Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Java Java Danışman Programı


Java Danışman Programı

AÇIKLAMA

Bu program javada genel amaçlı olarak danışman hocaların öğrenci ile ilgili işlemleri yaptıkları işleri Java Application olarak gösteren bir uygulamadir.

Programın Bankaci Programının Çalışma Mantığına oldukça benzerdir.

Çalışma Mantığını

Linki Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekmektedir...

Üye Kayıt

öğrenebilirsiniz.

Program Kodu:

 1.  
 2. import  javax.swing.JOptionPane;
 3. class Ogrenci{
 4.     public String isim,soyisim;
 5.     public int ogrno;
 6.     public float notortalamasi;
 7.     public int kredi;
 8.     public int tur,mat,tar,spor;
 9. public  Ogrenci()
 10.     {
 11.     isim="";
 12.     soyisim="";
 13.     ogrno=0;
 14.     notortalamasi=0;
 15.     kredi=0;
 16.     tur=0;
 17.     mat=0;
 18.     tar=0;
 19.     spor=0;
 20.     }
 21.    public void setle(int ogno,String ogisim,String ogsoyisim,float gec,int kre)
 22.     {
 23.     ogrno=ogno;
 24.     isim=ogisim;
 25.     soyisim=ogsoyisim;
 26.     notortalamasi=gec;
 27.     kredi=kre;
 28. }
 29. public int numaragonder()
 30. {
 31.     return ogrno;
 32. }
 33. public int cektur()
 34. {
 35.     return tur;
 36. }
 37. public void yaztur()
 38. {
 39.     tur=1;
 40. }
 41. public void yazmat()
 42. {
 43.     mat=1;
 44. }
 45. public void yaztar()
 46. {
 47.     tar=1;
 48. }
 49. public void yazspor()
 50. {
 51.     spor=1;
 52. }
 53. public int cekmat()
 54. {
 55.     return mat;
 56. }
 57. public int cektar()
 58. {
 59.     return tar;
 60. }
 61. public int cekspor()
 62. {
 63.     return spor;
 64. }
 65. public String ogrencihesap()
 66. {
 67.     String yaz="İsim:"+isim+"\n"+"Soyisim:"+soyisim+"\n"+"Öğrenci No:"+ogrno+"\n"+"Not Ortalaması:"+notortalamasi+"\n"+"Alabileceği Kredi:"+kredi+"\n";
 68.     if(tur==1)
 69.     yaz+="Türkçe Dersi Kredi Olarak Alınmıştır\n";
 70.     if(mat==1)
 71.     yaz+="Matematik Dersi Kredi Olarak Alınmıştır\n";
 72.     if(tar==1)
 73.     yaz+="Tarih Dersi Kredi Olarak Alınmıştır\n";
 74.     if(spor==1)
 75.     yaz+="Spor Dersi Kredi Olarak Alınmıştır\n";
 76.     return yaz;
 77. }
 78. public int kredicek()
 79. {
 80.     return kredi;
 81.    
 82. }
 83. public String krediyazdir()
 84. {
 85.     String yaz="Bu Öğrencinin Alabileceği Kredi Sayısı: "+kredi;
 86.     return yaz;
 87. }
 88. public void krediyaz(int kredisi)
 89. {
 90.     kredi=kredisi;
 91. }
 92. }
 93. public class Danisman {
 94.  
 95.     private int sifre,danismanno;
 96.     private String isim,soyisim;
 97.     private int danismansayisi=0;
 98.     private int ogrencisayisi=0;
 99.     public int ogrencisayisi()
 100.     {
 101.     return ogrencisayisi;
 102.     }
 103.     public Danisman()
 104.     {
 105.       isim="";
 106.       soyisim="";
 107.       sifre=0;
 108.       danismanno=0;
 109.     }
 110.     public int DanismanSifresi()
 111.     {
 112.     return sifre;
 113.     }
 114.     public void ogrencisayisiduzelt(int p)
 115.     {
 116.     ogrencisayisi=p;
 117.     }
 118.     public void atama ( String Isim, String Soyisim, int Sifre,int Danismanno)
 119.     {
 120.         isim=Isim;
 121.         soyisim=Soyisim;
 122.         sifre=Sifre;
 123.         danismanno=Danismanno;
 124.     }
 125.     private static String ana_menu()
 126.     {
 127.      return "1.Danışman Ekle\n2.Danışman Hesabı\n3.Çıkış";
 128.     }
 129.    
 130.     private static String danisman_menu()
 131.     {
 132.         return "1.Öğrenci Ekle\n2.Öğrenci Bilgisi\n3.Ders Ekleme\n4.Öğrenci Bilgi Değiştirme\n5.Çıkış";
 133.     }
 134.         private static String ders_menu()
 135.     {
 136.         return "1.Türkçe(2 Kredi)\n2.Matematik (2 Kredi)\n3.Tarih (1 Kredi)\n4.Spor (1 Kredi)\n5.Çıkış";
 137.     }
 138.  
 139.    
 140.     public static void main(String args[])
 141. {
 142.     int danismansayisi=0;
 143.     int anamenu,sifre,sifretekrar;int danismanno=-1;
 144.     boolean dongu=true;
 145.     String isim,soyisim;
 146.     Danisman Danismanlar[]=new Danisman[10];
 147.     Ogrenci Ogrenciler[]=new Ogrenci[400];
 148.  
 149.     for(int a=0;a<Danismanlar.length;a++)
 150.         {
 151.          Danismanlar[a]=new Danisman();    
 152.         }
 153.     for(int b=0;b<Ogrenciler.length;b++)
 154.     Ogrenciler[b]=new Ogrenci();
 155.         
 156. while(dongu)
 157. {
 158.     anamenu=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(ana_menu()));
 159.     while(anamenu<1||anamenu>3)
 160.     {
 161.     anamenu=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(ana_menu()));            
 162.     }
 163.     if(anamenu==1)
 164.     {
 165.     isim=JOptionPane.showInputDialog("İsminizi Giriniz");
 166.     soyisim=JOptionPane.showInputDialog("Soyisminizi Giriniz");
 167.     sifre=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Şifrenizi Giriniz"));
 168.     sifretekrar=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Şifreyi Tekrar Giriniz"));
 169.     if(sifre!=sifretekrar)
 170.     {
 171.     JOptionPane.showMessageDialog(null,"Girilen Şifreler Uyuşmuyor Hesap Açılmamıştır","Hesap Açılamadı",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 172.     }
 173.     else if(danismansayisi>=10)
 174.     {
 175.     JOptionPane.showMessageDialog(null,"Programdaki 10 Kişilik Danışman Kontenjani Dolmuştur","Hesap Açılamadı",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 176.     }
 177.     else
 178.     {
 179.     danismanno++;
 180.     Danismanlar[danismanno].atama(isim,soyisim,sifre,danismanno);
 181.     String bas="İsim:"+isim+"\n"+"Soyisim:"+soyisim+"\n"+"Şifre:"+sifre+"\n"+"Hesapno:"+danismanno;
 182.     JOptionPane.showMessageDialog(null,bas,"Hesap Açıldı",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 183.     }
 184.    }
 185.    if(anamenu==2)
 186.    {
 187.        int hesapno=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Hesap Numaranızı Giriniz"));
 188.        int sifreone=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Şifrenizi Giriniz"));
 189.        int anasifre=Danismanlar[hesapno].DanismanSifresi();
 190.        if(anasifre!=sifreone)
 191.        {
 192.        JOptionPane.showMessageDialog(null,"Şifre Yanlış Girilmiştir","Giriş Yapılmadı",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 193.     }
 194.     else
 195.    {//else bas
 196.    boolean dongu2=true;
 197.    while(dongu2)
 198.    {
 199.        int danismanmenu=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(danisman_menu()));
 200.        if(danismanmenu==1)
 201.        {
 202.         int kredi;
 203.         int ogrno=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ögrenci Numarasını Giriniz"));
 204.         String ogrisim=JOptionPane.showInputDialog("Öğrenci İsmini Giriniz");
 205.         String ogrsoyisim=JOptionPane.showInputDialog("Öğrenci Soyismini Giriniz");
 206.         float notorta=Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Öğrencinin Not Ortalamasını Giriniz"));
 207.          if(notorta>=3.5)
 208.      kredi=6;
 209.      else if(notorta>=3&&notorta<=3.49)
 210.      kredi=4;
 211.      else
 212.      kredi=0;
 213.         int cek=Danismanlar[hesapno].ogrencisayisi();
 214.         if(cek<40)
 215.         {
 216.         Ogrenciler[hesapno*40+cek].setle(ogrno,ogrisim,ogrsoyisim,notorta,kredi);
 217.         Danismanlar[hesapno].ogrencisayisiduzelt(cek++);
 218.         JOptionPane.showMessageDialog(null,"Öğrenci Eklenmiştir","İşlem Tamam",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 219.      }
 220.      else
 221.       JOptionPane.showMessageDialog(null,"Sizin İçin Ayrılan 40 Kişilik Kontenjan Doludur","uyarı",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 222.     }
 223.     if(danismanmenu==2)
 224.     {
 225.      int ogrencino=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ögrenci Numarasını Giriniz"));
 226.      int a;
 227.      for(a=hesapno*40;a<hesapno*40+40;a++)
 228.      {
 229.      int yakala=Ogrenciler[a].numaragonder();
 230.      if(yakala==ogrencino)
 231.      JOptionPane.showMessageDialog(null,Ogrenciler[a].ogrencihesap(),"Öğrenci Hesabı",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); break;
 232.      }
 233.     }
 234.     if(danismanmenu==3)
 235.     {
 236.      int kredi=0;
 237.      int ogrencino=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ögrenci Numarasını Giriniz"));
 238.      int a;
 239.      for(a=hesapno*40;a<hesapno*40+40;a++)
 240.      {
 241.      int yakala=Ogrenciler[a].numaragonder();
 242.      if(yakala==ogrencino)
 243.      {
 244.      kredi=Ogrenciler[a].kredicek();
 245.      JOptionPane.showMessageDialog(null,Ogrenciler[a].krediyazdir(),"Bilgilendirme",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 246.      break;
 247.      }
 248.      }
 249.      boolean dongu3=true;
 250.      while(dongu3)
 251.      {
 252.      int dersmenu=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(ders_menu()));
 253.      if(dersmenu==1&&kredi>=2)
 254.      {
 255.          if(Ogrenciler[a].cektur()==0)
 256.          {
 257.      JOptionPane.showMessageDialog(null,"Türkçe Dersi Öğrenciye Eklenmiştir","Bilgilendirme",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 258.      kredi=kredi-2;    
 259.      Ogrenciler[a].yaztur();
 260.         }
 261.         else
 262.         JOptionPane.showMessageDialog(null,"Öğrenci Bu Dersi Zaten Almıştır","Bilgilendirme",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 263.      }    
 264.      if(dersmenu==2&&kredi>=2)
 265.      {
 266.          if(Ogrenciler[a].cekmat()==0)
 267.          {
 268.      JOptionPane.showMessageDialog(null,"Matematik Dersi Öğrenciye Eklenmiştir","Bilgilendirme",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 269.      kredi=kredi-2;
 270.      Ogrenciler[a].yazmat();
 271.        }
 272.        else
 273.        JOptionPane.showMessageDialog(null,"Öğrenci Bu Dersi Zaten Almıştır","Bilgilendirme",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 274.      }
 275.      if(dersmenu==3&&kredi>=1)
 276.      {
 277.          if(Ogrenciler[a].cektar()==0)
 278.          {
 279.      JOptionPane.showMessageDialog(null,"Tarih Dersi Öğrenciye Eklenmiştir","Bilgilendirme",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 280.      kredi=kredi-1;
 281.      Ogrenciler[a].yaztar();
 282.         }
 283.         else
 284.         JOptionPane.showMessageDialog(null,"Öğrenci Bu Dersi Zaten Almıştır","Bilgilendirme",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 285.      }
 286.       if(dersmenu==4&&kredi>=1)
 287.      {
 288.      if(Ogrenciler[a].cekspor()==0)
 289.      {
 290.      JOptionPane.showMessageDialog(null,"Spor Dersi Öğrenciye Eklenmiştir","Bilgilendirme",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 291.      kredi=kredi-1;
 292.      Ogrenciler[a].yazspor();
 293.      }
 294.      else
 295.         JOptionPane.showMessageDialog(null,"Öğrenci Bu Dersi Zaten Almıştır","Bilgilendirme",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 296.      }
 297.      if(kredi==0)
 298.      {
 299.      JOptionPane.showMessageDialog(null,"Bu Öğrenci İçin Kredi Alma İmkani Ya Yoktur Yada Bitmiştir","Bilgilendirme",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 300.      dongu3=false;
 301.      }    
 302.      if(dersmenu==5)
 303.      {
 304.      dongu3=false;
 305.      }
 306.      Ogrenciler[a].krediyaz(kredi);
 307.      }//while sonu    
 308.     }
 309.     if(danismanmenu==4)
 310.     {
 311.     int ogrencino=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ögrenci Numarasını Giriniz"));
 312.     JOptionPane.showMessageDialog(null,"Değiştirmek İstediğiniz Bilgiler İçin Yeni Girişleri Değiştirmek İstemiyorsanız Eski Bilgileri Aynen Yazınız","Dikkat",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);    
 313.     int ogr=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ögrenci Numarasını Giriniz"));
 314.      isim=JOptionPane.showInputDialog("Ögrencinin İsmini Giriniz");
 315.      soyisim=JOptionPane.showInputDialog("Ögrencinin Soyismini Giriniz");
 316.     float notorta=Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Öğrencinin Not Ortalamasını Giriniz"));
 317.     int kredi=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ögrenci İçin Kredi Giriniz"));
 318.     int a;
 319.      for(a=hesapno*40;a<hesapno*40+40;a++)
 320.      {
 321.      int yakala=Ogrenciler[a].numaragonder();
 322.      if(yakala==ogrencino)
 323.      {
 324.      Ogrenciler[a].setle(ogr,isim,soyisim,notorta,kredi);
 325.      JOptionPane.showMessageDialog(null,Ogrenciler[a].ogrencihesap(),"Öğrenci Hesabı",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); break;
 326.      }
 327.      }
 328.     }
 329.     if(danismanmenu==5)
 330.     {
 331.         dongu2=false;
 332.     }
 333.    }//while sonu
 334.   }//else sonu
 335. }//ikinci if
 336.   if(anamenu==3)
 337.   {
 338.       dongu=false;
 339.   }
 340. }//while
 341. }
 342. }
 343.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Cuma, 08 Nisan 2011 00:06 )  
amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım