemler yapılmıştır.

 

Programın Tamamını Aşağıdaki Linkten İndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekmektedir...

Üye Kayıt 

Program Kodu:

 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.ComponentModel;
 4. using System.Data;
 5. using System.Drawing;
 6. using System.Text;
 7. using System.Windows.Forms;
 8. using System.Data.OleDb;
 9.  
 10. namespace yazılım
 11. {
 12.     public partial class Form1 : Form
 13.     {
 14.         public Form2 f2;
 15.         //public Form3 f3;
 16.         OleDbConnection conn = new OleDbConnection("provider = Microsoft.Jet.OleDb.4.0; Data Source= stok.mdb");
 17.         //Access baglantısı olusturur
 18.      
 19.         int column = 0;
 20.         int row = 0;
 21.         //int total = 0;
 22.         //int row2 = 0;
 23.         //int num3;
 24.         //int num2;
 25.         //int son;
 26.        
 27.        
 28.         public Form1()
 29.         {
 30.            
 31.             InitializeComponent();
 32.         }
 33.  
 34.         private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
 35.         {
 36.            
 37.             textBox1.Visible = false;
 38.            // textBox2.Visible = false;
 39.             groupBox3.Visible = false;
 40.            
 41.         }
 42.  
 43.  
 44.       
 45.  
 46.     
 47.  
 48.        
 49.  
 50.         private void radioButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
 51.         {
 52.             groupBox3.Visible = true;
 53.             dataGridView1.Rows.Clear();
 54.           
 55.  
 56.             row = 0;
 57.  
 58.             conn.Open();
 59.             string sql;
 60.             sql = "select * from personel2";
 61.             OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sql, conn);
 62.             OleDbDataReader mrdr;
 63.             mrdr = cmd.ExecuteReader();
 64.  
 65.             while (mrdr.Read() == true)
 66.             {
 67.  
 68.                 dataGridView1.Rows.Add();
 69.                 dataGridView1[column++, row].Value = (string)mrdr["adi"];
 70.                 dataGridView1[column++, row].Value = (string)mrdr["soyadi"];
 71.              
 72.               //  dataGridView1[column++, row].Value = (mrdr["ceptel"]).ToString();
 73.                 //dataGridView1[column++, row].Value = (mrdr["evtel"]).ToString();
 74.                 //dataGridView1[column++, row].Value = (string)mrdr["email"];
 75.                // dataGridView1[column++, row].Value = (string)mrdr["adres"];
 76.                 dataGridView1[column++, row].Value = (string)mrdr["cinsiyet"];
 77.  
 78.                 row++;
 79.                 column = 0;
 80.  
 81.             }
 82.  
 83.             mrdr.Close();
 84.             conn.Close();
 85.  
 86.         }
 87.  
 88.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 89.         {
 90.             Application.Exit();//uygulamayı kapatır.
 91.  
 92.         }
 93.  
 94.         private void radioButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
 95.         {
 96.             textBox1.Visible = true;
 97.             //textBox2.Visible = false;
 98.             groupBox3.Visible = false;
 99.             textBox1.Focus();
 100.         }
 101.      
 102.       
 103.  
 104.         private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
 105.         {
 106.             if (e.KeyChar == 13)
 107.             {
 108.                 try
 109.                 {
 110.                     int pass = int.Parse(textBox1.Text);
 111.  
 112.                     if (pass == 1)
 113.                     {
 114.                         string date3 = (monthCalendar1.SelectionStart.ToShortDateString());
 115.                         f2 = new Form2(conn, date3);
 116.                         f2.Show();
 117.                         conn.Close();
 118.  
 119.                     }
 120.                     else
 121.                     {
 122.                         MessageBox.Show("Doğru Şifreyi Giriniz");
 123.                         textBox1.Text = "";
 124.                     }
 125.                 }
 126.                 catch (Exception en)
 127.                 {
 128.                     MessageBox.Show(en.Message);
 129.                 }
 130.             }
 131.             conn.Close();
 132.         }
 133.  
 134.         private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
 135.         {
 136.             try
 137.             {
 138.                 //veri tabanındaki verileri okuma komutu
 139.                 OleDbCommand veri2 = new OleDbCommand("SELECT * FROM product ORDER BY pid", conn);
 140.                 OleDbDataReader oku = null;
 141.                 conn.Open();//baglanti acar
 142.                 oku = veri2.ExecuteReader();//veri aktarma komutu calisir
 143.                // listView2.Items.Clear();//listview deki verileri temizler
 144.                 while (oku.Read())//veri tabanindaki verileri listview e yazdiran dongu
 145.                 {
 146.                     ListViewItem urunItem = new ListViewItem(oku["pid"].ToString());
 147.                     urunItem.SubItems.Add(oku["pname"].ToString());
 148.                     urunItem.SubItems.Add(oku["pprice"].ToString());
 149.                     urunItem.SubItems.Add(oku["psayi"].ToString());
 150.  
 151.  
 152.  
 153.                   //  listView2.Items.Add(urunItem);
 154.                 }
 155.  
 156.                 conn.Close();//baglanti kapatir
 157.             }
 158.             catch
 159.             {
 160.                 MessageBox.Show("Veri Tabaniyla Baglanti Kurulamadi.\nProgramin bulundugu dizinde kayit.mdb\ndosyasinin bulundugundan emin olun\nve programi tekrar baslatin");
 161.             }
 162.         }
 163.  
 164.         private void radioButton3_CheckedChanged_1(object sender, EventArgs e)
 165.         {
 166.             //textBox2.Visible = true;
 167.             textBox1.Visible = false;
 168.             groupBox3.Visible = false;
 169.             //textBox2.Focus();
 170.         }
 171.  
 172.         private void textBox2_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
 173.         {
 174.             if (e.KeyChar == 13)
 175.             {
 176.                 try
 177.                 {
 178.                    // int pass = int.Parse(textBox2.Text);
 179.  
 180.                     //if (pass == 1)
 181.                     {
 182.                         string date4 = (monthCalendar1.SelectionStart.ToShortDateString());
 183.                         //f3 = new Form3(conn, date4);
 184.                         //f3.Show();
 185.                         conn.Close();
 186.  
 187.                     }
 188.                     //else
 189.                     {
 190.                         MessageBox.Show("Doğru Şifreyi Giriniz");
 191.                        // textBox2.Text = "";
 192.                     }
 193.                 }
 194.                 catch (Exception en)
 195.                 {
 196.                     MessageBox.Show(en.Message);
 197.                 }
 198.             }
 199.             conn.Close();
 200.         }
 201.  
 202.         private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
 203.         {
 204.  
 205.         }
 206.  
 207.       
 208.  
 209.        
 210.     }
 211. }

SONRAKİ SAYFA

 

Yorumlar (2)
 • turguttok61  - tesekkürler
  Eline koluna saglık tamda bana lazım olan programı atmıssınız ne kadar tesekkür etsek azdır
 • mfyildiz  - C# BİRBİRİNE BAĞLI DEĞİŞKEN HATALARI
  Merhaba Arkadaşlar 1. PROBLEM : C# Formumda Birden fazla checkbox var. ve bu checkbox lardan herhangi birin işaretleyince aktif olan butonun var. Sorun Şu : Checkboxlardan birinin işaretini kaldıdırdığımda diğer checkboxlar işaretli olmasına rağmen butonum pasife dönüşüyor. Butonumun Bütün checkboxları birlikte takip etmesi için kodumu nasıl değiştirmem gerekiyor. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) { Do_Checked(); } private void Do_Checked() { button2.Enabled = checkBox1.Checked; } private void Form1_Load(Object sender, EventArgs e) { Do_Checked(); } private void checkBox2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) { Do_Checked2(); } private void Do_Checked2() { button2.Enabled = checkBox2.Checked; } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2. PROBLEM. Web Client İle Download İşlemini "Download" Klasörüne Kaydetmesini (Mevcut Kodda Direk Programımın Yüklü Olduğu Klasöre Yapıyor) nasıl sağlarım. (Download Klasörü Varsa İçine, Yoksa Oluşturup İçine Kaydedecek. ve Birden Fazla Dosyayı Aynı Anda İndirecek. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// private void button4_Click(object sender, EventArgs e) { WebClient indir = new WebClient(); Uri yol = new Uri("http://files.hamrick.com/vuex3295.exe";); indir.DownloadProgressChanged += new DownloadProgressChangedEventHandler(DosyaIndir); indir.DownloadFileCompleted += new AsyncCompletedEventHandler(Indirildi); string kaydet = yol.ToString().Substring(yol.ToString().LastIndexOf('/') + 1); indir.DownloadFileAsync(yol, kaydet); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 3. PROBLEM Herhangi bir labele (formumda label5) sistemdeki bir exe'nin versiyonunu nasıl yazdırırım. Sistemde o exe yok ise text'i = "Program Bulunamadı" olsun. Projem Aşağıdadır. Şimdiden Teşekkürler. https://drive.google.com/file/d/0B5HS0emQKpGYZy1sOGU3aF9lOTA/view?usp=sharing
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Salı, 14 Ağustos 2012 04:17 )  
amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım